Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Teleste
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.50 EUR
Kurssi: 4.99 EUR
Kurssi hetkellä: 12.2.2021 - 7:43

Telesten näkymät ennakoivat vaikean koronavuoden jälkeen odotetusti paluuta tuloskasvuun, kun sekä tilaajaverkkotuotteissa että videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa näkymä on piristymään päin. Lisäksi Saksan divestoinnin jälkeen Telesten kannattavuusprofiili on parantunut selvästi ja jäljelle jäänyt palveluliiketoiminta tekee nyt hyvää kannattavuutta. Pitkään odotettu tilaajaverkkotuotteiden teknologiasykli näyttäisi vihdoin käynnistyvän vuoden lopussa, minkä valossa Telesten osakkeen arvostus on edelleen maltillinen. Toistamme lisää-suosituksen ja tarkistamme tavoitehintaa 5,5 euroon (aik. 4,5 EUR).

Kohtalainen lopetus vaikealle koronavuodelle

Telesten Q4-liikevaihto laski 6 % 39,2 MEUR:oon heijastellen tilaajaverkkojen teknologiamurrosta ja koronatilannetta. Oikaistu liikevoitto oli 1,3 MEUR (Q4’19: 1,8 MEUR), mikä jäi hieman alle ennusteemme. Tuoteliiketoiminnan eli Video and Broadband Solutions -segmentin saadut tilaukset laskivat 9 % 37,9 MEUR:oon. Tilaukset kasvoivat kuitenkin selvästi (+54 %) edelliseen neljännekseen nähden, mikä oli rohkaisevaa. Tilauskanta (77,1 MEUR) kasvoi vertailukaudesta 5 % ja on hyvällä tasolla.

Näkymissä varovaista optimismia

Teleste ohjeistaa vuonna 2021 liikevaihdon saavuttavan tai ylittävän vuoden 2020 tason (145 MEUR) ja liiketuloksen kasvavan (2020: 5,1 MEUR). Tilaajaverkkotuotteissa hajautetun arkkitehtuurin investointiprojekteja odotetaan käynnistyvän vuoden 2021 lopussa, mutta koronatilanne ja investointien jo moneen kertaan lykkääntynyt aikataulu pitävät epävarmuuden koholla. Ensimmäisiä pieniä toimituksia on kuitenkin jo tehty, ja Telesten kommenteista paistoi varovainen optimismi loppuvuoden suhteen. Yhtiö nosti myös ensimmäistä kertaa esiin mahdolliset komponenttien saatavuuteen liittyvät ongelmat, jos toimitukset käynnistyvät vauhdilla. Siten merkit teknologiasyklin käänteestä ovat vahvistuneet, vaikka lyhyellä aikavälillä tarvitaan edelleen kärsivällisyyttä. Videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa Teleste arvioi markkinan kääntyvän tänä vuonna kasvuun, kun koronan nojalla lykättyjä hankkeita käynnistetään.

Palveluliiketoiminnassa vakaa suoritus

Palveluliiketoiminta eli Network Service (NS) -segmentti ylsi vakaaseen suoritukseen koronasta huolimatta. Jatkuvien toimintojen liikevaihto laski 2 % 5,3 MEUR:oon ja liikevoitto oli 0,46 MEUR. Saksan toiminnoista irtaantumisen jälkeen segmentti yltää hyvään kannattavuuteen (Q4’20 EBIT: 8,6 %), vaikka liiketoiminnan volyymit ovat merkittävästi aiempaa pienemmät. Teleste aikoo raportoida jatkossa konsernin liikevaihdon yhdessä erässä palveluliiketoiminnan pienen osuuden ja sen tuoteliiketoimintoja täydentävän tarjooman vuoksi.

Arvostus on edelleen maltillinen syklin käänteen valossa

Emme tehneet olennaisia muutoksia ennusteisiimme, mutta Q4-raportti vahvisti pykälällä luottamusta ennustamamme tuloskasvun realisoitumisen suhteen. Telesten keskipitkän aikavälin tulospotentiaaliin nähden varovaisilla ennusteillamme osakkeen vuosien 2021-2022 P/E-kertoimet ovat 15x ja 12x. Etenkin vuoden 2022 kertoimilla arvostus on matala ja heijastelee vielä osaltaan verkkolaitteiden markkinakäänteeseen liittyviä riskejä. Kokonaisuudessaan Telesten osakkeeseen ladatut odotukset ovat vielä maltillisia, mikä mielestämme rajaa osakkeen laskuvaraa. Hyvässä skenaariossa hajautetusta verkkoarkkitehtuurista sekä USA:n laajentumisesta voi muodostua ennusteitamme vahvempi tulosajuri, jolloin osakkeessa olisi selvää nousuvaraa.

Käy kauppaa. (Teleste)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 145,0 151,8 165,5
- kasvu-% -38,4% 4,7% 9,0%
Liikevoitto (EBIT) 4,5 8,3 10,1
- EBIT-% 3,1% 5,5% 6,1%
EPS (oik.) 0,16 0,33 0,41
Osinko 0,12 0,15 0,20
P/E (oik.) 28,8 15,1 12,1
EV/EBITDA 7,9 6,7 5,8
Osinkotuotto-% 2,7% 3,0% 4,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Teleste Oyj on vuonna 1954 perustettu kansainvälinen teknologiakonserni, joka toimii tilaajaverkkolaitteiden kehittäjänä, tuottajana ja myyjänä sekä kaapeli- ja teleoperaattoreiden verkkojen palvelutoimittajana. Yhtiö tarjoaa tämän lisäksi videovalvontaan ja matkustajainformaatioon tarvittavia sovelluksia sekä ratkaisuja lähinnä julkisen sektorin asiakkaille ja raideliikenteeseen. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Turussa ja kaikkiaan yhtiöllä on toimipisteitä 20 maassa.