Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Terveystalo
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 13.00 EUR
Kurssi: 11.66 EUR
Kurssi hetkellä: 9.6.2021 - 6:10

Terveystalo järjesti eilen infotilaisuuden, jossa se kävi läpi tarkemmin Feelgood -yritysostoaan ja logiikkaa Ruotsin markkinalle laajentumisen taustalla. Kommentoimme yritysostoa tuoreeltaan täällä ja tilaisuus vahvisti positiivista näkemystämme kaupasta. Feelgoodin liikevaihto on noin 7 % koko Terveystalon liikevaihdosta, ja velaton arvo vain noin 4 % koko Terveystalon velattomasta arvosta, joten yrityskauppa ei yhtiön kokoluokassa ole kovin suuri. Strategisena liikkeenä se on selvästi merkittävämpi, sillä se avaa uuden kasvuladun Ruotsissa ja samalla laajentumisen riskit jäävät mielestämme varsin pieniksi.

Terveystalon laajentuminen Ruotsiin toteutuu sen selkeästi vahvimmalla osa-alueella eli työterveydessä, jossa se on Suomessa noussut yritysostovetoisella strategiallaan selkeäksi markkinajohtajaksi 20 vuoden toimintahistorian aikana. Ruotsin työterveysmarkkina eroaa Suomesta siinä, että se koostuu lakisääteisistä ennaltaehkäisevistä palveluista, joista myös Feelgoodin liikevaihto (72 MEUR) pääosin koostuu. Suomen markkinalla Terveystalo tarjoaa tähän kylkeen usein integroidun hoitoketjun, joka sisältää myös perusterveydenhuoltoa sekä erikoissairaanhoidon palveluita. Markkinoiden toimintalogiikkojen ero selittää myös Terveystalon yritysasiakkaiden selvästi korkeampaa liikevaihtoa (yli 400 MEUR), vaikka Terveystalon ja Feelgoodin työterveyden loppuasiakkaiden määrässä ei ole juuri eroa.

Yhtiö tarkastelee myös uusia ostokohteita Ruotsin työterveysmarkkinassa, sillä markkina ei ole vielä konsolidoitunut Suomen tapaan. Ruotsissa nähdään pidemmällä tähtäimellä tilaisuuksia myös laajentaa yritysostoin työterveysasiakkaille tarjottavaa integroitua hoitoketjua enemmän Suomen mallin kaltaiseksi.

Orgaanisen kasvun osalta Terveystalolla on myös hyvät näytöt Suomessa työterveysasiakkaille myytävien hyvinvointipalveluiden myynnistä. Terveystalon loppuasiakasmäärä ei Suomessa ole viime vuosina juuri kasvanut, mutta sen työterveyden liikevaihto on uusien hyvinvointipalvelujen myötä ollut hyvässä kasvussa. Käsityksemme mukaan etenkin Terveystalon kehittämiä digitaalisia työkaluja (mm. terveysriskien tunnistaminen ennalta) voidaan tuoda myös nopealla aikataululla Feelgoodin käyttöön. Terveystalo uskoo myös, että sen tuomat leveämmät hartiat ja vahva työntekijäimago nostavat myös Feelgoodin houkuttelevuutta työnantajana. Tämän myötä kapasiteetti tuottaa palveluita paranee. Terveystalo aikoo säilyttää Feelgoodin brändin Ruotsissa, minkä näemme järkevänä sen saavuttaman hyvän aseman takia, kun Terveystalon oma brändi on puolestaan tuntematon Ruotsissa.

Emme ole tässä vaiheessa tehneet ennustemuutoksia, sillä Terveystalon saavuttama lopullinen omistus ostokohteesta ei vielä ole varma ja se selviää heinäkuussa. Pidämme todennäköisenä, että tarjous saavuttaa vaaditun enemmistön, jolloin myös Feelgoodin pörssistä poistumisen kautta realisoituvilla kulusynergioilla on edellytyksiä tulla läpi. Mielestämme Terveystalon osake oli houkuttelevasti hinnoiteltu jo ennen Feelgoodin ostoa ja mielestämme kauppa paransi osakkeen tuotto/riskisuhdetta vielä hieman lisää.

Käy kauppaa. (Terveystalo)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 986,4 1 067,0 1 109,7
- kasvu-% -4,3% 8,2% 4,0%
Liikevoitto (EBIT) 67,2 105,2 109,3
- EBIT-% 6,8% 9,9% 9,9%
EPS (oik.) 0,39 0,59 0,61
Osinko 0,26 0,30 0,32
P/E (oik.) 25,8 19,8 19,0
EV/EBITDA 11,2 10,2 9,7
Osinkotuotto-% 2,6% 2,6% 2,7%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Terveystalo on vuonna 2001 perustettu suomalainen terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Yhtiön terveyspalveluiden palveluvalikoimaan kuuluvat yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon palvelut, diagnostiikkapalvelut, päiväkirurgia, suunterveyden palvelut ja muut liitännäispalvelut.