Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Telia: Strategian toteutus etenee

Analyytikon kommentti 22.07.2021 7:43 Telia Company
Yhtiö: Telia company
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 40.00 SEK
Kurssi: 38.15 SEK
Kurssi hetkellä: 22.7.2021 - 7:28

Toistamme Telian 40,0 kruunuun tavoitehinnan ja lisää-suosituksen. Telian operatiivinen suorittaminen oli isossa kuvassa linjassa odotuksiin Q2:lla. Positiivista oli yhtiön paluu kasvu-uralle, joka vankistaa tuloskasvupohjaa. Arvioimme yhtiön uuden strategian toimenpiteiden mahdollistavan maltillisen tuloskasvun lähivuosille liikevaihdon kasvun ja kannattavuusparannuksen myötä. Osakkeen tuotto-odotus (noin 10 %) tukee positiivista näkemystä osakkeesta. Selkein riski osakkeessa on strategian toteutuksen venyminen ja uusien haasteiden ilmeneminen. 

Telia palasi kasvu-uralle Q2:lla

Liikevaihto ilman valuuttakurssivaikutuksia ja yritysjärjestelyjä kääntyi kasvu-uralle (4,9 %) Q2:lla. Seuraamamme vertailukelpoinen palveluliikevaihto kasvoi 3,2 % (Q1’21: -2 %). Kasvua veti TV & Media sekä Ruotsin ja Baltian liiketoiminta. Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 2 %. Tulos sisälsi 6,7 miljardin kruunun myyntivoiton liittyen Carrier- ja Alerta-liiketoimintojen myyntiin.

Strategia on alkumetreillä, mutta etenee ja näkyy tekemisessä

Telia julkaisi uuden strategian tammikuussa. Yhtiö strategian implementointi etenee odotetusti, mutta on edelleen alkumetreillä, ja transformaatioprosessin odotetaan kiihtyvän. Vankemman tuloskasvun kannalta tärkeän liikevaihdon kasvun osalta nähtiin Q2:lla selvä parannus, mikä lisää luottamusta yläriviin jatkossa. Lisäksi Telia on kertonut hinnankorotuksista, jotka tukevat H2:lla. Telia on jatkanut Q2:lla henkilöstövähennyksiä eri markkinoilla ja siirtänyt työtä matalamman kustannuksen maihin (near-shore), minkä tulisi tukea kannattavuutta loppuvuonna. Erityisesti Suomessa kulurakenne on edelleen korkea. Yhtiö kertoi myös IT-järjestelmien ja toimittajien karsimisesta, minkä odotetaan vaikuttavan selvästi 2025 kulusäästötavoitteeseen (2+2 miljardia). Kuluva vuosi menee vielä uuden kulupohjan muokkaamisessa. Samalla yhtiö investoi, joka laimentaa kannattavuusparannusta.

Maltillista 3 %:n tuloskasvua ja hyvää 5 %:n osinkotuottoa

Pidimme ennusteet lähes ennallaan odotuksien kanssa linjassa olleen Q2-raportin myötä. Ennustamme vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan 1,2 % ja oikaistun käyttökatteen kasvavan 2,2 % ilman Carrier-liiketoimintaa (raportoidut -3 % ja vertailukauden tasolla). Vuosina 2021-23 odotamme tuloksen kasvavan keskimäärin 3 % ja osinkotuoton olevan reilu 5 %. Telia kertoi Q2:lla myyvänsä osan Suomen ja Norjan mastoista, mikä parantaa pääomantehokkuutta. Nyt yhtiö kertoi harkitsevansa myös Ruotsin mastojen myyntiä, joka parantaisi edelleen pääomantehokkuutta, vahvistaisi tasetta ja vapauttaisi varoja investointeihin ja osingonmaksuun.

Arvostuskuva on edelleen varovaisen houkutteleva

Isossa kuvassa näemme Telian riskiprofiilin yleiseen osakemarkkinaan nähden maltillisena. Näkyvyys koronan vaikutuksiin on suhteellisen hyvä, mikä laskee epävarmuutta. Luottamus tuloskasvuun on uuden strategian ja tiekartan myötä aikaisempaa parempi, mikä johtuu realistisista kasvu- ja kannattavuusajureista sekä strategian etenemisestä. Ennusteillamme Telian oikaistut P/E- ja EV/EBIT-kertoimet vuosille 2021-2022 ovat 17x-21x ja 17x-19x. Kertoimet ovat 12 % alle pohjoismaisten verrokkien ja 13 % yli koko verrokkiryhmän. Näkemyksemme mukaan osake on absoluuttisesti houkutteleva, kun huomioidaan tuloskasvupotentiaali. Suhteellisesti arvostus on neutraali, kun huomioidaan historian useat pettymykset. Tuotto-odotus (10 %) ja kassavirtalaskelma (43 kruunua) puoltavat kuitenkin positiivista näkemystä.

 

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 89 190,7 86 942,2 86 658,5
- kasvu-% 3,8% -2,5% -0,3%
Liikevoitto (EBIT) 2 332,5 16 848,9 12 244,8
- EBIT-% 2,6% 19,4% 14,1%
EPS (oik.) 1,63 1,82 2,24
Osinko 2,00 2,00 2,00
P/E (oik.) 20,9 21,0 17,0
EV/EBITDA 7,1 6,1 7,3
Osinkotuotto-% 5,9% 5,2% 5,2%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Telia Company on vuonna 2003 perustettu monikansallinen teleoperaattori, joka tarjoaa kiinteän verkon ja mobiilin tietoliikennepalveluja. Telia on Bonnier kaupan myötä Pohjoismaiden suurimmista TV-yhtiöistä. Yhtiön asiakkaita ovat niin yritys- kuin kuluttaja-asiakkaatkin. Yhtiön kotipaikkana on Tukholma. Telian osakkeet ovat noteerattu Helsingin ja Tukholman pörsseissä.