Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Suominen
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.60 EUR
Kurssi: 4.68 EUR
Kurssi hetkellä: 22.10.2021 - 5:45

Suominen julkistaa Q3-raporttinsa torstaina noin kello 9.30. Odotettavissa on elokuun tulosvaroituksen jäljiltä erittäin heikko kvartaali ja yhtiö jää erittäin kovista vertailuluvuista Q3:lla merkittävästi. Ohjeistuksensa kuluvan vuoden heikkenevästä tuloskehityksestä Suominen tulee arviomme mukaan toistamaan, mutta keskeisin mielenkiinnon kohde raportissa on kesällä kyykänneen kysynnän tämänhetkinen tila ja toipumisnäkymä. Perusskenaariossamme kysynnän heikkous on väliaikaista, mihin peilattuna pidämme Suomisen osaketta edullisena (2021e-2022e: EV/EBITDA 5x, P/E 12x-13x). Kysyntäkuopan pituuteen liittyvän epävarmuuden ja haastavan raaka-ainetilanteen takia emme kuitenkaan tee muutoksia näkemykseemme yhtiöstä ennen tilannekuvaa valottavaa Q3-raporttia.

Odotamme Suomisen liikevaihdon laskeneen Q3:lla 17 % 96 MEUR:oon, mikä alittaa konsensusennusteen lievästi. Liikevaihdon pulkkamäen taustalla ovat arviomme mukaan etenkin volyymit, joiden Suominen kertoi Q2-raportissaan jäävän toimitusketjussa kohonneiden varastotasojen takia kvartaalilla hyvin heikoiksi. Keskihintojen arvioimme sen sijaan nousseen lähinnä raaka-aineinflaatiota peilaten eikä myöskään valuutoista tule arviomme mukaan myyntiin enää merkittävää vastatuulta. Markkina-alueista odotamme Euroopan kysynnän olleen poikkeuksellisesti hieman perinteistä veturia eli Amerikoita parempaa johtuen lähinnä toimitusketjujen paremmasta tilanteesta.

Suomisen käyttökatteen ennustamme laskeneen Q3:lla väkivahvasta vertailukaudesta 8,6 MEUR:oon, mikä on niin ikään selkeää tuloslaskua odottavan konsensuksen alalaita. Tulospudotus johtuu arviomme mukaan etenkin liikevaihdon laskusta, minkä lisäksi heikkenevät käyttöasteet ja myyntihintojen edellä kulkeva raaka-aineinflaatio ovat arviomme mukaan nakertaneet Suomisen bruttomarginaalia Q3:lla yli 6 %-yksikköä suhteessa vertailukauteen ja 3 %-yksikköä suhteessa Q2:een. Kiinteät kulut Suominen on pitänyt taas tiukasti kurissa, ja yllätysmomentit liittyvät tuloslaskelman yläosiin. Yhtiön rahoituskulujen ja veroasteen odotamme olleen Q3:lla jokseenkin normalisoiduilla tasoillaan. Siten Q3:n EPS-ennusteemme on vertailukauden ja konsensuksen alapuolella 0,03 eurossa. Suomisen liiketoiminnan kassavirran arvioimme jääneen Q3:lla heikoksi, sillä hankala kysyntätilanne on voinut nostaa varastoja ja toisaalta myös hyödykehintojen nousu tulee luultavasti rassaamaan edelleen käyttöpääomaa.

Suominen ohjeisti elokuun negatiivisessa tulosvaroituksessaan, että yhtiön kuluvan vuoden käyttökate heikkenee viime vuodesta. (2020: käyttökate 61 MEUR). Arvioimme lähtökohtaisesti yhtiön toistavan ohjeistuksensa Q3-raportissa. Suurin huomio raportissa keskittyy kuitenkin yhtiön kommentteihin kysynnästä, jonka yhtiö arvioi loppukesällä piristyvän Q4:llä, kun toimitusketjun varastoja on saatu sulateltua pois. Viimeaikainen kuluttajaluottamuksen lasku ja toimitusketjujen häiriöt huomioiden riski heikon kysynnän jatkumisesta loppuvuoteen on mielestämme akuutti. Lisäksi etenkin öljypohjaisten raaka-aineiden, energian ja logistiikan osalta myös kulupuolella voi olla vielä paineita. Näin ollen Suomisen kommentit loppuvuoden osalta ovat arviomme mukaan varovaisia, mutta toisaalta odotamme kuitenkin yhtiön toistavan näkemyksensä koronapandemian positiivisista vaikutuksista kuitukankaiden kysyntään. Osakkeelle emme näe selviä positiivisia ajureita ennen kysyntäkuvan piristymistä, mutta toisaalta osakkeen nykyisellä arvostustasolla jo suurempien pettymysten välttäminen voi mielestämme riittää positiiviseen kurssireaktioon.    

 

Käy kauppaa. (Suominen)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 458,9 425,1 459,0
- kasvu-% 11,5% -7,4% 8,0%
Liikevoitto (EBIT) 39,5 32,5 31,3
- EBIT-% 8,6% 7,6% 6,8%
EPS (oik.) 0,52 0,37 0,35
Osinko 0,20 0,20 0,22
P/E (oik.) 9,7 12,5 13,5
EV/EBITDA 5,5 5,7 5,4
Osinkotuotto-% 3,9% 4,3% 4,7%
Uusimmat ennusteet

Suominen on vuonna 1898 perustettu kuitukangasvalmistaja, joka toimii globaaleilla markkinoilla. Suominen luo arvoa hankkimalla kuituraakaaineita ja valmistamalla niistä kuitukankaita, joita asiakkaat jatkojalostavat tuotteiksi sekä kuluttajille että ammattikäyttöön. Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta: Amerikat ja Eurooppa, joista Amerikat on suurempi. Suominen on myös maailmanlaajuinen markkinajohtaja ja yksi maailman suurimmista vesineulausteknologialla valmistettujen kuitukankaiden valmistajista.