Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Teleste
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.50 EUR
Kurssi: 5.74 EUR
Kurssi hetkellä: 6.5.2021 - 8:56

Teleste raportoi aamulla odotustemme mukaisen Q1-tuloksen, kun sekä liikevaihto että oikaistu liikevoitto pysyivät suunnilleen vakaana vertailukauteen nähden. Yhtiö myös toisti odotetusti näkymänsä ja tilanne on loppuvuotta kohti piristymään päin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Globaali komponenttipula sekä edelleen jatkuva koronatilanne luovat kuitenkin epävarmuutta näkymien ylle. Alustavasti ennusteisiimme ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia Q1-numeroiden pohjalta.

Telesten Q1-liikevaihto kasvoi 1 %:n 37,0 MEUR:oon ja oli hyvin linjassa 36,5 MEUR:n ennusteemme kanssa. Saadut tilaukset laskivat 21 % 36,0 MEUR:oon, mutta vahva vertailukausi huomioiden olivat kohtuullisen hyvällä tasolla. Liikevaihto kasvoi tilaajaverkkotuotteissa ja joukkoliikenteen informaatioratkaisuissa, mutta laski tilaajaverkkojen palveluissa. Tilauskanta (76,1 MEUR) laski vertailukauden ennätystasolta 8 %, mutta pysyi edellisneljänneksen hyvään tasoon nähden vakaana. Tilauskannasta 50 % ajoittuu tälle vuodelle tukien loppuvuoden kehitystä. Koronatilanne ja globaali komponenttipula luovat kuitenkin epävarmuutta loppuvuoden näkymiin. Komponenttipula ei aiheuttanut vielä Q1:llä suurempia ongelmia yhtiölle.

Q1:n oikaistu liiketulos oli 1,5 MEUR (Q1’20: 1,4 MEUR) ja niin ikään hyvin linjassa 1,4 MEUR:n ennusteeseemme nähden. Viime vuonna tehdyt sopeutustoimet sekä tilaajaverkkotuotteiden suotuisa myyntimix tukivat alkuvuoden kannattavuutta. Raportoituja tuloslukuja nosti odotetusti 3,2 MEUR:n kertaluonteinen vakuutuskorvaus vuonna 2019 sattuneesta kavalluksesta.

Teleste toisti odotetusti ohjeistuksensa Q1-raportissa. Teleste ohjeistaa tänä vuonna liikevaihdon saavuttavan tai ylittävän vuoden 2020 tason (145 MEUR) ja oikaistun liiketuloksen kasvavan (2020: 5,1 MEUR). Kommentit toimintaympäristöstä olivat muutenkin ennallaan ja Teleste odottaa hajautetun verkkoarkkitehtuurin käyttöönottoprojekteja käynnistyvän vuoden 2021 lopulla. Teleste on alkuvuodesta edennyt hajautetun arkkitehtuurin käyttöönotoissa asiakaskunnassan, mistä esimerkiksi huhtikuussa kerrottu yhteistyö Liberty Globalin kanssa kertoo. Myös videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa näkymä on piristymässä, kun koronan nojalla lykättyjä hankkeita aletaan käynnistelemään. Ennusteemme ennen Q1-raporttia odotti Telestelle 5 %:n liikevaihdon kasvua ja oikaistun liikevoiton olevan 8,3 MEUR.

Käy kauppaa. (Teleste)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 145,0 151,8 165,5
- kasvu-% -38,4% 4,7% 9,0%
Liikevoitto (EBIT) 4,5 11,5 10,1
- EBIT-% 3,1% 7,6% 6,1%
EPS (oik.) 0,16 0,33 0,41
Osinko 0,12 0,15 0,20
P/E (oik.) 28,8 17,4 13,9
EV/EBITDA 7,9 6,1 6,4
Osinkotuotto-% 2,7% 2,6% 3,5%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Teleste Oyj on vuonna 1954 perustettu kansainvälinen teknologiakonserni, joka toimii tilaajaverkkolaitteiden kehittäjänä, tuottajana ja myyjänä sekä kaapeli- ja teleoperaattoreiden verkkojen palvelutoimittajana. Yhtiö tarjoaa tämän lisäksi videovalvontaan ja matkustajainformaatioon tarvittavia sovelluksia sekä ratkaisuja lähinnä julkisen sektorin asiakkaille ja raideliikenteeseen. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Turussa ja kaikkiaan yhtiöllä on toimipisteitä 20 maassa.