Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Teleste
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 6.10 EUR
Kurssi: 6.36 EUR
Kurssi hetkellä: 12.8.2021 - 8:41

Teleste raportoi aamulla kaksijakoisen Q2-raportin. Yhtiön tulos jäi odotuksistamme, mutta samaan aikaan saatujen tilausten vahvan kasvun myötä tilauskanta on ennätystasolla. Lisäksi hajautetun arkkitehtuurin käyttöönottoprojektit ovat vihdoin odotustemme mukaisesti käynnistymässä, mutta samalla globaali komponenttipula luo loppuvuodelle haasteita toimituksiin. Kokonaisuutena raportti taipuu lievän pettymyksen puolelle.

Telesten Q2-liikevaihto kasvoi odotustemme mukaisesti 7 % 35,8 MEUR:oon. Saadut tilaukset kasvoivat vahvasti heikosta vertailukaudesta 46 % ja olivat 43,9 MEUR. Liikevaihto kasvoi sekä tilaajaverkkotuotteissa että videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa. Tilauskanta (84,2 MEUR) kasvoi 6,5 % vertailukaudesta ja on ennätystasolla. Teleste kertoi saaneensa Q2:lla merkittäviltä asiakkailta tilauksia hajautetun verkkoarkkitehtuurin tuotteisiin ja käyttöönottoprojektit ovat käynnistymisvaiheessa. Komponenttipula kuitenkin vaikeuttaa toimituksia loppuvuonna ja hajautetun arkkitehtuurin vaikutus Telesten liikevaihtoon ja tulokseen jää vielä tänä vuonna rajalliseksi, mikä on odotuksiimme nähden pettymys. Komponenttipula luo haasteita myös videovalvonta- ja informaatiojärjestelmien vahvan tilauskannan toimittamiseen.

Oikaistu liiketulos oli Q2:lla 1,1 MEUR (Q2’20: 0,1 MEUR), mikä alitti 1,8 MEUR:n ennusteemme. Tulosalitusta selittää hieman odotuksiamme korkeampi kulutaso Q2:lla sekä ennusteitamme hieman matalakatteisemmat tuotetoimitukset. Liiketoiminnan rahavirta (9,6 MEUR) oli kuitenkin vahvalla tasolla heijastellen pääasiassa laskenutta käyttöpääomaa.

Teleste toisti odotetusti ohjeistuksensa Q2-raportissa. Teleste ennakoi tänä vuonna liikevaihdon saavuttavan tai ylittävän vuoden 2020 tason (145 MEUR) ja oikaistun liiketuloksen kasvavan (2020: 5,1 MEUR). Teleste odottaa edelleen hajautetun verkkoarkkitehtuurin käyttöönottoprojekteja käynnistyvän vuoden 2021 lopulla. Myös videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa näkymä on piristymässä, kun koronan nojalla lykättyjä hankkeita ollaan käynnistämässä. Komponenttipula luo kuitenkin haasteita loppuvuoteen ja alustavasti arvioimme kuluvan vuoden ennusteessamme olevan laskupainetta. Ennustimme ennen Q2-raporttia tälle vuodelle 5 %:n liikevaihdon kasvua ja 8,4 MEUR:n oikaistua liikevoittoa.

Käy kauppaa. (Teleste)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 145,0 151,9 165,6
- kasvu-% -38,4% 4,8% 9,0%
Liikevoitto (EBIT) 4,5 11,6 10,1
- EBIT-% 3,1% 7,6% 6,1%
EPS (oik.) 0,16 0,31 0,41
Osinko 0,12 0,15 0,20
P/E (oik.) 28,8 20,8 15,4
EV/EBITDA 7,9 6,7 7,0
Osinkotuotto-% 2,7% 2,4% 3,1%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Teleste Oyj on vuonna 1954 perustettu kansainvälinen teknologiakonserni, joka toimii tilaajaverkkolaitteiden kehittäjänä, tuottajana ja myyjänä sekä kaapeli- ja teleoperaattoreiden verkkojen palvelutoimittajana. Yhtiö tarjoaa tämän lisäksi videovalvontaan ja matkustajainformaatioon tarvittavia sovelluksia sekä ratkaisuja lähinnä julkisen sektorin asiakkaille ja raideliikenteeseen. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Turussa ja kaikkiaan yhtiöllä on toimipisteitä 20 maassa.