Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Telian Bonnier-kauppa hyväksyttiin

Analyytikon kommentti 13.11.2019 6:53 Telia Company
Yhtiö: Telia company
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 42.00 SEK
Kurssi: 42.90 SEKKurssi hetkellä: 13.11.2019 - 6:38

Telia kertoi eilen Euroopan komission hyväksyneen Bonnier Broadcasting -kaupan sisältäen ruotsalaisen TV4:n, suomalaisen MTV:n ja CMoren. Kaupasta tiedotettiin ensi kertaa 2018 kesäkuussa ja tällöin kaupan odotettiin toteutuvan 2019 loppupuolella. Nyt transaktio sai hyväksynnän ja kaupan odotetaan toteutuvan joulukuun alussa.

Hyväksyntäprosessin aikana Telia hyväksyi muutamia ehtoja kauppaan liittyen. Telia on sitoutunut 1) lisensoimaan Bonnier Broadcastingin Free To Air/basic ja premium urheilukanavat TV-jakelijoille Ruotsissa ja Suomessa ”reiluin” ehdoin, 2) lisensoimaan OTT-oikeuden yhdelle toimijalle Ruotsissa ja yhdelle Suomessa, 3) myymään mainostilaa ”reiluin” ehdoin muille operaattoreille, internet-palvelutarjoajille ja TV-jakelijoille Suomessa ja Ruotsissa sekä 4) lisensoimaan Liiga-kanavapakettia ”reiluin” ehdoin TV-jakelijoille Suomessa.

Kauppaa voidaan pitää loogisena, koska Telia oli sanonut sisällön olevan tärkeä osa yhtiön strategiaa. Lisäksi yhtiö lisäsi jo pari vuotta sitten sisältöä ostamalla Liigan tv-oikeudet. Strategisesti mietittäessä myös muut operaattorit maailmalla ovat aikaisemmin tehneet kauppoja samalla sisällön osto -logiikalla. Suomalaisista verrokeista myös Elisa tuottaa omaa sisältöä. Kaupan myötä Telia saa tavoittelemaansa sisältöä (nyt myös omaa) ja pääsee tämän myötä arvoketjussa uuteen asemaan. Lisäksi kauppa vahvistaa Telian markkina-asemaa niin Ruotsissa kuin Suomessa.

Kaupan arvostus oli ilmoitushetkellä viime vuoden kesällä EV/EBIT-kertoimella 15x ilman synergioita. Nykyisellä elokuun lopun viimeisen 12 kk:n luvuilla EV/EBITA-kerroin on 8,4x, indikoiden tulostason parantuneen reilun vuoden takaisesta ja tekevän kaupasta paremman Telian kannalta. Transaktio pitää sisällään myös tuottosidonnaisia metriikoita, joiden toteutuessa kauppahinta nousee korkeintaan 1 miljardia kruunua (9,2 miljardia nyt). Kaupan synergioiden arvioidaan alkavan toteutua ensi vuonna ja saavuttavan 600 MSEK:n synergiat vuonna 2022. Integraatiokulujen arvioidaan olevan 400 MSEK vuosina 2020-2021.

Bonnier-kauppa kasvattaa Telian liikevaihtoa arviolta noin 10 % ja heikomman kannattavuuden myötä käyttökatetta vähemmän kuin ennen synergioita. TV4 on Ruotsin suurin kaupallinen TV-kanava, CMore tarjoaa paljon urheilua sekä Ruotsissa että Suomessa ja omistaa esimerkiksi Formula-oikeudet. Suomen markkinan kannalta Cmore ja MTV3 ovat luonnollisesti suuremmassa roolissa. Arvioimme mahdollisien synergioiden tulevan palveluiden paketoinnin, mainonnan optimoinnin ja ristiinmyynnin myötä. Näin ollen mahdolliset synergiat heijastuisivat pääasiassa liikevaihtoon ja vähemmissä määrin kuluihin. Lisäämme kaupan ennusteisiin kaupan toteuduttua.

 

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

Telia Company AB on monikansallinen teleoperaattori, joka muodostui alun perin ruotsalaisen Telian ja suomalaisen Soneran fuusion tuloksena vuonna 2002. Telia tarjoaa sekä kiinteän verkon että mobiilin tietoliikennepalveluja yritys- ja kuluttaja-asiakkaille.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 83 559,4 85 556,1 86 132,9
- kasvu-% 4,6% 2,4% 0,7%
Liikevoitto (EBIT) 12 403,9 12 457,4 12 546,7
- EBIT-% 14,8% 14,6% 14,6%
EPS (oik.) 2,37 2,33 2,30
Osinko 2,36 2,40 2,50
P/E (oik.) 17,7 18,4 18,6
EV/EBITDA 9,6 8,7 8,6
Osinkotuotto-% 5,6% 5,6% 5,8%
Uusimmat ennusteet