Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Terveystalo
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 8.50 EUR
Kurssi: 8.28 EURKurssi hetkellä: 23.3.2020 - 6:49

Laskemme tavoitehintamme 8,5 euroon (aik. 12,2 euroa) ja toistamme vähennä-suosituksen. Terveystalon normaalisti vahvat käyttöasteet kokevat arviomme mukaan kolauksen nykyisessä kriisissä, mikä painaa kannattavuutta nopeasti. Pitkän aikavälin näkymä säilyy edelleen hyvänä, mutta nykyinen kurssitaso ei mielestämme vielä tarjoa riittävää turvamarginaalia ostojen aloittamiselle sektorin eittämättä laadukkaimpiin kuuluvassa yhtiössä, kun huomioidaan ennustelaskumme sekä voimakkaasti kasvanut lyhyen ajan epävarmuus.

Terveystalo laski markkinanäkymiään perjantaina ja antoi tulosvaroituksen

Koronaepidemian aiheuttama poikkeustilanne on vaikuttanut merkittävästi myös Terveystalon asiakkaiden käyttäytymiseen. Yhtiö laski kokonaisuutena näkymiään ja odottaa lähikuukausien aikana ennaltaehkäisevien ja hyvinvointipalveluiden sekä ei-kiireellisen sairaanhoidon sekä suunterveyden palveluiden kysynnän laskevan. Julkisen sektorin kysyntä on puolestaan kasvanut merkittävästi ja myös etälääkärivastaanottojen määrä on räjähtänyt (10x). Yhtiö kertoi myös pyrkivänsä ohjaamaan resursseja sinne missä kysyntää on eniten, mutta arviomme mukaan se vie aikaa ja luo tehottomuutta sen vaatiessa hoitohenkilöstön uudelleen kouluttamista. Kuntapuolen kysyntä on käsityksemme mukaan kasvanut julkiselle puolelle tarjotuissa henkilöstöpalveluissa. Yhtiö kertoi myös aloittaneensa kustannusten sopeutustoimenpiteitä ja niitä jatketaan tarpeen mukaan.

Liiketoimintamalli ei suojele asiakaskäyttäytymisen rajulta muutokselta

Terveystalon liiketoimintamallissa yritys- ja yksityisasiakkaiden liikevaihdosta yli 90 % on käytön mukaan laskutettavaa. Palveluiden kysynnän lasku näkyykin näissä segmenteissä nopeasti kannattavuuden laskuna kiinteiden kustannusten skaalautuessa väärään suuntaan. Isoimman segmentin yritysasiakkaiden myynnistä käsityksemme mukaan noin puolet koostuu laskuun kääntyvästä ennaltaehkäisevästä toiminnasta (Kela 1-korvausluokka). Rajusti kasvanut etävastaanottojen määrä pehmentää pudotusta, mutta ei arviomme mukaan riitä lähellekään korvaamaan laskua fyysisissä vastaanotoissa tai asiakaskäynneissä.

Leikkasimme ennusteitamme, mutta näkyvyytemme myynnin laskun kulmakertoimeen on rajallinen

Yhtiön tuleva kehitys on voimakkaasti riippuvainen epidemian kestosta sekä siitä kuinka paljon yhtiön resursseja tarvitaan julkisen puolen tueksi kriisin hoidossa. Laskimme 2020 liikevaihdon ennustettamme 5 %:lla 1009 MEUR:oon ja oikaistun liikevoiton ennustettamme 30 %:lla 70 MEUR:oon, minkä seurauksena osakekohtainen tulos kääntyy tänä vuonna 25 %:n laskuun 0,35 euroon. Laskimme myös 2021 liikevoittoennustettamme 10 %:lla 97 MEUR:oon johtuen epidemian aiheuttamasta taantumasta. Terveystalon liiketoiminta on jälkisyklistä ja se kärsii yksityisasiakkaiden maksukyvyn ja mm. työterveysasiakkaiden määrän laskusta (työttömyyden nousu). 

Tuloskasvuodotukset on viety osakekurssista, mutta selvää tuloskuoppaa ei hinnoitella osakkeeseen

Toteutuneella 2019-tuloksella yhtiön P/E-luku on 18x ja EV/EBITDA-kerroin 8,5x ja nämä arvostuskertoimet olisivat lähellä neutraaleja tasoja, jos tulos pysyisi nykytasollaan. Päivitetyillä ennusteillamme 2020e P/E-luku nousee kuitenkin jo 24x ja EV/EBITDA-kerroin 10x ja nämä kertoimet ovat korkeita eivätkä anna tukea osakkeelle. Pidämme yhtiötä edelleen sektorin yhtenä laadukkaimpana yhtiönä johtuen vahvasta markkina-asemasta ja selkeistä kilpailueduista sekä hyvistä historiallisista näytöistä, mutta emme ole vielä valmiita maksamaan nykyhintaa pitkän ajan potentiaalista, sillä epävarmuus lyhyellä aikavälillä on vielä liian korkea.

Käy kauppaa. (Terveystalo)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkostomme kattaa noin 260 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut. Vuonna 2018 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 1 030,7 1 008,6 1 056,3
- kasvu-% 38,4% -2,1% 4,7%
Liikevoitto (EBIT) 81,4 70,8 96,9
- EBIT-% 7,9% 7,0% 9,2%
EPS (oik.) 0,46 0,35 0,51
Osinko 0,26 0,28 0,30
P/E (oik.) 24,3 23,9 16,3
EV/EBITDA 11,6 9,8 8,2
Osinkotuotto-% 2,3% 3,4% 3,6%
Uusimmat ennusteet