Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Tecnotreen seuranta päättyy

Analyytikon kommentti 07.01.2019 7:26 Tecnotree

Lopetamme Tecnotreen osakkeen seurannan johtuen yhtiöseurantasopimuksen päättymisestä. Päätöshetkellä suosituksemme osakkeelle oli myy ja tavoitehintamme 0,04 euroa. Tecnotreen viime vuosi oli tapahtumarikas, kun yhtiöstä tehty Viking Acquisitionsin 0,10 euron käteisostotarjous kariutui ja yhtiö päätyi monimutkaisen prosessin jälkeen ratkaisemaan rahoituskriisiään Fitzroy-yhtiön tarjoamalla 5 MEUR:n rahoituspaketilla. Tecnotreen lyhyen aikavälin rahoitus on nyt osittain turvattu ja yhtiön kulusäästöt ovat edenneet, mutta kassavirta ei arviomme mukaan ole vielä riittävällä tasolla liiketoiminnan ja saneerausohjelman velvoitteiden hoitamiseen. Siten yhtiön omistajat joutuvat edelleen kantamaan merkittävää riskiä yhtiön liiketoiminnan jatkuvuudesta ja arviomme mukaan osakkeen nousupotentiaali käänteen onnistuessa hautautuu toistaiseksi yhtiön tarvitseman rahoituksen aiheuttamaan diluutioon. Keskeiset huomiomme sijoittajille jatkoa ajatellen ovat seuraavat:

  • Tecnotreen operatiivinen liiketoiminta ajautui rajuun pudotukseen viime vuonna yhtiön epäselvästä rahoitustilanteesta johtuen, mutta Q3:lla tilanne stabiloitui ja yhtiön tulos nousi voitolle. Tecnotreen ylläpitoliiketoiminta yhtiön kahdessa pääasiakkaassa kantaa edelleen hyvin, mutta haastava rahoitustilanne hankaloittaa suurempien tilausten tai uusien asiakkaiden voittamista. Yhtiö on yhä täysin riippuvainen kahdesta pääasiakkaastaan. Tecnotree on edelleen tehnyt hyvää työtä kustannusten karsimisessa, mikä on parantanut operatiivista kannattavuutta. Jos yhtiön suunnittelemat kulusäästöt etenevät ilman merkittävää liikevaihdon laskua, on yhtiöllä edellytykset nostaa operatiivinen kannattavuus terveelle tasolle tämän vuoden aikana, mikä helpottaisi saneerausohjelman läpivientiä.
  • Operatiivisesta tulosparannuksesta huolimatta Tecnotreen kassatilanne on yhä kriittinen ja yhtiön kassavirta ei tällä hetkellä riitä kattamaan käyttöpääoman tarpeita. Käyttöpääoman arvioidaan riittävän 12 kuukauden ajaksi edellyttäen, että yhtiö saa Fitzroyltä rahoituspaketin mukaisen 2,9 MEUR:n sijoituksen tammikuun loppuun mennessä. Liiketoiminnan nykyisellä volyymillä Tecnotreen on arviomme mukaan haastava tuottaa kassavirtaa, jolla saneerausohjelman maksut saataisiin tulevina vuosina hoidettua. Siten yhtiö tarvitsee todennäköisesti lisää rahoitusta, eikä Fitzroyn 5 MEUR:n rahoituspaketti arviomme mukaan anna yhtiölle kovin hyviä edellytyksiä liiketoiminnan kestävän käänteen toteuttamiseksi, vaan tämä edellyttäisi kunnollista rahoitusruisketta. Lisäksi yhtiön rahoittajien riitautuminen ei tarjoa mielestämme hedelmällistä pohjaa lähteä rakentamaan liiketoiminnalle kestävää käännettä.
  • Tecnotreen sijoittajien on tiedostettava kyseessä olevan saneerausohjelmassa oleva kriisiyhtiö, jonka riskitaso on erittäin korkea. Yhtiö tarvitsee edelleen kriisistä selvitäkseen ulkopuolista rahoitusta, mistä aiheutuva diluutio vastaavasti hautaa osakkeen tuottopotentiaalia. Osakkeen EV/Liikevaihto -luku on noin 0,6x tälle vuodelle, mikä on korkea arvostus saneerauksessa olevan kriisiyhtiön liiketoiminnasta.

Käy kauppaa. (Tecnotree)

Analyytikko / Kirjoittaja

Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2018e 2019e 2020e
Liikevaihto 41,8 38,9 38,9
- kasvu-% -24,1% -7,0% 0,0%
Liikevoitto (EBIT) 3,6 2,3 2,3
- EBIT-% 8,5% 6,0% 6,0%
EPS (oik.) -0,01 0,00 0,00
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -9,2 57,2 34,9
EV/EBITDA 6,1 9,5 10,5
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Tecnotree on vuonna 1978 perustettu kansainvälisesti operoiva ja teleoperaattoreiden palvelemiseen keskittynyt IT-ratkaisutoimittaja. Asiakkailleen Tecnotree tarjoaa pilvipohjaisia järjestelmiä nykyisten tuotteiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan, näiden taustalla olevien prosessien digitalisoimisiin sekä asiakkaan kokeman arvon kasvattamiseen. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash).