Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Suominen
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 6.25 EUR
Kurssi: 5.60 EUR
Kurssi hetkellä: 7.6.2021 - 8:17

Suominen tiedotti perjantaina, että yhtiö laskee liikkeeseen 50 MEUR:n vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on 6 vuotta ja se erääntyy 11.6.2027. Lainalle maksetaan kiinteää 1,5 %:n korkoa. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatavat nettotuotot käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Suomisen aiempi velkarahoitus koostuu valtaosin 85 MEUR:n joukkovelkakirjalainasta (korko 2,5 %), joka erääntyy maksettavaksi Q4’22:lla. Lisäksi yhtiön taloudellinen asema on vahvistunut viimeisen reilun vuoden aikana merkittävästi lähinnä erittäin vahvan tuloskehityksen ansiosta ja Suomisen nettovelkaantumisaste oli Q1:n lopussa vain 13 % sekä kassavarat olivat 82 MEUR. Tätä taustaa vasten lisälikviditeetin ottaminen tässä vaiheessa ei ollut perusskenaariomme, mutta kokonaisuutena suotuisassa tilanteessa (ml. yhtiön taloudellinen asema ja velkakirjamarkkinoiden tilanne) kerätty rahoitus on mielestämme Suomiselle halpaa etenkin lainan pitkähköön maturiteettiin peilattuna.  

Suomisen strategiaan kuuluvan myös yritysjärjestelyt Aasiassa ja toisaalta koronakriisissä pompannut kuitukankaiden kysyntä voi mahdollistaa yhtiölle myös suurempia investointimahdollisuuksia nykyisillä tehtaillaan lähiaikoina. Näin ollen pidämme myös mahdollisena, että Suominen valmistautuu laittamaan hiljattain kerättyä likviditeettiä (ml. myös 100 MEUR:n revolveriluoton jatko toukokuussa) töihin lähiaikoina. Lisäksi Suominen voi käyttää uuden lainan myös vanhan joukkovelkakirjan uudelleenrahoitukseen ensi vuonna, jos investointimahdollisuuksia ei ilmene. Näin ollen suhtaudumme lainan liikkeelle laskuun neutraalisti eikä uutisella välitöntä vaikutusta näkemykseemme Suomisesta. Lisäämme uuden joukkovelkakirjalainan Suomisen ennusteisiimme seuraavan päivityksemme yhteydessä. Nykytiedon valossa uudella lainalla on marginaalisesti negatiivinen EPS-vaikutus Suomisen tämän ja ensi vuoden ennusteisiimme. 

Käy kauppaa. (Suominen)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 458,9 474,6 491,2
- kasvu-% 11,5% 3,4% 3,5%
Liikevoitto (EBIT) 39,5 37,8 34,6
- EBIT-% 8,6% 8,0% 7,0%
EPS (oik.) 0,52 0,47 0,41
Osinko 0,20 0,22 0,24
P/E (oik.) 9,7 12,0 13,7
EV/EBITDA 5,5 5,8 5,7
Osinkotuotto-% 3,9% 3,9% 4,3%
Uusimmat ennusteet

Suominen on vuonna 1898 perustettu kuitukangasvalmistaja, joka toimii globaaleilla markkinoilla. Suominen luo arvoa hankkimalla kuituraakaaineita ja valmistamalla niistä kuitukankaita, joita asiakkaat jatkojalostavat tuotteiksi sekä kuluttajille että ammattikäyttöön. Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta: Amerikat ja Eurooppa, joista Amerikat on suurempi. Suominen on myös maailmanlaajuinen markkinajohtaja ja yksi maailman suurimmista vesineulausteknologialla valmistettujen kuitukankaiden valmistajista.