Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Taaleri
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 11.00 EUR
Kurssi: 10.36 EUR
Kurssi hetkellä: 2.5.2022 - 5:48 Analyysi päivitetty: 30.4.2022

Taaleri julkaisee Q1-raporttinsa perjantaina noin klo 8:00. Q1 ei tarjoa sijoittajille raportoidun tuloksen osalta aihetta juhlaan, sillä heikot sijoitustuotot painavat tuloksen reilusti tappiolle. Olemme tarkastaneet Q1-ennusteitamme erityisesti Garantian sijoitussalkun tuottojen osalta selvästi alaspäin sekä huomioineet pääomarahastojen kasvaneen henkilöstömäärän kuluennusteissamme. Alustava osien summa laskelmamme indikoi noin 11 euron osakekohtaista arvoa ja tarkistamme tavoitehintamme 11,0 euroon (aik. 12,0e). Toistamme vähennä-suosituksemme ja tarkastelemme näkemystämme uudelleen Q1-raportin jälkeen.

Sijoitustuotot painavat tuloksen selvästi miinukselle

Pääomarahastojen osalta odotamme liikevaihdon laskevan 4,6 MEUR:oon (Q1’21: 5,2). Segmentin jatkuvat palkkiotuotot kasvavat hallinnoitavan varallisuuden mukana sekä energia- että kiinteistörahastoissa, mutta negatiiviset sijoitustuotot sekä tuottopalkkioiden matalampi taso rasittavat yläriviä. Käsityksemme mukaan yhtiö ei jaksota tuulirahastojen tuottosidonnaisia palkkioita kvartaalitasolla, joten nämä tuloutetaan koko vuoden osalta vasta Q4:llä (2022e: 7,0 MEUR). Laskevan liikevaihdon sekä nousseiden henkilöstökulujen myötä odotamme pääomarahastojen liikevoiton laskeneen -1,1 MEUR:oon vertailukauden -0,1 MEUR:sta.

Garantia puolestaan jatkaa ennusteissamme vahvaa operatiivista suorittamistaan (vakuutusmaksutuotot +15 % ja yhdistetty kulusuhde 37 %), mutta korkopainotteisen sijoitussalkun negatiiviset arvonmuutokset vetävät operatiivisen liikevoiton ennusteissamme selvästi pakkaselle (Q1’22e: -3,9 MEUR). Tämän lisäksi Aktian kurssilasku aiheuttaa Strategiset sijoitukset -segmentin tulokseen 2,4 MEUR:n loven. Muut-segmentiltä (ei-strategiset sijoitukset) odotamme nollatulosta ja sen kulutason on tärkeä normalisoitua poikkeukselliselta Q4’21 tasolta. Taaleri on toteuttanut kvartaalilla pienimuotoista sijoitussalkun siivousta, mutta olennaisia vaikutuksia irtaantumisista on odotettavissa vasta toisella ja kolmannella kvartaalilla. Konsernitasolla ennustamme Taalerin liikevaihdon jäävän pääosin negatiivisten sijoitustuottojen vanavedessä noin 60 % vertailukaudesta ja liiketuloksen olevan selvästi negatiivinen (Q1’22e: -7,6 MEUR). Huomautamme, että laskeneista Q1-ennusteista huolimatta koko vuoden tulosennusteemme ovat nousseet selvästi johtuen isoista kertatuotoista (Ficolo ja Finsilva).

Odotamme konkreettisia toimia uusmyynnin kiihdyttämiseksi

Raportin mielenkiintoisin osio ovat johdon kommentit uusmyyntiin ja taseeseen liittyen. Energiassa kiinnostuksen kohteena on Euroopan kiihtyvän energiamurroksen mahdollinen vaikutus yhtiön tuotteiden lanseerauksiin (Aurinkotuuli 3 ja mahdolliset uudet tuotteet). Muiden pääomarahastojen osalta odotamme konkreettisia toimia myynnin kiihdyttämiseksi. Sijoitussalkun siivouksen osalta yhtiö on jatkanut hyvää edistymistään ja kommentit salkun näkymiin sekä pääoman käyttöön kiinnostavat. Odotamme edelleen merkittäviä lisäosinkoja, sillä yritysostokohteet pääomarahastopuolella ovat kiven alla.

Osien summa laskelmaa tarkistettu hieman alaspäin

Alustavien laskelmiemme perusteella Taalerin osien summa on nyt noin 11 euroa osake (aik. 12,3e). Arvoon on vaikuttanut negatiivisesti iso osingonjako (1,4e/osake) sekä Garantian laskenut osinkoennuste (arvostetaan osinkovirtamallilla). Vastaavasti positiivisesti vaikuttavat hiljattain ilmoitetut isot kertatuotot. Päivitämme osien summamme Q1-tuloksen jälkeen, kun saamme tarkemman kuvan yhtiön kehityksestä etenkin sijoitusten osalta.

Käy kauppaa. (Taaleri)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Kasper Mellas

Kasper Mellas

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 69,7 66,3 73,2
- kasvu-% -19,6% -5,0% 10,5%
Liikevoitto (EBIT) 143,6 29,6 37,1
- EBIT-% 206,0% 44,7% 50,7%
EPS (oik.) 0,75 0,78 0,89
Osinko 1,20 0,92 0,94
P/E (oik.) 15,0 13,3 11,6
EV/EBITDA 2,1 7,7 6,4
Osinkotuotto-% 10,7% 8,9% 9,1%
Uusimmat ennusteet

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,3 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.