Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Suominen
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 2.25 EURTavoitehinta päivitetty: 8.8.2019
Kurssi: 2.33 EURKurssi hetkellä: 23.10.2019 - 8:05

Suomisen eilen julkistamat Q3-numerot olivat odotuksiamme heikompia kaikilla tulosriveillä ja kokonaisuutena vaisuhko raportti laski jälleen odotuksiamme kannattavuuskäänteen kulmakertoimen suhteen. Tarkistamme Suomisen tavoitehintamme negatiivisia ennustemuutoksia heijastellen 2,25 euroon (aik. 2,40 euroa) ja toistamme vähennä-suosituksemme. Suomisen osakkeen arvostustaso on ottanut lyhyellä tähtäimellä tulospohjaisesti korkea eikä osakkeen 12 kk:n tuotto-odotus nouse siten mielestämme tarpeeksi houkuttelevaksi käänneyhtiön riskit huomioiden.

Yhtiö pääsi niukasti ylitti vertailulukujen, vaikka rima oli erittäin alhaalla

Suomisen liikevaihto laski Q3:lla 1 % 104 MEUR:oon, mikä alitti aavistuksen vakaata kehitystä odottaneet ennusteemme. Myyntiä tuki heikko EUR/USD vajaalla 3 %-yksiköllä. Volyymien lasku painoi liikevaihdon kehityksen negatiiviseksi, sillä hintakomponentti oli vakaa. Siten yhtiön pidempään vaivannut volyymiongelma jatkui Q3:lla, vaikka mittakaava oli toki Q2:sta maltillisempi. Liiketoiminta-alueista myynti kasvoi valuutoista vetoapua saaneessa Amerikoissa, kun taas Euroopan liikevaihto laski edelleen. Yhtiön liikevoitto oli Q3:lla 1,1 MEUR, mikä ylitti heikot vertailuluvut vain lievästi ja alitti ennusteemme rajusti. Tulosta rokottivat arviomme mukaan yhteensä 1,5 MEUR:lla pienet uudelleenjärjestelykulut, valuutat ja varastojen hallinnan negatiiviset tulosvaikutukset, mutta kannattavuuden kokonaiskuva ei taipuisi edes neutraaliksi oikaisuillakaan. Liikevaihtotason lisäksi Suomisen ongelma on yhä bruttokate, joka parani raaka-aineiden hintojen laskusta ja tehokkuuden parantumisesta huolimatta Q3:lla vain reilun 1 %-yksikön vertailukauteen nähden 7,4 %:iin. Huolestuttavaa myös oli, että bruttokate-% laski Q2:sta, vaikka raaka-aineiden (ja samalla myös hintojen) suunta kääntyi.  SGA-kulut Suominen on pitänyt hyvin kurissa. Alariveillä rahoituskulut olivat marginaalisesti ennusteitamme alemmat. Siten yhtiön Q3:n 0,00 euron EPS alitti ennusteemme reippaasti. Positiivista raportissa oli väkivahva 17,4 MEUR:n liiketoiminnan rahavirta, jota tuki yhtiön käyttöpääoman laskemiseen tähdännyt ohjelma.  Pidemmällä tähtäimellä kestävää varastojen laskuun nojaava rahavirta ei tietenkään ole, mutta yhtiön taloudellisen aseman (Q3: nettovelkaantumisaste 51 %) vahva rahavirta ja siedettävä käyttökate (suuri poistomassa) ovat kuitenkin turvanneet. 

Ohjeistus pysyi odotetusti ennallaan, raportti ei nostanut odotuksia tuloskäänteen kulmakertoimesta

Suominen toisti kuluvan vuoden ohjeistuksensa, jonka mukaan yhtiö odottaa liikevaihtonsa olevan viime vuoden tasolla ja oikaistun liikevoittonsa paranevan IFRS 16:n positiivisista vaikutuksista huolimatta. Viime vuonna Suominen teki 431 MEUR:n liikevaihdolla 4,6 MEUR:n oikaistun liikevoiton. Ohjeistuksen toisto oli odotettua ja matalien vertailulukujen ylittämisessä yhtiöllä ei arviomme mukaan ole vaikeuksia ainakaan tuloksen osalta. Markkinatilanteen isossa kuvassa ei vaikuta tapahtuneen muutoksia vaan kysyntä on edelleen tervettä ja tarjontahaasteet (ylikapasiteetti noin 50 %:ssa Suomisen portfoliota) ovat muuttumattomia. Laskimme vaisuhkon raportin jälkeen odotuksiamme yhtiön tuloskäänteen kulmakertoimesta sekä Q4:n että vuoden 2020 osalta, mutta odotamme yhtiön tuloksen pysyvän hitaalla nousu-uralla volyymitrendin käänteen (ml. myynnin vastuiden selkeytys), tuotemixin parantumisen (tuotekehitys) ja laskevien raaka-ainehintojen ansiosta. Tuloskäänteen kulmakertoimeen liittyvä riskitaso on kuluvan vuoden tuskallisen hitaaksi jäävän käännevauhdin jäljiltä korkea, eikä johto esitellyt Q3-raportissa uusia merkittäviä toimia käänteen vauhdittamiseksi.

Arvostuksen asettama rima ei ole pitkällä tähtäimellä korkea, mutta lyhyen ajan tuotto-odotus ei riitä

Suomisen kuluvan vuoden ennusteitamme yhtiön P/E-luku on 66x ja EV/EBITDA-kerroin noin 6x. Ostoihin Suomisessa ei mielestämme kannata kuitenkaan vielä kiirehtiä, sillä kuluvan vuoden kertoimet ovat jo etukenossa ja käänteen kulmakertoimeen liittyvät riskit ovat yhä konkreettisia etenkin ensi vuoteen katsottaessa. Pitkällä tähtäimellä yhtiössä voi olla potentiaalia, mutta toistaiseksi lyhyen tähtäimen riskikorjattu tuotto-odotus on liian alhaiseksi, kun kertoimien laskuvara syö tuloskäänteen hyötyjä ja osinkotuotto jää vain 1-2 %:iin. Tasepohjainen P/B 1,0x (2019e) on alhainen, mutta kohtuuttomana emme sitä pidä, sillä Suominen sijoitetun pääoman tuotto jää vuosina 2016-2020e pääoman kustannuksen alapuolelle. Oman pääoman tasearvo voi kuitenkin antaa osakkeelle tukea, sillä kriisiytymisen uhkaa emme Suomisessa edelleenkään näe terveen rahavirran ansiosta ja tulostrendin pohjan ohittamisen takia.

Käy kauppaa. (Suominen)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2019 oli 411,4 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 431,1 425,0 438,2
- kasvu-% 1,2% -1,4% 3,1%
Liikevoitto (EBIT) 4,6 9,0 17,2
- EBIT-% 1,1% 2,1% 3,9%
EPS (oik.) -0,03 0,04 0,16
Osinko 0,00 0,03 0,07
P/E (oik.) -68,5 65,7 14,9
EV/EBITDA 7,5 5,9 4,6
Osinkotuotto-% 0,0% 1,3% 3,0%
Uusimmat ennusteet