Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Teleste
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.50 EUR
Kurssi: 5.66 EUR
Kurssi hetkellä: 4.5.2021 - 6:16

Teleste raportoi Q1-tuloksensa torstaina klo 8.30. Kuluvan vuoden tuloskasvuodotukset painottuvat loppuvuoteen, kun pitkään odotetun hajautetun arkkitehtuurin teknologiasyklin pitäisi viimein käynnistyä. Siten Q1-raportista haetaankin jälleen erityisesti vahvistusta tilaajaverkkotuotteiden piristyvälle näkymälle. Q1:ltä odotamme Telesteltä operatiivisesti vakaata suoritusta vertailukauteen nähden, mutta raportoitu tulos on saanut nostetta alkuvuoteen ajoittuneesta vakuutuskorvauksesta.

Teleste raportoi liikevaihtonsa Q1:stä alkaen pelkästään konsernitasolla, sillä palveluliiketoiminnan painoarvo pieneni oleellisesti Saksasta irtaantumisen myötä. Odotamme Telesten Q1-liikevaihdon pysytelleen vakaana niin tuote- kuin palveluliiketoiminnassa ja olleen 36,5 MEUR. Tilaajaverkkotuotteissa näkymä on tänä vuonna piristymässä hajautetun verkkoarkkitehtuurin toimitusten käynnistyessä loppuvuodesta, mutta arvioimme Q1:llä koronatilanteen ja tulevan teknologiamurroksen vielä painaneen kysyntää. Telesten videovalvonta- ja informaatioratkaisuihin painottuva tilauskanta (Q4’20: 77,1 MEUR) oli vuoteen lähdettäessä hyvällä tasolla, mutta korona on voinut edelleen viivästyttää toimituksia.

Kuluvan vuoden ennusteessamme tuloskasvuodotukset painottuvat loppuvuoteen ja odotamme Telesten oikaistun Q1-liikevoiton pysytelleen vertailukauteen nähden vakaana 1,4 MEUR:ssa. Koronan ja teknologiamurroksen luoma epävarmuus varjostaa myös alkuvuoden tuloskehitystä, mutta ainakin viime vuonna Teleste onnistui hyvin paikkaamaan heikentynyttä kysyntää kustannussäästöillä. Raportoituja tuloslukuja nostaa 3,2 MEUR:n kertaluonteinen vakuutuskorvaus vuonna 2019 sattuneesta kavalluksesta.

Odotamme Telesten toistavan Q4-raportissa annetut näkymät vuodelle 2021. Teleste ohjeistaa tänä vuonna liikevaihdon saavuttavan tai ylittävän vuoden 2020 tason (145 MEUR) ja oikaistun liiketuloksen kasvavan (2020: 5,1 MEUR). Ennusteemme odottaa Telesten liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 5 % ja oikaistun liikevoiton olevan 8,3 MEUR. Tämä tulostaso arviomme mukaan vaatii hajautetun arkkitehtuurin investointien käynnistymistä toisella vuosipuoliskolla, johon Q1-raportista haetaan jälleen lisää näkyvyyttä. Ensimmäisiä lupaavia merkkejä teknologiasyklin käynnistymisestä saatiin muutama viikko sitten, kun Teleste tiedotti suuren asiakkaansa ottavan Telesten hajautetun arkkitehtuurin koekäyttöön.

Käy kauppaa. (Teleste)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 145,0 151,8 165,5
- kasvu-% -38,4% 4,7% 9,0%
Liikevoitto (EBIT) 4,5 11,5 10,1
- EBIT-% 3,1% 7,6% 6,1%
EPS (oik.) 0,16 0,33 0,41
Osinko 0,12 0,15 0,20
P/E (oik.) 28,8 17,1 13,7
EV/EBITDA 7,9 6,0 6,4
Osinkotuotto-% 2,7% 2,7% 3,5%
Uusimmat ennusteet

Teleste Oyj on vuonna 1954 perustettu kansainvälinen teknologiakonserni, joka toimii tilaajaverkkolaitteiden kehittäjänä, tuottajana ja myyjänä sekä kaapeli- ja teleoperaattoreiden verkkojen palvelutoimittajana. Yhtiö tarjoaa tämän lisäksi videovalvontaan ja matkustajainformaatioon tarvittavia sovelluksia sekä ratkaisuja lähinnä julkisen sektorin asiakkaille ja raideliikenteeseen. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Turussa ja kaikkiaan yhtiöllä on toimipisteitä 20 maassa.