Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Tecnotree
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 1.00 EUR
Kurssi: 0.87 EUR
Kurssi hetkellä: 12.7.2021 - 7:16

Tecnotree tiedotti perjantaina suunnittelevansa vajaan 30,6 miljoonan uuden osakkeen suunnattua osakeantia, mikä vasta noin 10,8 % nykyisten osakkeiden kokonaismäärästä. Suunnatulla annilla on tarkoitus kerätä 22 MEUR:n bruttovarat yhtiön velanmaksukyvyn tukemiseksi ja käyttöpääoman vahvistamiseksi. Yhtiön hallitus ehdottaa, että 30. heinäkuuta järjestettävä ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa Tecnotreen hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista. Jos yhtiökokous myöntää valtuutuksen on osakeanti tarkoitus toteuttaa niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään elokuun loppuun mennessä.

Osakeanti on suunnattu sekä Joensuun Kauppa ja Kone Oy:lle, joka on sitoutunut merkitsemään pääosan osakeannissa tarjottavista osakkeista, että Tecnotreen nykyiselle omistajalle Oy Hammarén & Co Ab:lle, joka on sitoutunut merkitsemään loput tarjottavista osakkeista. Suunnatun annin jälkeen Joensuu Kauppa ja Koneen omistus olisi 8,9 % ja Oy Hammarén & Co Ab:n 3,7 % kaikista osakkeista. Merkintähinta olisi 0,72 euroa osakkeelta, mikä on noin 21 % alle matalampi kuin osakkeen edellispäivän päätöskurssin ja noin 4 % alle Tecnotreen kaupankäyntivolyymilla painotetun edellisen 180 päivän keskikurssin.

Tecnotree tiedotti perjantaina myös saavuttaneensa yhteisymmärryksen Viking Acquistion Coroporationin kanssa oikeudellisten vaateiden suhteen, jotka Viking oli nostanut käräjäoikeudelle maaliskuussa 2020 jätetyssä haastehakemuksessa. Osapuolet ovat päättäneet sopia kaikki yhtiöiden väliset ratkaisemattomat asiat sekä velkojana että aikaisempana osakkeenomistajana 15. syyskuuta mennessä. Sovinto perustuu seuraaviin sopimuksen jälkeen toteuttaviin ehtoisin: 1) Viking luopuu kaikista vaatimuksistaan Tecnotreetä vastaan ​​entisenä osakkeenomistajana ja velkojana, ja 2) Tecnotree pyrkii joko maksamaan tai tunnistamaan kolmansia osapuolia ostamaan Vikingin hallussa olevan yrityssaneerausohjelman mukaisen nykyisen maksamattoman velan.

Kyseinen sopimus on yhtiön mukaan ensimmäinen kriittinen askel yhtiölle yrityssaneerausohjelmasta poistumiseksi nopeutetussa aikataulussa (nykyinen aikataulu vuoteen 2025 asti). Tecnotreen mukaan ohjelmasta irtaantuminen antaisi yhtiölle mahdollisuuden toimia tietyillä maantieteellisillä alueilla ja jatkaa asiakaskuntansa laajentamista.

Suunnattu osakeanti tuli meille yllätyksenä ja oletimmekin yhtiön etenevän saneerausohjelman kanssa alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Nykyisten osakkeenomistajien kannalta toteutettava rahoitusjärjestely on mielestämme kaksitahoinen asia. Annin alennus on viimeaikaisen kurssinousun jälkeen mielestämme varsin reipas verrattuna edellisen kaupankäyntipäivän päätöskurssiin, mutta toisaalta saneerausohjelmasta poistuminen nopeutetusti lisäisi yhtiön vapausasteita kasvustrategian toteuttamiseksi pidemmällä aikavälillä. Kerättäviä varoja tullaan arviomme mukaan ohjaamaan ainakin Vikingin kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi.

Käy kauppaa. (Tecnotree)

Analyytikko / Kirjoittaja

Aapeli Pursimo

Aapeli Pursimo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 52,8 61,5 68,2
- kasvu-% 12,3% 16,5% 10,9%
Liikevoitto (EBIT) 18,6 23,7 28,3
- EBIT-% 35,2% 38,5% 41,5%
EPS (oik.) 0,05 0,06 0,07
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) 13,7 14,1 11,9
EV/EBITDA 9,8 9,4 7,1
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Tecnotree on vuonna 1978 perustettu kansainvälisesti operoiva ja teleoperaattoreiden palvelemiseen keskittynyt IT-ratkaisutoimittaja. Asiakkailleen Tecnotree tarjoaa pilvipohjaisia järjestelmiä nykyisten tuotteiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan, näiden taustalla olevien prosessien digitalisoimisiin sekä asiakkaan kokeman arvon kasvattamiseen. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash).