Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Teleste
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 6.10 EUR
Kurssi: 6.16 EUR
Kurssi hetkellä: 13.8.2021 - 7:00

Telesten Q2-raportista oli löydettävissä sekä hyviä että huonoja asioita. Yhtiön tulos jäi alle ennusteemme, mutta samaan aikaan saatujen tilausten vahvan kasvun myötä loppuvuoteen lähdetään ennätystilauskannalla. Samalla kauan odotettu hajautetun arkkitehtuurin teknologiasykli on vihdoin odotustemme mukaisesti käynnistymässä, mutta vastapainona globaali komponenttipula luo loppuvuodelle haasteita toimituksiin. Telesten alkuvuodesta selvästi nousseen osakekurssin ja lyhyellä tähtäimellä kohonneiden riskien valossa osakkeen arvostus näyttää nyt neutraalilta ja puoltaa mielestämme astetta varovaisempaa näkemystä.  Siten toistamme Telesten 6,1 euron tavoitehinnan ja laskemme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää).

Q2-tulos jäi odotuksistamme, tilauskanta ennätystasolla

Telesten liikevaihto kasvoi Q2:lla odotustemme mukaisesti 7 % 35,8 MEUR:oon, mutta liikevoitto (Q2’21: 1,1 MEUR) jäi alle ennusteemme (1,8 MEUR). Liikevaihto kasvoi tilaajaverkkotuotteissa sekä videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa, mutta laski tilaajaverkkojen palveluissa. Saadut tilaukset kasvoivat vahvasti heikosta vertailukaudesta 46 % ja tilauskanta (84,2 MEUR) oli neljänneksen lopussa ennätystasolla. Tilauskannasta noin 36 MEUR ajoittuu loppuvuodelle, mutta edelleen jatkuva koronatilanne sekä komponenttipula voivat tuoda haasteita toimitusten suhteen.

Näkymät ennallaan, komponenttipula luo epävarmuutta loppuvuoteen

Teleste toisti odotetusti Q2-raportissa ohjeistuksensa, joka ennakoi tänä vuonna liikevaihdon saavuttavan tai ylittävän vuoden 2020 tason (145 MEUR) ja oikaistun liiketuloksen kasvavan (2020: 5,1 MEUR). Teleste kertoi saaneensa Q2:lla merkittäviltä asiakkailta tilauksia hajautetun verkkoarkkitehtuurin tuotteisiin ja käyttöönottoprojektit ovat käynnistymisvaiheessa. Yhtiö odottaa edelleen käyttöönottoprojekteja käynnistyvän vuoden 2021 lopulla. Komponenttipula kuitenkin vaikeuttaa toimituksia ja hajautetun arkkitehtuurin vaikutus Telesten liikevaihtoon ja tulokseen jää vielä tänä vuonna rajalliseksi, mikä oli odotuksiimme nähden pettymys. Komponenttipula luo haasteita myös videovalvonta- ja informaatiojärjestelmien vahvan tilauskannan toimittamiseen. Tarkistimme ainoastaan kuluvan vuoden tulosennustetta alaspäin heijastellen pääasiassa Q2:n tulosalitusta. Varovaiset kommentit komponenttien saatavuuteen ja nousseisiin hintoihin liittyen kohottivat kuitenkin epävarmuutta Telestelle ennustamamme lähivuosien tuloskasvunäkymän suhteen.

Alkuvuoden kurssinousu ja kohonneet riskit komponenttipulaan liittyen kääntävät arvostuksen neutraaliksi

Telesten keskipitkän aikavälin tulospotentiaaliin nähden melko varovaisilla ennusteillamme osakkeen vuosien 2021-2022 oikaistut P/E-kertoimet ovat 23x ja 15x. Vuoden 2022 kertoimilla arvostus ei näytä edelleenkään erityisen korkealta, mutta verkkolaitteiden markkinakäänteeseen sekä komponenttipulaan liittyvät nousseet riskit huomioiden se alkaa olla neutraali. Kokonaisuudessaan Telesten osakkeeseen ladatut odotukset eivät ole vielä erityisen korkeita, mutta alkuvuoden kurssinousun myötä osakkeen selkein aliarvostus on mielestämme purkaantunut. Hyvässä skenaariossa hajautetusta verkkoarkkitehtuurista sekä USA:n laajentumista voi muodostua ennusteitamme vahvempi tulosajuri, jolloin osakkeessa olisi edelleen selvää nousuvaraa.

Käy kauppaa. (Teleste)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 145,0 151,3 164,9
- kasvu-% -38,4% 4,3% 9,0%
Liikevoitto (EBIT) 4,5 10,6 10,1
- EBIT-% 3,1% 7,0% 6,1%
EPS (oik.) 0,16 0,27 0,41
Osinko 0,12 0,15 0,20
P/E (oik.) 28,8 23,0 15,0
EV/EBITDA 7,9 6,9 6,8
Osinkotuotto-% 2,7% 2,4% 3,2%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Teleste Oyj on vuonna 1954 perustettu kansainvälinen teknologiakonserni, joka toimii tilaajaverkkolaitteiden kehittäjänä, tuottajana ja myyjänä sekä kaapeli- ja teleoperaattoreiden verkkojen palvelutoimittajana. Yhtiö tarjoaa tämän lisäksi videovalvontaan ja matkustajainformaatioon tarvittavia sovelluksia sekä ratkaisuja lähinnä julkisen sektorin asiakkaille ja raideliikenteeseen. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Turussa ja kaikkiaan yhtiöllä on toimipisteitä 20 maassa.