Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Tieto
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 27.00 EUR
Kurssi: 26.86 EURKurssi hetkellä: 11.12.2019 - 7:56

TietoEvryn yhdistymisen myötä yhtiö tuplasi lähes kokoluokkansa ja nousi vahvemmin kilpailemaan globaalien IT-palvelutoimittajien kanssa pohjoismaissa. Sijoittajan näkökulmasta seuraavan vuoden aikana fokuksessa on integraation eteneminen, synergioiden realisoituminen ja yhtiön uusi strategia sekä taloudelliset tavoitteet. Yhdistymisen jälkeiset ennusteet huomioiva arvostus (2020e oik. P/E 13x) on näkemyksemme mukaan neutraali huomioiden mittavaan integraation liittyvät riskit ja potentiaali. Nostamme Tiedon osakkeen tavoitehinnan 27,0 euroon (aik. 26,0 euroa) heijastellen ennustemuutoksia ja toistamme vähennä-suosituksen.

TietoEvryssä mittava integraatioprosessi

TietoEvry-yhdistyminen toteutui viime perjantaina ja yhtiö antaa vuoden 2020 alkupuolella lisää tietoa uuden yhtiön raportointirakenteesta ja tämän jälkeen seurannee vielä uusi strategia. Integraatioprosessi ja uuden strategian jalkauttaminen tulee olemaan seuraavan parin vuoden ajan tuloskehityksen kannalta keskiössä. Mittava ja kompleksi integraatio sisältää useita riskejä, mutta luottamusta integraatioon lisää johdon pitkä kokemus ja track-record toimialalta ja sen jatkuvasta muutoksesta.

Synergiat pääosin vuoden 2022 loppuun mennessä

Yhdistymisen myötä uuden kokonaisuuden odotetaan tuottavan kulusynergioita lyhyellä aikavälillä ja liikevaihtosynergioita pidemmällä aikavälillä. TietoEvry tavoittelee yhdistymisen myötä noin 75 MEUR:n kulusynergioita, joista 60 % odotetaan toteutuvan vuoden 2021 ja 90 % vuoden 2022 loppuun mennessä. Yhtiö sanoo lisäksi jatkuvasti tutkivansa mahdollisia uusia kulusynergioita. Kuten historiassa, arvioimme yhtiön uudelleenjärjestelytarpeen olevan jatkuvaa myös tulevaisuudessa työntekijöiden osaamisen ja palveluiden kysynnän muutosten sekä teknologiamuutoksen ajamana. Liikevaihtosynergiat ovat yleensä kulusynergioita vaikeammin hahmotettavissa ja saavutettavissa, ja emme juurikaan anna niille painoarvoa ennusteissa.

Yhtiö lähes tuplasi kokonsa, mutta osakekohtaiset muutokset pieniä

Konsolidoimme Evryn Tietoon joulukuusta 2019 alkaen. Lisäsimme myös yhtiön tiedottamia yhdistymiseen liittyviä kertaluonteisia kuluja. Tuloskasvua ajaa lähivuodet synergiaodotukset, joiden ennustamme olevan linjassa yhtiön tavoitteiden kanssa. Ennusteisiin liittyy tällä hetkellä kuitenkin vielä epävarmuutta, johtuen yrityskauppaan liittyvien poistojen suuruudesta ja yhdistymisen kulujen ajoituksesta ja synergioiden realisoitumisen aikataulusta. Lisäksi TietoEvryn strategia ja taloudelliset tavoitteet ovat vielä auki. Taloudellisista tavoitteista yhtiö on sanonut tavoittelevansa houkuttelevan osingonjakopolitiikan jatkamista.  

Arvostus on neutraali huomioiden mittava integraatio

TietoEvryn osakkeen arvonmääritys on muuttunut yhdistymisjulkistuksen jälkeen hieman monimutkaisemmaksi. Uuden yhdistyneen yhtiön arvostusta ajaa lyhyellä aikavälillä yhtiön tuloskehityksen lisäksi uusi strategia ja taloudelliset tavoitteet. Oikaistuilla ennusteilla P/E-luku vuodelle 2020 on 13x tai 10 % alle verrokkien. Raportoitu 2020e P/E on 37x mikä kuvaa merkittäviä oikaisueriä. Osakkeen arvostus on nykytiedoilla näkemyksemme mukaan neutraali ottaen huomioon mittava integraatioprosessi. Integraatioon liittyvien riskien realisoituminen on arviolta lisäsynergioita todennäköisempää. Jäämme seuramaan TietoEvryn yhdistymistä, sen taloudellisia tavoitteita ja potentiaalisia lisäsynergioita, jotka tukisivat vahvempaa tuloskasvua.

Käy kauppaa. (TietoEVRY)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikkapalveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Yhtiön tuotekehitysliiketoiminta ja toimituskeskukset toimivat maailmanlaajuisesti.

Tieto keskittyy strategiassaan toimialaosaamisen vahvistamiseen ja tarjooman laajentamiseen koko elinkaaren kattaviin IT-palveluihin. Painopiste on markkinoilla, joilla voimme olla kolmen johtavan IT-palvelutuottajan joukossa.

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 1 599,5 1 738,5 2 933,4
- kasvu-% 3,6% 8,7% 68,7%
Liikevoitto (EBIT) 154,7 134,0 140,5
- EBIT-% 9,7% 7,7% 4,8%
EPS (oik.) 1,83 1,93 2,00
Osinko 1,45 1,45 1,47
P/E (oik.) 12,9 13,9 13,4
EV/EBITDA 9,8 11,9 12,4
Osinkotuotto-% 6,1% 5,4% 5,5%
Uusimmat ennusteet