Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Terveystalo
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 12.00 EUR
Kurssi: 10.58 EUR
Kurssi hetkellä: 18.7.2022 - 6:50 Analyysi päivitetty: 13.7.2022

Terveystalo julkistaa Q2-tuloksensa tiistaina klo 09.00. Ennustamme myynnin jatkavan vahvassa kasvussa, mitä selittävät nyt etenkin yritysostot. Orgaanisen kasvun odotamme jäävän matalaksi, sillä Terveystalon jakaman avoimen datan perusteella koronatestimäärät ovat laskeneet selvästi vertailukaudesta etenkin toukokuun puolesta välistä lähtien. Odotammekin yhtiön tuloksen nyt kääntyvän lievään laskuun seitsemän perättäisen ennätyskvartaalin jälkeen. Testimäärien hiipuminen ei kuitenkaan heikennä pidemmän ajan tuloskasvupotentiaalia ja suhtaudumme luottavaisena yhtiön strategiaan ja pidemmän ajan etenemiseen myös pandemian jälkeisessä ympäristössä. Olemme ennusteissamme hieman konsensuksen alapuolella, sillä laskimme viime viikolla ennusteitamme.

Koronatestien hiipuminen katkaisee tulosparannusputken ennusteessamme

Koronatestimäärät ovat laskeneet kvartaalin loppua kohden noin 80 %:lla verrattuna Q1’22:n piikkitasoihin ja koko kvartaalin osalta ne ovat olleet noin 40 % alle vertailukauden testimäärien. Arvioimme tästä koituvan noin 8 MEUR:n vastatuulen konsernin myynnille suhteessa vertailukauteen ja isoin osuus tästä kohdistuu yritysasiakassegmenttiin sekä julkiseen palvelumyyntiin.  Koronatestien väheneminen ei suorassa suhteessa kuitenkaan vähennä liikevaihtoa, koska sitä korvautuu osin muilla palveluilla, kun mm. rajoitusten purun myötä myös muut infektiot ovat alkaneet levitä. Kysynnän nopea siirtyminen luo samalla lyhytaikaisia haasteita resurssien allokoinnille. Käsityksemme mukaan tällä hetkellä myyntimixissä korostuu akuutin sairaanhoidon (yleislääkäri) palvelut, mikä vaikuttaa siihen, että kannattavampia erikoislääkäreiden vastaanottoja ja niitä seuraavia diagnostiikkapalveluja ei ole vielä samassa määrin kuin ennen pandemiaa.

Kokonaisuutena Terveystalon Q2:n liikevaihdon odotamme kasvavan 12,5 %:lla 310 MEUR:oon. Yritysostoin viimeisen vuoden aikana rakennetun Ruotsin toiminnan myynnin odotamme nousevan 24,5 MEUR:oon. Suomen terveyspalvelumarkkina on kuluttajien luottokorttidatan perusteella pysytellyt lähellä vahvaa vertailukautta ja uskomme yhtiön jälleen pärjänneen hieman markkinaa paremmin ja odotamme yksityisasiakkaiden myynnin kasvavan 3 %:lla 86 MEUR:oon. Myös yritysasiakkaiden myynniltä odotamme 4 %:n kasvua 122 MEUR:oon parantuneen työllisyysasteen tukiessa ja yhtiön onnistuessa edelleen kasvattamaan loppuasiakaskohtaista myyntiä. Julkisten asiakkuuksien myynniltä odotamme 4 %:n kasvua 78 MEUR:oon.

Q2-liikevoiton odotamme laskeneen 5 %:lla 21,5 MEUR, ja odotamme liikevoitto-%:n laskevan 6,9 %:iin (Q2’21: 8,3 %). Kustannusinflaation emme odota alkavan nakertaa marginaaleja, mutta myyntimixin heikkeneminen sekä Ruotsin toimintojen matalampi kannattavuus painavat niitä ennusteessamme. Raportoidun osakekohtaisen tuloksen odotamme laskevan lievästi 0,12 euroon/osake (Q2’21: 0,13 euroa/osake).

Positiivisiin markkinanäkymiin emme odota suuria muutoksia

Yhtiön päivittämät seuraavan 6 kk markkinanäkymät eri segmenttien osalta ovat jälleen mielenkiintoiset ja uskomme kysynnän säilyvän laaja alaisesti vahvana lukuun ottamatta koronapalveluja. Epävarmuuksia on kuitenkin myös ilmassa, joista tärkeimmät liittyvät kuluttajien ostovoiman kehitykseen ja hyvän työllisyyskehityksen jatkumiseen yritysasiakkaissa. Huomio strategian toteuttamisessa kiinnittyy edelleen siihen, miten tehokkaasti vahvaan kysyntään onnistutaan vastaamaan.

Tällä hetkellä ennustamme yhtiön tuloksen poikkeuksellisesti laskevan vuonna 2022 noin 6 %:lla. Vuoden 2022 jälkeen tuloskasvu jatkuu ennusteessamme kuitenkin jälleen noin 10 %/v myynnin kasvun skaalatessa keskitettyjen toimintojen kulujen tehokkaasti.

Käy kauppaa. (Terveystalo)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 1 154,6 1 254,8 1 309,2
- kasvu-% 17,1% 8,7% 4,3%
Liikevoitto (EBIT) 110,1 104,9 121,9
- EBIT-% 9,5% 8,4% 9,3%
EPS (oik.) 0,66 0,62 0,70
Osinko 0,28 0,32 0,34
P/E (oik.) 18,0 17,1 15,2
EV/EBITDA 10,3 9,1 7,9
Osinkotuotto-% 2,4% 3,0% 3,2%
Uusimmat ennusteet

Terveystalo on vuonna 2001 perustettu suomalainen terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Yhtiön terveyspalveluiden palveluvalikoimaan kuuluvat yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon palvelut, diagnostiikkapalvelut, päiväkirurgia, suunterveyden palvelut ja muut liitännäispalvelut.