Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Taaleri
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 11.50 EUR
Kurssi: 10.65 EUR
Kurssi hetkellä: 15.12.2021 - 4:59 Analyysi päivitetty: 1.12.2021

Taaleri tiedotti tiistaina lanseeraavansa ensimmäisen bioteollisuuteen keskittyvän pääomarahastonsa. Bioteollisuus I sijoittaa varansa kestäviin kohteisiin, jotka esimerkiksi edistävän ilmastonmuutoksen torjumista. Sijoitukset tehdään teollisen mittakaavan tuotantolaitoksiin, joilla edistetään ja nopeutetaan bioteollisuustuotannon skaalaamista. Kyseessä on suljettu pääomarahasto ja sen tavoitekoko on 80 MEUR. Rahastoa myydään aluksi kansainvälisille sijoittajille sekä kotimaisille instituutiosijoittajille. Myöhemmässä vaiheessa myyntiä on tarkoitus laajentaa kattamaan myös muut sijoittajaryhmät tarvittavien viranomaislupien jälkeen. 

Konsernin mittakaavassa rahasto on tavoitekooltaan melko pieni, emmekä usko Taalerilla olevan vaikeuksia sen täyteen keräämisessä. Arviomme mukaan kysyntä tämän tapaiselle rahastolle on sijoittajakentässä tällä hetkellä suurta, sillä se sopii kestävän kehityksen ja vastuullisen sijoittamisen trendeihin erinomaisesti. Lisäksi sen houkuttelevuutta institutionaalisten sijoittajien silmissä tukee sen EU:n tiedonantoasetuksen artikla 9:n mukainen luokitus (ns. tummanvihreä rahasto). Tämä tarkoittaa, että rahasto pyrkii aktiivisin toimin saavuttamaan kestävyyteen liittyviä tavoitteita. 

Taaleri Bioteollisuudelle rahasto on ensimmäinen todellinen happotesti. Näkemyksemme mukaan hyvän tuottotason saavuttaminen onkin rahastolle kriittistä, jotta Taaleri pystyy keräämään onnistuneesti myös seuraavan biorahaston ja kasvattamaan bioteollisuuden liiketoimintansa merkittävään kokoluokkaan. Koska uskomme ensimmäisen rahaston myynnin vetävän hyvin, olennaista onkin, kuinka hyvin yhtiö kykenee löytämään keräämilleen pääomille tuottavia sijoituskohteita. 

Rahaston tarkemmat tiedot olivat odotustemme mukaiset eikä tiedote siten aiheuta ennustemuutoksia. Viimeisimmän kommenttimme yhtiöstä voit lukea täällä

Käy kauppaa. (Taaleri)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 69,5 66,7 51,9
- kasvu-% 3,4% -4,0% -22,3%
Liikevoitto (EBIT) 17,6 139,1 19,5
- EBIT-% 25,4% 208,5% 37,6%
EPS (oik.) 0,46 0,75 0,49
Osinko 1,32 1,40 1,00
P/E (oik.) 17,6 14,2 21,5
EV/EBITDA 13,2 1,9 12,6
Osinkotuotto-% 16,3% 13,3% 9,5%
Uusimmat ennusteet

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,3 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.