Yhtiö: Stora Enso
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 13.00 EUR
Kurssi: 9.89 EURKurssi hetkellä: 29.5.2019 - 5:10

Stora Enso tiedotti tiistaina, että yhtiö on päättänyt muuttaa Oulun paperitehtaan pakkauskartonkitehtaaksi. Investointi sisältää paperikone 7 tuotantosuunnan muutoksen ensikuitupohjaista aaltopahvin ruskeaa ja valkoista pintakartonkia (kraftlaineria) valmistavaksi koneeksi sekä paperikone 6:n ja arkittamon sulkemisen. Kevään aikana käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena työt tehtaalla loppuvat 365 henkilöltä. Tuotanto muunnetulla koneella käynnistyy suunnitelman mukaan vuoden 2020 loppuun mennessä. Paperintuotannon odotetaan jatkuvan vuoden 2020 syyskuun loppuun asti.

Stora Enso investoi vuosina 2019-2022 noin 350 MEUR Ouluun tavoitteenaan yhtiön muuttaminen yhä vahvemmin pois supistuvasta markkinasta ja matalan kannattavuuden tuotteista kasvavaan ja paremmin kannattavaan liiketoimintaan. Tämä kasvattaa vuoden 2019 aiemmin ilmoitettua investointiennustetta 540-590 MEUR:sta 610-660 MEUR:oon. Päällystetyn hienopaperin markkinat heikkenevät yhä. Tämän vuoksi Stora Enson on kiihdytettävä muutosmatkaansa kasvattamalla investointitasoaan aiemmin arvioidusta. Projektin valmistuttua Oulun tehtaan käyttökatteen arvioidaan paranevan 15-20 %-yksikköä, kun kraftlainerikone on täydessä kapasiteetissaan noin 4 vuotta käynnistymisen jälkeen. Investoinnin odotetaan tällöin saavuttavan Packaging Solutions -divisioonan kannattavuustavoitteen eli 20 % operatiivisen sidotun pääoman tuoton (ROOC-%).

Stora Enso kirjaa irtisanomisiin, uudelleenjärjestelykuluihin, alaskirjauksiin ja arvonalentumisten peruutuksiin liittyen 31 MEUR:n kulun vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. Tästä summasta kirjataan 7 MEUR Q2:lle ja 24 MEUR seuraavien viiden vuosineljänneksen aikana. Uudelleenjärjestelyyn liittyvien kulujen kassavaikutus 19 MEUR toteutuu tehtaan paperintuotannon päätyttyä.

Käytännössä konversiopäätös vastaa yhtiön maaliskuussa yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamisen yhteydessä julkistamaa suunnitelmaa eikä investoinnin toteutumisessa tai sen sisällössä ollut tuntuvia yllätyksiä. Myös Stora Enson tehtaan konversiolle asettama kannattavuusparannuksen tavoitetaso vastastasi jokseenkin odotuksiamme ja toisaalta tavoite vahvisti Oulun paperitehtaan kannattavuuden olleen heikko. Tämä ei kuitenkaan ollut yllätys päällystetyn hienopaperien markkinan huonot lyhyen ja pitkän aikavälin fundamentit huomioiden. Uutta tietoa tiedotteessa olivat kuluvan vuoden investointiennusteen lievä nousu ja projekteista aiheutuvat kertakulut, mutta arviomme mukaan nämä eivät olleet erityisen merkittäviä koko projektin ja Stora Enson skaalassa. Suhtaudumme konversioprojektiin yhä myönteisesti ja pidämme sitä loogisena askeleena Stora Enson strategiassa. Tarkemmat projektisuunnitelman julkistamisen aikaan laatimamme kommentit projektista ovat yhä ajankohtaiset ja ne ovat luettavissa edelleen täältä.    

Käy kauppaa. (Stora Enso)

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 10 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 10 486,0 10 670,6 10 583,4
- kasvu-% 4,4% 1,8% -0,8%
Liikevoitto (EBIT) 1 390,0 1 273,4 1 287,7
- EBIT-% 13,3% 11,9% 12,2%
EPS (oik.) 1,29 1,16 1,14
Osinko 0,50 0,57 0,62
P/E (oik.) 7,8 8,5 8,7
EV/EBITDA 5,4 6,1 5,7
Osinkotuotto-% 5,0% 5,8% 6,3%
Uusimmat ennusteet