Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Teleste: Nojaamme edelleen syklin käänteeseen

Analyytikon kommentti 07.05.2021 8:07 Teleste
Yhtiö: Teleste
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 6.10 EUR
Kurssi: 5.76 EUR
Kurssi hetkellä: 7.5.2021 - 7:52

Toistamme Telesten lisää-suosituksen ja tarkistamme tavoitehintaa 6,1 euroon (aik. 5,5 EUR). Telesten Q1-tulos oli odotustemme mukainen ja yhtiön näkymät ennakoivat edelleen paranevaa kehitystä kaikilla liiketoiminta-alueilla. Pitkään odotettu tilaajaverkkotuotteiden teknologiasykli on käynnistymässä vuoden lopussa ja Telesten kommenttien perusteella merkit käänteestä ovat vahvistuneet alkuvuoden aikana. Koronatilanne ja globaali komponenttipula luovat kuitenkin lyhyellä aikavälillä epävarmuutta näkymien ylle. Syklin käänteen valossa Telesten osakkeen arvostus näyttää kurssinoususta huolimatta maltilliselta ja tarjoaa mielestämme edelleen riittävän tuotto-odotuksen riskeihin nähden.

Odotetun vakaa suoritus alkuvuodesta

Telesten Q1-tulos oli odotustemme mukainen, kun sekä liikevaihto (Q1’21: 37,0 MEUR) että oikaistu liikevoitto (Q1’21: 1,5 MEUR) pysyivät suunnilleen vakaana vertailukauteen nähden. Liikevaihto kasvoi tilaajaverkkotuotteissa ja matkustajainformaatioratkaisuissa, mutta laski tilaajaverkkojen palveluissa. Saadut tilaukset laskivat 21 % 36,0 MEUR:oon ja tilauskanta 8 % 76,1 MEUR:oon, mutta vahva vertailukausi huomioiden molemmat olivat hyvällä tasolla. Globaali komponenttipula ei aiheuttanut Telestelle vielä suurempia ongelmia alkuvuodesta, mutta yhtiö pyrkii varautumaan tilanteeseen varastoja kasvattamalla. Tulevina neljänneksinä haasteita voi ilmaantua, jos esimerkiksi tilaajaverkkotuotteissa kysyntä lähtisi piristymään odotuksia voimakkaammin.

Näkymät ennallaan, mutta luottamus tilaajaverkkotuotteiden syklin taitteeseen vahvistuu

Teleste toisti odotetusti ohjeistuksensa ja ennakoi tänä vuonna liikevaihdon saavuttavan tai ylittävän vuoden 2020 tason (145 MEUR) ja oikaistun liiketuloksen kasvavan (2020: 5,1 MEUR). Vaikka näkymät olivat ennallaan, kommentoi Teleste luottamuksen tilaajaverkkotuotteiden syklin käynnistymisen suhteen vahvistuneen alkuvuodesta. Hajautetun arkkitehtuurin käyttöönottoprojekteja odotetaan käynnistyvän vuoden 2021 lopulla. Teleste on alkuvuodesta edennyt käyttöönotoissa asiakaskunnassaan, mistä esimerkiksi huhtikuussa kerrottu yhteistyö Telesten suuren asiakkaan (Liberty Global) kanssa kertoo. Koronatilanne, komponenttipula sekä investointien jo moneen kertaan lykkääntynyt aikataulu pitävät kuitenkin epävarmuuden edelleen koholla. Videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa näkymä on piristymässä, kun koronan nojalla lykättyjä hankkeita aletaan käynnistelemään. Tämä näkyy Telesten mukaan myös tarjouskannan lupaavana kehityksenä.

Nojaamme edelleen varovaisesti syklin käänteeseen

Telesten keskipitkän aikavälin tulospotentiaaliin nähden varovaisilla ennusteillamme osakkeen vuosien 2021-2022 oikaistut P/E-kertoimet ovat 19x ja 14x. Arvostus on kiristynyt alkuvuoden kurssinousun myötä samalla kun riskit Telesten liiketoiminnan ympärillä ovat asteittain hälvenneet. Vuoden 2022 kertoimilla arvostus on edelleen kohtuullinen ja heijastelee vielä osaltaan verkkolaitteiden markkinakäänteeseen liittyviä riskejä. Kokonaisuudessaan Telesten osakkeeseen ladatut odotukset eivät ole vielä erityisen korkeita, jolloin kohtalaisenkin suorituksen pitäisi riittää tyydyttävään tuotto-odotukseen. Hyvässä skenaariossa hajautetusta verkkoarkkitehtuurista sekä USA:n laajentumisesta voi muodostua ennusteitamme vahvempi tulosajuri, jolloin osakkeessa olisi edelleen selvää nousuvaraa.

Käy kauppaa. (Teleste)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 145,0 151,9 165,6
- kasvu-% -38,4% 4,8% 9,0%
Liikevoitto (EBIT) 4,5 11,6 10,1
- EBIT-% 3,1% 7,6% 6,1%
EPS (oik.) 0,16 0,31 0,41
Osinko 0,12 0,15 0,20
P/E (oik.) 28,8 18,9 14,0
EV/EBITDA 7,9 6,1 6,4
Osinkotuotto-% 2,7% 2,6% 3,5%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Teleste Oyj on vuonna 1954 perustettu kansainvälinen teknologiakonserni, joka toimii tilaajaverkkolaitteiden kehittäjänä, tuottajana ja myyjänä sekä kaapeli- ja teleoperaattoreiden verkkojen palvelutoimittajana. Yhtiö tarjoaa tämän lisäksi videovalvontaan ja matkustajainformaatioon tarvittavia sovelluksia sekä ratkaisuja lähinnä julkisen sektorin asiakkaille ja raideliikenteeseen. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Turussa ja kaikkiaan yhtiöllä on toimipisteitä 20 maassa.