Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Tallink
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 0.80 EUR
Kurssi: 0.66 EUR
Kurssi hetkellä: 23.2.2021 - 6:15

Tallink julkistaa Q4-tuloksensa torstaina 5.11.2020. Vuoden viimeinen kvartaali on odotuksiemme mukaan ollut edelleen koronapandemian rajoitusten sekä epävarmuuden myötä todella heikko. Koko vuoden osalta myös tulos jää heikolle tasolle eikä osinkoa kannata yhtiöltä odottaa. Tuloksessa huomiomme kiinnittyy kulurakenteen joustavuuteen, kassavirtoihin sekä taloudelliseen tilanteeseen. Yhtiö ei perinteisesti anna ohjeistusta emmekä odota sellaista myöskään nyt. Kommenteista ja näkymistä tulee luultavasti paistamaan vielä epävarmuus matkustusaktiviteetin palautumisesta.

Ennustamme Tallinkin liikevaihdon laskeneen Q4:llä 70 % vertailukaudesta 69 MEUR:oon (Q4’19: 226 MEUR). Liikevaihdon laskua ajavat koronarajoituksien ja epävarmuuden vuoksi Q4:llä lähes 80 % laskeneet matkustajavolyymit. Matkustajavolyymien lasku tulee näkymään etenkin yhtiön Lipputulot-segmentissä sekä Ravintola ja Kaupat -segmentissä. Rahdissa liikevaihtotasot pitävät arviomme mukaan paremmin, mutta myös siellä odotuksissamme on laskua. Q4:n alussa uudelleen kiristyneet suositukset matkailun välttämiseksi sekä pahentunut koronatilanne on laskenut matkustajien määrän hyvinkin alhaisille tasoille. Liikevaihdon osalta raportin mielenkiinto kohdistuukin tulevaisuuden kysynnän palautumiseen sekä sen kestävyyteen.

Laskevien volyymien ja liikevaihdon myötä odotamme yhtiön kannattavuuden heikkenevän merkittävästi. Odotamme Q4:n liikevoiton painuvan noin 17 MEUR tappiolle ja marginaalin olevan 25 % negatiivinen (Q4’19: 4 %). Alhaisille tasoille laskeneet volyymit säästävät yhtiön operointi- ja polttoainekuluja sekä tehdyt lomautukset ja irtisanomiset tuovat säästöjä, mutta alhaisilla täyttöasteilla ja kapasiteetilla pyörinyt liiketoiminta on painanut arviomme mukaan yhtiön tulosta. Tuloksen sijaan huomiomme kiinnittyy etenkin yhtiön kassavirtoihin sekä taloudellisen tilanteen kestävyyteen.

Tallink ei ole yleensä antanut sanallista tai numeraalista ohjeistusta emmekä odota ohjeistusta nytkään. Odotamme kuitenkin yhtiön kommentoivan sanallisesti markkinanäkymiä ja antavan sijoittajille jonkinlaista näkymää tulevaisuuden kehitykseen. Kiinnostus lähialueiden matkailua kohtaan voi tulevaisuudessa kasvaa nopeasti ja siinä on pientä patoutunutta kysyntää. Koronavirustilanteen tulisi myös helpottaa kevään edetessä, kun siirrytään kohti yhtiölle tärkeitä kesäsesonkeja. Rakenteellisen kysynnän lasku vaikuttaa yhtiöön vähemmän kuin esimerkiksi kansainvälisessä liikenteessä näkyvä liikematkustamisen vähentyminen. Tässä mielessä palautuminen vanhoille tasoille voi olla tiettyjä matkailualan verrokkeja parempi.

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 449,4 705,6 883,4
- kasvu-% -52,7% 57,0% 25,2%
Liikevoitto (EBIT) -89,9 33,5 65,4
- EBIT-% -20,0% 4,7% 7,4%
EPS (oik.) -0,16 0,02 0,06
Osinko 0,00 0,00 0,05
P/E (oik.) -4,1 33,0 11,1
EV/EBITDA 122,4 8,1 6,7
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 7,6%
Uusimmat ennusteet

Tallink-konserni on yksi pohjoisen Itämeren alueen suurimmista matkustaja- ja rahtiliikennevarustamoista. Yrityksellä on yhteensä 14 alusta ja se liikennöi Tallink- ja Silja Line -brändeillä seitsemällä reitillä. AS Tallink Grupp työllisti yli 7 000 henkilöä ja kuljetti yli 9,8 miljoonaa matkustajaa ja 380 000 rahtiyksikköä vuonna 2019. AS Tallink Grupp on listattu Tallinnan pörssissä vuodesta 2005 ja Helsingin pörssissä joulukuusta 2018 alkaen. www.tallink.com