Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Tecnotree
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 0.65 EUR
Kurssi: 0.54 EUR
Kurssi hetkellä: 15.9.2022 - 5:41 Analyysi päivitetty: 15.9.2022

Tecnotree on viime vuosien aikana sinetöinyt paluunsa kriisiyhtiöstä kannattavan kasvun yhtiöksi. Kasvu on kuitenkin sitonut taseeseen merkittävästi käyttöpääomaa saamisten muodossa ja tulevina vuosina yhtiön tuleekin todistaa kassavirtaprofiilinsa kestävä parantuminen. Samaan aikaan yhtiö kamppailee lukuisten ulkoisten haasteiden, kuten voimakkaan kustannusinflaation ja yhtiön asiakaskuntaan vaikuttavan taloudellisen epävarmuuden, kanssa. Koholla olevista riskeistä ja ensi vuodelle ennustamastamme viime vuosia vaisummasta kannattavuudesta huolimatta osakkeen arvostus näyttää houkuttelevalta (2023e: EV/EBIT 8x ja P/E 12x). Siten toistamme lisää-suosituksemme, mutta raportin yhteydessä tehtyjen ennusteleikkausten myötä laskemme tavoitehintaa 0,65 euroon (aik. 0,80 euroa). Yhtiöstä tänään julkaistu laaja raportti on vapaasti luettavissa täältä.

Operaattorien digitaaliseen transformaatioon keskittyvä IT-ratkaisutoimittaja

Tecnotree on globaalisti operoiva teleoperaattorien palvelemiseen keskittynyt IT-ratkaisutoimittaja. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaisia BSS-järjestelmiä, joiden avulla asiakas voi hallita tuotteitaan, asiakkaitaan ja laskutustaan sekä digitalisoida liiketoimintaprosessejaan. Operaattorien lisäksi yhtiö pyrkii laajentamaan tarjoomaansa myös muihin teollisiin vertikaaleihin digitaalisten kauppapaikkojen rakentamiseen tarkoitetulla liiketoiminta-alustallaan (Moments) sekä fintech-alustallaan (DiWa). Tecnotree toimii globaaleilla OSS/BSS-markkinoilla (koko n. 50 mrd.$), joiden arvioidaan kasvavan reilun 10 %:n vuotuista vauhtia keskipitkällä aikavälillä. Pääajurit kasvun taustalla ovat operaattorien toimintamallien murros perinteisten viestintäratkaisujen tarjoajista kokonaisvaltaisemmiksi digitaalisten palvelujen tarjoajiksi sekä järjestelmäratkaisujen pilvitransformaatio. Pitkien asiakassuhteiden merkitys korostuu kilpailussa, sillä kestäviä teknologisia kilpailuetuja on arviomme mukaan vaikea luoda ja operaattorien vaihdon kustannukset ovat suuret ratkaisujen liiketoimintakriittisyyden vuoksi.

Riskitason lasku paranevan kassavirtaprofiilin kautta osakkeen keskeinen lyhyen aikavälin arvoajuri

Tecnotreen käänne kriisiyhtiöstä kannattavaksi kasvuyhtiöksi on viime vuosina ollut vakuuttava. Paluu kasvu-uralle on kuitenkin nostanut jälleen esille yhtiön liiketoimintamalliin sekä maantieteelliseen asemoitumiseen liittyviä rakenteellisia heikkouksia. Käyttöpääoman voimakkaan sitoutumisen myötä yhtiön kassavirta on jäänyt viime vuosina selvästi raportoitua vahvaa tulostasoa pienemmäksi. Taseessa paisuneet saamiset (Q2’22: noin 93 % lv:sta) ovat mielestämme jo selkeä riskiprofiilia kohottava tekijä. Tecnotree ei ole kuitenkaan tällä hetkellä huolissaan saamisten kasvusta, vaan pitää niitä strategisina investointeina, joilla on voitettu uusia merkittäviä asiakkaita, mikä mahdollistaa uusia pitkäaikaisia jatkuvia tulovirtoja. Käsityksemme mukaan jatkossa yhtiön fokus siirtyy jälleen enemmän kasvusta kassavirtaan ja tilanteen saamisten suhteen pitäisi näin alkaa helpottaa seuraavan 12kk sisällä. Yhtiön sijoitustarinan kannalta keskeistä onkin seurata saamisten kotiutumista ja kassavirtaprofiilin tervehtymistä lähivuosina.

Riskien vastapainona tarjolla korkea tuotto-odotus

Laskeneilla ennusteillamme odotamme Tecnotreen lyhyen aikavälin kannattavuuden (2022e-2023e EBIT-%: n. 24 %) olevan selvässä paineessa kasvuinvestointien, voimakkaan kustannusinflaation sekä valuuttakurssien epäsuotuisan kehityksen vuoksi. Vuosien 2022-2023 ennusteilla arvostus on silti maltillinen EV/EBIT-kertoimien ollessa 9x-8x ja P/E-kertoimien 13x-12x. Vuonna 2024 vastaavat kertoimet ovat 5x ja 9x, jotka ovat mielestämme jo hyvin matalia yhtiön kasvu- ja kannattavuuspotentiaali huomioiden. Myös DCF-mallimme ja pidemmän aikavälin skenaarioanalyysi kielii matalasta arvostuksesta. Samalla kuitenkin taloustilanteeseen ja kassavirran kotiuttamiseen liittyvät riskit painavat hyväksyttävää arvostusta. Kokonaisuutena näemme riski/tuotto-suhteen silti nykyarvostuksella houkuttelevana. 

Käy kauppaa. (Tecnotree)

Analyytikko / Kirjoittaja

Roni Peuranheimo

Roni Peuranheimo

Analyytikko

Lisätiedot
Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 64,2 69,3 74,6
- kasvu-% 21,6% 8,0% 7,7%
Liikevoitto (EBIT) 23,7 16,9 18,3
- EBIT-% 36,9% 24,3% 24,5%
EPS (oik.) 0,06 0,04 0,05
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) 25,1 13,3 11,9
EV/EBITDA 17,5 7,5 6,2
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Tecnotree on vuonna 1978 perustettu kansainvälisesti operoiva ja teleoperaattoreiden palvelemiseen keskittynyt IT-ratkaisutoimittaja. Asiakkailleen Tecnotree tarjoaa pilvipohjaisia järjestelmiä nykyisten tuotteiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan, näiden taustalla olevien prosessien digitalisoimisiin sekä asiakkaan kokeman arvon kasvattamiseen. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash).