Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Stora Enso
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 11.00 EURTavoitehinta päivitetty: 12.6.2019
Kurssi: 10.14 EURKurssi hetkellä: 17.7.2019 - 7:46

Stora Enso julkistaa perjantaina noin kello 9:30 Q2-numeronsa, joiden odotetaan olleen vahvaa vertailukautta heikompia. Q3-ohjeistuksen pitäisi indikoida vakaata kehitystä Q2:een nähden markkinaodotusten täyttämiseksi, mitä pidämme haastavana saavuttaa viime aikojen mollivoittoisen uutisvirran jäljiltä. Lisäksi yhtiön koko vuoden liikevaihdon kasvua indikoivaan ohjeistukseen liittyy mielestämme varoitusriski, mutta tämä ei olisi yllätys markkinalle. Osakkeen arvostus on kuitenkin matala (2019e: P/E 10x, EV/EBITDA 7x, osinko-% 5,5 %, P/B 1,1x). Siten emme tee muutoksia näkemykseemme Stora Ensosta ennen yhtiön Q2-raporttia, vaikka yhtiön lyhyen ajan näkymät voivatkin vielä aiheuttaa pettymyksen.

Odotamme Stora Enson liikevaihdon pysyneen Q2:lla vakaana 2663 MEUR:ssa, mikä on konsensuksen tasolla. Konsernin liikevaihto on arviomme mukaan muodostunut suurin piirtein vakaista volyymeistä ja myyntihinnoista. Stora Enson oikaistun liikevoiton odotamme laskeneen 8 % 300 MEUR:oon, mikä on lievästi konsensuksen alapuolella. Yhtiön kannattavuutta on arviomme mukaan rokottanut vertailukautta selvästi korkeammat muuttuvat kulut. Divisioonatasolla odotamme myyntihintojaan nostamaan pystyneiden ja sellun hinnan laskusta hyötyvien Consumer Boardin ja Paperin parantaneen tuloksiaan suhteessa vertailukauteen. Tämä kuitenkin kompensoituu Biomaterialsissa ja Packaging Solutionsissa, joilla ei ole sellun ja aaltopahvin raaka-aineiden tuntuvasti laskeneiden hintojen takia mitään asiaa erittäin koviin vertailulukuihin. Myös Wood Productsin tuloksen odotamme laskeneen hieman erittäin vahvasta vertailukaudesta hintojen ja volyymien laskun takia. Tuloslaskelman alariveillä ennustamme rahoituserien ja verojen olleen normaaleilla tasoillaan Q2:lla. Siten Q2:n EPS:n ennusteemme on operatiivista tulosta heijastellen vertailukauden alapuolella 0,27 eurossa, mikä on myös konsensusennuste.

Stora Enson Q3:n numeerinen oikaistun liikevoiton tulosohjeistus lienee väljä vallitsevan epävarmuuden takia. Siten ohjeistuksen informaatioarvo on rajallinen, jos haarukan keskikohta ei poikkea oleellisesti konsensusennusteesta, joka on lievästi alle Q2:n ennusteen. Oma Q3:n oikaistun liikevoiton ennusteemme on 12 % Q2:sta alempana, joten lyhyen ajan näkymiin liittyy mielestämme tietty pettymysriski, vaikka arvioimme osakkeen hinnoittelun irronneen viimeisen vuoden aikana ainakin osin konsensushinnoittelusta. Näkemyksemme mukaan yhtiön tuloskuntoa rokottavat Q3:lla jatkuva myyntihintojen lasku (sellu, aaltopahvin raaka-aineet, puutuotteet ja todennäköisesti myös paperi) ja huoltojen kasvava tulosrasitus. Valuuttojen ja käynnissä olevan 120 MEUR:n säästöohjelman hyödyt eivät riitä kompensoimaan vastatuulta. Stora Enso on myös ohjeistanut kuluvalle vuodelle liikevaihdon ja kokonaiskulujen kasvua. Näemme riskin, että liikevaihto-ohjeistus ei kestä toukokuussa tapahtunutta toimintaympäristön nytkähdystä heikompaan ja yhtiö joutuu alentamaan vuoden 2019 liikevaihtonäkymät vakaiksi. Tämän emme kuitenkaan usko konsensuksen (2019e: kasvu 0,3 %) ja yhtiön aiemmin liputtamien riskien (ml. kauppasodan kiristyminen) takia muodostuvan vahvaksi negatiiviseksi ajuriksi osakkeelle.

Käy kauppaa. (Stora Enso)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 10,1 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 10 486,0 10 460,7 10 356,4
- kasvu-% 4,4% -0,2% -1,0%
Liikevoitto (EBIT) 1 390,0 1 108,6 1 129,5
- EBIT-% 13,3% 10,6% 10,9%
EPS (oik.) 1,29 1,02 1,00
Osinko 0,50 0,55 0,60
P/E (oik.) 7,8 10,0 10,2
EV/EBITDA 5,4 6,9 6,5
Osinkotuotto-% 5,0% 5,4% 5,9%
Uusimmat ennusteet