Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Taaleri
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 7.70 EUR
Kurssi: 6.92 EURKurssi hetkellä: 20.6.2019 - 7:48

Toistamme lisää-suosituksemme ja tarkistamme tavoitehintamme 7,7 euroon (aik. 8,5 euroa) heijastellen eilisen tulosvaroituksen myötä laskeneita tulosennusteitamme. Eilinen tulosvaroitus oli jälleen ikävä lisä yhtiön jo valmiiksi varsin negatiiviseen uutisvirtaan ja tämä vie markkinan fokusta oikeutetusti yhä voimakkaammin lyhyen aikavälin kehitykseen pitkän aikavälin arvon sijaan. Näkemyksemme mukaan Taalerin osien summa on merkittävästi nykykurssia korkeampi ja pitkäaikaiselle sijoittajalle nykykurssi tarjoaa erinomaisen ostopaikan. Yhtiön H2-näkymät ovat mielestämme edelleen varsin hyvät markkinan epävarmuudesta huolimatta ja osakkeen tulisi arviomme mukaan alkaa H2:n aikana saada tukea myös operatiivisesta kehityksestä.

Lievä tulosvaroitus

Taaleri antoi eilen tulosvaroituksen, jossa se kertoi H1-liikevoittomarginaalin jäävän 20-25 %:iin ja koko vuoden liikevoittomarginaalin jäävän edellisvuodesta. Näkemyksemme mukaan tulosvaroituksen taustalla on Teksasin tuulivoimahankkeen tuloutumisen siirtyminen H1:ltä H2:lle. Hanke on käsityksemme mukaan hieman viivästynyt, mutta tällä ei pitäisi olla vaikutusta hankkeen tuottopotentiaaliin Taalerille. Lisäksi Varainhoidossa kannattavuushaasteet ovat jatkuneet H1:llä, kun epävarma markkinatilanne on painanut jatkuvia tuottoja. Garantian osalta H1 on arviomme mukaan sujunut hyvin.

Ennusteita on tarkistettu alas, tulos painottuu vuoden jälkipuoliskolle

Olemme tarkistaneet 2019 osalta ennusteitamme alaspäin noin 11 %:lla. Keskeiset ennustemuutoksemme liittyvät Varainhoitoon, jossa liikevoittoennusteemme on laskenut selvästi. Olemme ottaneet ennusteistamme pois Metsä3-rahaston irtaantumisen, sillä markkinaympäristön muutoksista johtuen pidämme sen irtaantumista aiempaa epätodennäköisempänä. Vuoden 2019 tulos painottuu vahvasti vuoden jälkipuoliskolle johtuen Teksasin myyntivoitosta (5 MEUR) sekä Varainhoidolle ennakoimastamme H2-tulosparannuksesta. Varainhoidolla pitäisi olla hyvät edellytykset tulosparannukseen H2:lla johtuen H1:n vahvasta uusmyynnistä (AUM kasvu H1:llä +400 MEUR) sekä H1:llä toteutetuista kulusäästöistä. 2020 osalta ennustemuutokset ovat pieniä ja näemme edellytykset jatkaa tuloskasvuaan Varainhoidon vetämänä. Jatkuvien operatiivisten tuloshaasteiden johdosta markkinan fokus on kuitenkin tiukasti lyhyen aikavälin kehityksessä. Keskeinen riski ennusteissamme liittyy edelleen pääomamarkkinoiden kasvaneeseen epävarmuuteen sekä yhtiön omaan onnistumiseen kulutehokkuuden parannuksessa.

Kurssi selvästi alle yhtiön käyvän arvon

Olemme tarkistaneet arviomme Taalerin osien summasta 10,3 euroon (aik. 10,7 euroa). Muutoksen taustalla ovat Varainhoidon laskeneet tulosennusteet. Pitkällä aikavälillä yhtiötä tulisi mielestämme hinnoitella lähelle sen osien summaa, sillä Taaleri on historiassa osoittanut, että sen osissa oleva arvo tulee lopulta purkautumaan yritysjärjestelyiden kautta. Pitkäjänteiselle ja kärsivälliselle sijoittajalle näemmekin nykyisen kurssitason tarjoavan erinomaisen tuotto-odotuksen alennuksen suhteessa osien summaan ollessa poikkeuksellisen leveä. Lyhyellä aikavälillä epävarmuuden ollessa koholla säilyy markkinan fokus kuitenkin absoluuttisissa kertoimissa pidemmän aikavälin arvon sijaan. Absoluuttisesti yhtiön arvostuskertoimet eivät ole korkeat (2019e P/E 12x & EV/EBIT 10x) ja arvostus on hieman alle keskeisten verrokkien. Emme kuitenkaan näe kertoimissa oleellista nousuvaraa ja lyhyen aikavälin kurssinousu vaatii taakseen konkreettisia näyttöjä operatiivisen suorittamisen parantumisesta tai yritysjärjestelyjä.

Käy kauppaa. (Taaleri)

Taaleri on finanssitalo, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleri-konserni koostuu nykyisellään emoyhtiö Taaleri Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleri Varainhoito Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Pääomarahastot Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Sijoitus Oy sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Lisäksi Taalerilla on osakkuusyhtiö Fellow Finance Oyj, joka tarjoaa vertaislainapalveluja.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 72,3 69,6 74,8
- kasvu-% -10,7% -3,8% 7,6%
Liikevoitto (EBIT) 23,9 22,0 24,7
- EBIT-% 33,0% 31,6% 33,0%
EPS (oik.) 0,76 0,59 0,66
Osinko 0,30 0,33 0,35
P/E (oik.) 9,3 11,8 10,4
EV/EBITDA 9,1 9,3 8,1
Osinkotuotto-% 4,2% 4,8% 5,1%
Uusimmat ennusteet