Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Tecnotreelle iso tilaus ja uusi asiakas

Analyytikon kommentti 19.10.2021 5:40 Tecnotree
Yhtiö: Tecnotree
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 1.54 EUR
Kurssi: 1.28 EUR
Kurssi hetkellä: 19.10.2021 - 5:25

Tecnotree tiedotti maanantaina saaneensa uusia tilauksia yhtiölle uudelta Lähi-idän ja Afrikan alueella toimivalta suurelta teleoperaattoriryhmältä. Uusi asiakkuus Tecnotreelle tärkeältä Lähi-idän ja Afrikan alueelta on luonnollisestikin mainio ja strategisesti tärkeä saavutus, sillä se samaan aikaan sekä vahvistaa yhtiön paikallisia markkina-asemia että pienentää ylätasolla keskittyneeseen asiakasportfolioon liittyvää riskiä. Lisäksi kooltaan suuri asiakasryhmittymä tarjoaa Tecnotreelle arviomme mukaan mielenkiintoisia ja niin ryhmittymän oman kasvun kuin asiakaskohtaisten markkinaosuusvoittojenkin kautta tulevia pidemmän aikavälin kasvumahdollisuuksia. Toki pidämme uutta asiakkuutta ja sen tuomaa liiketoimintaa perusteltuna osoituksena myös yhtiön omasta teknologisesta kilpailukyvystä.

Yhteisarvoltaan saadut tilaukset ovat noin 10,6 MUSD:n suuruisia ja ne koostuvat Digital BSS -tuoteperheeseen kuuluvien ratkaisuiden (mm. laskutus- ja asiakkuudenhallinta) toimittamisesta. Teleoperaattorin näkökulmasta nämä ratkaisut ovat liiketoimintakriittisiä, sillä ne esimerkiksi lisäävät prosessitehokkuutta ja mahdollistavat loppuasiakkaalle paremman käyttäjäkokemuksen. Kehittyvissä maissa toimivien operaattoreiden asiakaskohtaiset liikevaihdot (ARPU) ovat tyypillisesti varsin matalia. Tämän takia juuri tehokkaat liiketoimintaprosessit ovat avainasemissa operaattoreiden pidemmän aikavälin arvonluonteja ajatellen.

Tecnotree avasi tiedotteessaan saatujen tilausten tuomien tulovirtojen ajallisen jakautumisen. Yhtiö arvioi toimittavansa lisenssit ja projektinomaiset käyttöönotot seuraavan vuoden aikana, kun taas ratkaisuihin liittyviä tukipalveluita tarjotaan seuraavan viiden vuoden ajan. Käsityksemme mukaan lisenssi ja käyttöönotto kattavat yhdessä ison osan saatujen tilausten kokonaisarvosta, mitä mukaillen nyt voitettujen toimitusten tulisi näkyä varsin mukavasti ensi vuoden volyymikuormassa. Tätä ja viimeisen kuukauden muita onnistumisia (mm. toinen uusi asiakas ja saneerausohjelman lopullinen päättyminen) mukaillen näemmekin lähivuosien ennusteissamme alustavia tarkistustarpeita. Tulemme perkaamaan yhtiön tilanteen tarkemmin ensi viikon perjantaina julkaistavan Q3-katsauksen jälkeen. Viimeisin yhtiöraporttimme on luettavissa täältä.

 

Käy kauppaa. (Tecnotree)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 52,8 62,6 71,8
- kasvu-% 12,3% 18,6% 14,6%
Liikevoitto (EBIT) 18,6 24,8 29,8
- EBIT-% 35,2% 39,6% 41,6%
EPS (oik.) 0,05 0,06 0,08
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) 13,7 22,3 17,0
EV/EBITDA 9,8 14,0 10,4
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Tecnotree on vuonna 1978 perustettu kansainvälisesti operoiva ja teleoperaattoreiden palvelemiseen keskittynyt IT-ratkaisutoimittaja. Asiakkailleen Tecnotree tarjoaa pilvipohjaisia järjestelmiä nykyisten tuotteiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan, näiden taustalla olevien prosessien digitalisoimisiin sekä asiakkaan kokeman arvon kasvattamiseen. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash).