Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Neo Industrial
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 2.50 EUR
Kurssi: 2.64 EURKurssi hetkellä: 17.1.2020 - 7:04

Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut esityksen, jossa ehdotetaan muutettavaksi sähkömarkkinalakia, sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annettua lakia ja Energiavirastosta annettua lakia. Esityksellä pyritään hillitsemään sähkönjakelun hintojen nousua verkkoyhtiöiden kustannuksia laskevilla ja kustannusten nousua loiventavilla toimenpiteillä. Esitysluonnos lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle, joita kerätään neljän viikon ajan ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle maaliskuussa.

Sähkömarkkinalakiin esitetään lisättäväksi säännös, jonka mukaan verkonhaltijan olisi suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä sähköverkkoa siten, että verkonhaltija tuottaisi siirto- ja jakelupalvelun verkkonsa käyttäjille kustannustehokkaalla tavalla. Ehdotuksella pyritään siihen, että jakeluverkonhaltijat huomioivat maakaapeloinnin ohella nykyistä kattavammin kaikki käytössä olevat mahdolliset vaihtoehdot verkon uusimiseksi, kapasiteetin laajentamiseksi ja toimitusvarmuuden tason nostamiseksi. Käytännössä vaihtoehtoina maakaapeloinnille on sähköjohtojen lähellä olevien metsien parempi hoitaminen, ilmajohtoverkkojen siirtäminen teiden varsiin tai automaation lisääminen verkossa, jotta mahdollisten vikojen hoitamista voitaisiin nopeuttaa täyttääkseen lain aikarajoitteet.

Lisäksi luonnoksessa esitetään jatkettavaksi toimitusvarmuusvaatimusten täytäntöönpanoaikaa vuodesta 2028 vuoden 2036 loppuun saakka pääasiassa haja-asutusalueella toimiville jakeluverkonhaltijoille, jotka joutuvat 2020-luvulla tekemään isoja muutoksia verkoissaan vaatimukset täyttääkseen. Osana tätä muutosta käytössä olleesta poikkeuslupamenettelystä, jolla on voinut hakea pidempää siirtymäaikaa, luovuttaisiin.

Neo Industrialin kaapeliliiketoiminnan pidemmän aikavälin kysynnän kannalta merkityksellistä olisi mahdollisen lakimuutoksen vaikutukset jakeluverkkoinvestointien määrään, eli jos automaatiolla korvattaisiin merkittävissä määrin verkkojen uusimista. Mikäli maakaapeloinnin osuutta taas korvattaisiin ilmajohtoverkoilla ei tällä olisi yhtiön kaapelikysynnän kannalta suurta vaikutusta, sillä yhtiö tarjoaa myös näitä kaapeleita eikä niiden marginaalitasot käsityksemme mukaan olennaisesti eroa maakaapeloinnissa käytettävistä kaapeleista.

Arviomme mukaan täytäntöönpanoajan pidentäminen todennäköisesti vaikuttaisi kaapelin vuosittaiseen kysyntään jossain määrin, mikä voisi olla yhtiölle hieman negatiivista sen kannattavuuden ollessa vahvasti linkittynyt tasaisen korkeaan tehtaiden kuormitukseen. Pelkästään kotimaan markkinan varassa oleminen ei kuitenkaan ole pitkässä juoksussa kestävää nykyisellä kapasiteetilla ja siten tasaisen kuormituksen haastetta yhtiön tulee ratkoa kotimarkkinan ulkopuolisen kasvun kautta joka tapauksessa. Näin ollen täytäntöönpanoajan pidentäminen ei mielestämme muuta kokonaiskuvaa yhtiön kannalta merkittävästi.

 

Käy kauppaa. (Neo Industrial)

Neo Industrial on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa suomalaisiin teollisuusyrityksiin ja pyrkii luomaan arvoa näiden yritysten keskinäisistä synergioista. Se osallistuu yhtiöiden operatiiviseen liiketoimintaan aktiivisen omistajuuden kautta ja on siten osallinen omistamiensa yhtiöiden kehittämisessä. Teollisuussijoitukset ovat pitkäaikaisia sijoituksia ja Neo Industrialin tarkoitus on kehittää kohteita niin kauan kuin se pystyy kasvattamaan niiden arvoa.

Tunnusluvut 2019e 2020e 2021e
Liikevaihto 97,6 101,6 103,7
- kasvu-% 21,9% 4,1% 2,0%
Liikevoitto (EBIT) -0,6 2,1 2,3
- EBIT-% -0,6% 2,1% 2,3%
EPS (oik.) -0,01 0,00 0,02
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -232,5 3 210,6 149,1
EV/EBITDA 9,7 5,9 6,0
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet