Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: SSAB B
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 34.00 SEK
Kurssi: 28.78 SEK
Kurssi hetkellä: 13.5.2019 - 5:45

Tata Steel ja Thyssenkrupp tiedottivat perjantaina, etteivät yhtiöt odota Euroopan komission hyväksyvän niiden aikeita yhdistää Euroopan terästoimintojaan yhteisyritykseen. Yhtiöiden komission kanssa käymien keskusteluiden pohjalta ne pitävät hyvin epätodennäköisenä, että komissio myöntyisi ehdotettuun yhdistymiseen, huolimatta siitä, että yhtiöt ovat lupautuneet myymään joitain omaisuuseriä.

Thyssenkruppin ja Tata Steelin mukaan mahdolliset lisämyönnytykset myytävistä omaisuuseristä eivät ole mahdollisia, sillä niillä olisi selviä vaikutuksia muodostettavan yhteisyrityksen perustaan ja saavutettavissa oleviin synergioihin. Tällöin yhteisyrityksen perustaminen ei olisi yhtiöiden mukaan enää taloudellisesta näkökulmasta perusteltua.

Tata Steel ja Thyssenkrupp allekirjoittivat kesällä 2018 sopimuksen niiden Euroopan terästoimintojen yhdistämisestä yhteisyritykseen, jonka omistusosuus olisi jakautunut tasan yhtiöiden kesken. Molemmat yhtiöt tulevat jatkamaan nykyisten toimintojensa operointia, mutta arviomme mukaan järjestelyt yhtiöiden Euroopan toiminnoissa ovat edelleen mahdollisia keskipitkällä aikavälillä.

Yhteisyrityksen perustaminen olisi arviomme mukaan voinut jossain määrin vaikuttaa hintakuriin positiivisesti etenkin laskusuhdanteessa syklisellä teräsmarkkinalla. Lisäksi kahden toimittajan yhdistyminen olisi myös voinut avata SSAB:lle potentiaalisia asiakkuuksia, jos terästeollisuuden asiakkaat olisivat halunneet ylläpitää useamman toimijan toimitusketjua. Arviomme mukaan SSAB olisi myös saattanut olla kiinnostunut joistain myyntiin tulossa olleista omaisuuseristä tietyin reunaehdoin. Siten pidämme järjestelyn peruuntumista lievästi negatiivisena SSAB:n kannalta, mutta emme olleet nojanneet ennusteissamme yhdistymisen mahdollisiin positiivisiin vaikutuksiin. Näin ollen peruuntumisella ei ole vaikutusta näkemykseemme osakkeesta.

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 74 941,3 78 267,4 74 072,4
- kasvu-% 13,4% 4,4% -5,4%
Liikevoitto (EBIT) 4 941,0 5 308,4 4 791,6
- EBIT-% 6,6% 6,8% 6,5%
EPS (oik.) 3,68 3,81 3,38
Osinko 1,50 1,55 1,60
P/E (oik.) 6,8 7,6 8,5
EV/EBITDA 4,2 4,1 4,0
Osinkotuotto-% 6,0% 5,4% 5,6%
Uusimmat ennusteet

SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö, jonka toimintaa ohjaavat läheiset suhteet asiakkaisiin. SSAB kehittää erikoislujia teräksiä ja tarjoaa palveluja, joilla saadaan aikaan suorituskykyisempiä ja kestävämpiä tuotteita.