Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Terveystalo
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 13.00 EUR
Kurssi: 11.22 EUR
Kurssi hetkellä: 31.1.2022 - 5:52 Analyysi päivitetty: 28.1.2022

Toistamme Terveystalon tavoitehintamme 13,0 euroa ja osta-suosituksemme. Nostimme hieman Terveystalon Q4:n ennusteitamme hyvin kehittyneen luottokorttidatan sekä kvartaalin loppua kohti selvästi nousseen koronatestausaktiviteetin myötä. Ennakoimme jo viisi kvartaalia kestäneen vahvan tulosparannusputken saavan myös Q4:llä jatkoa. Tähän mennessä hyvä tuloskehitys on hautautunut laskeneiden arvostuskertoimien alle ja yhtiötä hinnoitellaan mielestämme perusteetta selvästi alle omien historiallisten tasojen ja myös alle kv-verrokkien.

Koronatestit nousivat Q4:llä loppusprintin ansiosta vahvan vertailukauden tasolle

Nostimme Q4-ennusteitamme koronapalveluiden liikevaihdon kehityksen osalta. Testausvolyymit olivat kvartaalin alussa selkeässä laskusuunnassa, mutta Omikron-variantin leviämisen myötä volyymit nousivat jo yli 10 000 testiin viikossa ja kokonaisuudessaan vahvan vertailukauden tasolle. Myös Q1’22:n alussa selvää kasvua on nähty edelleen aiemmasta huipusta (n. 12 000 testiä viikossa). Luottokorttidatan perusteella terveyspalveluiden yleinen kysyntä on jatkanut Q4::llä 5-10 %:n kasvussa. Markkinatoimijoiden kannalta onkin kriittistä, miten kasvaneeseen kysyntään kyetään vastamaan tarjonnalla. Terveystalo on historiallisesti ollut hyvä tuotannon pullonkaulojen ratkaisemisessa mm. digipalveluiden avulla ja odotamme sen onnistuneen myös kvartaalin aikana tässä hyvin. 

Terveystalo on kilpailijoitaan vähemmän riippuvainen julkisista asiakkuuksista ja siten sote-uudistuksesta

Sote-uudistus otti ensimmäisen konkreettisen edistysaskeleen viikko sitten ratkenneissa aluevaaleissa. Maaliskuussa aloittavat hyvinvointialueiden valtuustot päättävät siitä, miten he haluavat hyödyntää yksityisiä toimijoita palveluiden tuottamisessa 2023 alkaen. Selkein rajoite on, että hyvinvointialueen järjestämisvastuun pitää toteutua, ts. sillä pitää olla riittävästi omaa palvelutuotantoa. Tämä tarkoittaa, että suurempia kokonaisulkoistuksia ei todennäköisesti enää nähdä, mutta pienemmän mittakaavan palvelumyynti voi jatkua aktiivisena riippuen valtuustojen tahtotilasta. Uskomme alueellisia eroja syntyvä siinä, miten yksityisiä palveluntarjoajia halutaan hyödyntää. Vaalituloksessa ei ollut suuria yllätyksiä, eikä se vaikuta näkemykseemme.

Ennusteissa iso kuva ennallaan

Nostimme Q4’21:n liikevaihtoennusteitamme noin 5 MEUR:lla ja tulosennusteitamme noin 1 MEUR:lla. Lisäsimme myös hiljattain toteutetun Ruotsin kolmannen yritysoston ennusteisiimme. Odotamme 2021 myynnin kasvavan 16 %:lla 1142 MEUR:oon ja oikaistun EBITA:n 39 %:lla 140 MEUR:oon (EBITA 12,2 %). 2022 ennustamme tuloskasvun hetkellisesti pysähtyvän, kun ennakoimme koronatestivolyymien asteittain hiipuvan. Tätä kuitenkin korvaa mm. infektiovastaanottojen palautuminen sekä muut etenevät kasvuhankkeet. Vuoden 2022 jälkeen tuloskasvu jatkuu ennusteessamme jälleen noin 10 %/v myynnin kasvun skaalatessa keskitettyjen toimintojen kulujen tehokkaasti.

Tuotto-odotus houkutteleva suhteessa maltilliseen riskiprofiiliin

2021e ja 2022e P/E-luvut (oik.) 17x ja EV/EBITDA-kertoimet 9x ovat absoluuttisesti edullisia arvostuskertoimia Terveystalolle verrattuna sen historiaan. Myös suhteellisesti arvostus vaikuttaa edulliselta etenkin vuoden 2021 kertoimilla tarkasteltuna, ja yhtiön aiempien vuosien tulospohjainen preemiohinnoittelu suhteessa kansainvälisiin verrokkeihin on kääntynyt alennukseksi. Haarukoimamme tuotto-odotus lähivuosina koostuu eteenpäin katsovien arvostuskertoimien noin 5-10 %:n nousuvarasta ja ennustamastamme vuosittaisesta 7 %:n (CAGR) tuloskasvusta sekä sen päälle tulevasta 2-3 %:n osinkotuotosta.

Käy kauppaa. (Terveystalo)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021e 2022e 2023e
Liikevaihto 1 142,0 1 195,0 1 242,6
- kasvu-% 15,8% 4,6% 4,0%
Liikevoitto (EBIT) 110,7 113,8 122,7
- EBIT-% 9,7% 9,5% 9,9%
EPS (oik.) 0,65 0,64 0,70
Osinko 0,30 0,32 0,34
P/E (oik.) 17,3 17,5 16,0
EV/EBITDA 9,5 9,2 8,6
Osinkotuotto-% 2,7% 2,9% 3,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Terveystalo on vuonna 2001 perustettu suomalainen terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Yhtiön terveyspalveluiden palveluvalikoimaan kuuluvat yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon palvelut, diagnostiikkapalvelut, päiväkirurgia, suunterveyden palvelut ja muut liitännäispalvelut.