Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Tecnotree
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 0.68 EUR
Kurssi: 0.56 EUR
Kurssi hetkellä: 30.3.2021 - 6:04

Aloitamme Tecnotreen seurannan 0,68 euron tavoitehinnalla ja osta-suosituksella. Yhtiö on viimeisten vuosien aikana tehnyt liudan onnistuneita strategisia liikkeitä. Näiden myötä teknologinen kilpailukyky on parantunut, liiketoiminnan rakenne muuttunut aikaisempaa paremmaksi ja operatiivinen tekeminen noussut kokonaan uudelle tasolle. Nykyinen suorituskyky, toimintamallin skaalautuvat osat sekä terveet kysyntäajurit huomioiden myös lähivuosien tuloskasvunäkymä on hyvä. Osakkeen arvostuksessa nämä tekijät eivät kuitenkaan tällä hetkellä juuri näy, mikä tekee tarjolla olevasta tuotto/riski-suhteesta mielestämme erittäin houkuttelevan. Yhtiöstä julkaistu seurannan aloitus -raportti on luettavissa täällä.

Teleoperaattoreihin keskittynyt IT-ratkaisutoimittaja

Tecnotree on globaalisti operoiva ja teleoperaattoreiden palvelemiseen keskittynyt IT-ratkaisutoimittaja. Asiakkailleen yhtiö tarjoaa itse kehittämiään pilvipohjaisia järjestelmiä nykyisten tuotteiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan, näiden taustalla olevien prosessien digitalisoimisiin sekä liiketoimintamallien asteittaisiin muokkaamisiin. Tecnotreen toimittamat ratkaisut ovat luonteeltaan liiketoimintakriittisiä, mikä nostaa operaattorin kohtaamia vaihdon kustannuksia ja tekee asiakassuhteista tyypillisesti hyvin pitkäkestoisia. Toisaalta samat tekijät vaikeuttavat osaltaan uusien asiakkaiden hankintaa. Mielestämme Tecnotreen keskeisimpiä vahvuuksia ovat teknologisesti kyvykäs tuoteportfolio, vankka toimialaosaaminen, pitkät asiakassuhteet sekä kooltaan pienelle toimijalle elintärkeä kulutehokkuus. Keskeisimpinä riskeinä pidämme puolestaan erittäin keskittynyttä asiakasportfoliota, operaattoreiden investointeihin liittyvää syklisyyttä sekä kehittyvien maiden poliittista ja lainsäädännöllistä epävakautta (mm. lähdeverotus ja kassavirran kotiuttaminen).

Kasvuyhtiö terveillä kysyntäajureilla

Tecnotreen kohdemarkkinan tulevien vuosien kasvuvauhdin on arvioitu olevan yli 10 % vuodessa. Kasvun taustalla on kaksi selkeää ja tervettä pääajuria: 1) operaattoreiden ansaintojen siirtymiset perinteisistä viestintäratkaisuista kokonaan uusiin digitaalisiin palveluihin sekä 2) järjestelmäratkaisuiden pilvitransformaatio. Alueellisesti kasvun on arvioitu olevan vauhdikkainta kehittyvillä talousalueilla, mikä tekee Tecnotreen strategisesta asemoitumisesta järkevän. Rakenteeltaan toimiala on puolestaan hyvin hajanainen ja kilpailutilanne kova, mitä mukaillen myös kestävien kilpailuetujen rakentaminen on arviomme mukaan haastavaa. Lähivuosina odotamme Tecnotreen liikevaihdon pysyvän hyvässä kasvussa nykyisten ja uusien asiakkaiden nousujohteisten investointien sekä omien vahvuuksien ajamana. Tämän odotamme skaalautuvan tulokseen hyvin, vaikka samaan aikaan uskommekin yhtiön jatkavan johdonmukaisesti sekä kilpailukykyä että omia resursseja vahvistavien investointien toteuttamista.

Tuotto/riski-suhde on kohdillaan

Ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2021 ja 2022 ovat 10x ja 9x, kun taas vastaavat EV/EBIT-kertoimet ovat 7x ja 6x. Nämä tasot ovat absoluuttisesti hyvin matalia, eivätkä ne mielestämme ole linjassa yhtiön tämänhetkisen suorituskyvyn ja pidemmän aikavälin potentiaalin kanssa. Aliarvostuksesta kielivät myös DCF-mallimme indikoima arvo, lähivuosien tuloskasvuodotuksiimme suhteutettu 0,8x PEG-kerroin sekä kapeasta verrokkiryhmästä saatava viitekehys. Arvostuskertoimien oleellisesta nousuvarasta ja tuloskasvusta muodostuva tuotto-odotus on mielestämme noin kaksinkertainen suhteessa oman pääoman tuottovaateeseen. Tätä peilaten pidämme tarjolla olevaa tuotto/riski-suhdetta erittäin houkuttelevana.

Käy kauppaa. (Tecnotree)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 52,8 57,9 62,6
- kasvu-% 12,3% 9,6% 8,1%
Liikevoitto (EBIT) 18,6 21,2 24,3
- EBIT-% 35,2% 36,7% 38,9%
EPS (oik.) 0,05 0,06 0,06
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) 13,7 10,0 8,7
EV/EBITDA 9,8 6,3 5,0
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

Tecnotree on vuonna 1978 perustettu kansainvälisesti operoiva ja teleoperaattoreiden palvelemiseen keskittynyt IT-ratkaisutoimittaja. Asiakkailleen Tecnotree tarjoaa pilvipohjaisia järjestelmiä nykyisten tuotteiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan, näiden taustalla olevien prosessien digitalisoimisiin sekä asiakkaan kokeman arvon kasvattamiseen. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash).