Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Tallink
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 1.10 EUR
Kurssi: 0.99 EURKurssi hetkellä: 3.2.2020 - 6:45

Toistamme Tallinkin lisää-suosituksen, mutta nostamme tavoitehintamme 1,10 euroon (aik. 1,05 euroa) laajan raportin yhteydessä tekemiemme ennustemuutosten myötä. Yhtiön osittain defensiivinen liiketoiminnan luonne ja johtava markkina-asema on mahdollistanut vakaan historiallisen liikevaihdon kasvun sekä kannattavuustason. Tehokkaaseen kuntoon aikaisempien investointien takia virittynyt liiketoiminta alkaa kerätä hedelmiään ja tuloskasvunäkymät ovat vuoden aikana selvästi piristyneet. Pieni tuloskasvu, matala riskiprofiili ja vakaa osinkovirta sekä maltillinen arvostus houkuttelevat nousemaan laivan kyytiin. Tänään julkaistu laaja raporttimme on vapaasti luettavissa täältä.

Itämeren johtava laivaoperaattori

Tallink on risteily- ja rahtialuksilla sekä autolautoilla Itämeren alueella toimiva johtava laivayhtiö. Yhtiön liiketoiminnan perusideana on saada laivoilla mahdollisimman paljon matkustajia kuluttamaan Tallinkin tarjoamia tuotteita ja palveluita. Yhtiöllä on neljä operoitavaa reittiä (Viro-Suomi, Suomi-Ruotsi, Ruotsi-Viro ja Ruotsi-Latvia), josta Tallinnan ja Helsingin välinen reitti on selvästi tärkein (37 % liikevaihdosta ja 65 % operatiivisesta liikevoitosta Q3’19 LTM). Operatiivisesti yhtiö jakaantuu 6 eri segmenttiin, josta Ravintolat ja Kaupat -segmentti on selvästi isoin yli 50 %:n liikevaihto-osuudellaan. Seuraavaksi tärkein palvelusegmentti yhtiölle on Lipputulot noin 25 %:n osuudellaan. Loput liikevaihdosta muodostuu rahdista, laivojen vuokraamisesta ja majoituksesta. Liiketoiminnasta pääosa on vakaata ja defensiivisen luonteen omaavaa, mutta rahti (noin 10 % liikevaihdosta) on suhdanneriippuvaista.

Defensiivinen ja vakaa liiketoiminta madaltaa riskiprofiilia

Yhtiön strategiana on pyrkiä matkustaja- ja rahtivolyymien kasvun sekä tehokkuuden nousun myötä parantamaan yhtiön taloudellista asemaa sekä osingonmaksukykyä. Viime vuosien investoinnit laivojen konsepteihin ja toimintojen kustannustehokkuuteen alkavat tuoda vuoden 2019 perusteella tuloksia, mikä mahdollistaa tulevaisuudessa kohtuullisen tuloskasvun (2018-2021e CAGR-%: 6 %) sekä vakaan osingon. Ennusteihin isona riskinä vaikuttavat polttoaineen hinnanmuutokset (+/-), mutta yhtiön nykyiset ja tulevat LNG-alukset (nesteytetty maakaasu) ja energiatehokkaammat prosessit pienentävät polttoainekulutusta. Yhtiön liiketoiminta voidaan nähdä defensiivisenä historiaan peilaten, sillä ihmiset suosivat halvempia lähialueen matkoja taloustilanteen heiketessä. Lisäksi polttoaineen hinnanlasku tukee yhtiön kannattavuutta tyypillisesti laskusuhdanteessa jättäen vaikutuksen mahdollisesti jopa nettopositiiviseksi.

Tuotto-odotus muodostuu jo hyväksi

Ennusteillamme Tallinkin vuoden 2020 tuloskertoimet  (P/E: 13,5x ja EV/EBITDA: 7,5x) ovat mielestämme maltilliset yhtiön kuluvan vuoden EPS-kasvuun (+10 %) ja liiketoiminnan maltilliseen riskiprofiiliin nähden. Tasepohjainen arvostus (19e P/B: 0,8x) on pääoman tuottoon (20e ROE-%: 6 %) nähden oikeutettu, mutta tarjoaa jo nykyisellään tukea yhtiön kurantin ja vahvan taseen myötä. Kassavirtojen melko hyvän ennustettavuuden myötä hyvinkin käyttökelpoisen DCF-mallimme arvo (1,25 euroa) tukee myös suositustamme. Yhtiön vakaa liiketoiminta, 10 %:n EPS-kasvu (19-20e), noin 5 %:n osinkotuotto ja arvostuskertoimien pieni nousuvara nostaa 12 kuukauden tuotto-odotuksen osakkeelle hyvälle noin 10-15 %:n tasolle.

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

AS Tallink Grupp on virolainen varustamoyhtiö, joka harjoittaa matkustaja- ja tavaraliikennettä pohjoisella Itämerellä. Lisäksi yhtiöllä on hotelleja ja kauppatoimintaa.

Yhtiöpäivitykset

Tunnusluvut 2019e 2020e 2021e
Liikevaihto 950,7 962,4 962,4
- kasvu-% 0,1% 1,2% 0,0%
Liikevoitto (EBIT) 71,8 72,0 72,0
- EBIT-% 7,6% 7,5% 7,5%
EPS (oik.) 0,07 0,07 0,07
Osinko 0,05 0,05 0,05
P/E (oik.) 14,9 13,6 14,1
EV/EBITDA 7,5 7,5 8,0
Osinkotuotto-% 5,0% 5,0% 5,0%
Uusimmat ennusteet