Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: TietoEVRY
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 30.00 EUR
Kurssi: 22.66 EUR
Kurssi hetkellä: 28.10.2020 - 6:05

Toistamme TietoEVRYn osta-suosituksen ja 30,0 euron tavoitehinnan odotuksien kanssa linjassa olleen Q3-raportin myötä. TietoEVRY palautti viime viikolla tuloskasvua indikoivan ohjeistuksensa. Integraatio etenee odotetusti synergiat realisoituvat odotetusti. Seuraava mielenkiinnon kohde on joulukuussa, kun TietoEVRY avaa pääomamarkkinapäivällä uuden yhdistyneen yhtiön liiketoimintaa ja pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan. Ennustamme yhtiön jatkavan vakaata tuloskasvua ja jakavan vahvaa osinkoa tulevina vuosina. Lisäksi osakkeen arvostuskuva on useasta näkökulmasta katsottuna hyvin houkutteleva ja puoltaa vahvaa näkemystä osakkeesta.

Q3-tulos ylitti hienoisesti ennusteemme

TietoEVRYn Q3-liikevaihto kasvoi 70 % yhdistymisen ajamana 644 MEUR:oon. Orgaanisesti liikevaihto laski koronan painamana 4 % ja odotuksiamme enemmän. Oikaistu liikevoitto oli Q3:lla 90 MEUR (Q3’19: 50 MEUR) tai vahva 14,0 % liikevaihdosta ja yli 87 MEUR:n ennusteemme. Raportoitua liikevoittoa painoivat edelleen todella suuret 62 MEUR:n kertaluonteiset kulut, mikä oli linjassa ohjeistuksen kanssa ja laskee alle puoleen Q4:llä.

Strategian tarkennuksia odotettavissa joulukuussa

Yhtiö järjestää pääomamarkkinapäivän joulukuussa, jossa mielenkiinnon kohteena on erityisesti yhtiön pitkän aikavälin kasvu- ja kannattavuustavoitteet, integraation eteneminen sekä pääoman allokointitavoitteet. Yhtiön integraatio on edennyt tänä vuonna odotuksia nopeammin ja tehokkaammin, kun synergiatavoitteita on nostettu. Arvioimme pitkän aikavälin kasvutavoitteiden heijastelevan markkinaa nopeampaa kasvua ja kannattavuustavoitteen myös heijastelevan 13-15 %:n oikaistua liikevoittotasoa. Yhtiö on aikaisemmin signaloinut haluavansa olla vahva osingonmaksaja myös jatkossa, joten osingonjaon odotamme olevan keskeisessä roolissa. 

Teimme vain pieniä tarkennuksia ennusteisiin

TietoEVRY palautti viime viikolla ohjeistuksensa ja arvioi vertailukelpoisen oikaistu liikevoiton paranevan vuonna 2020 (Tiedon ja EVRY:n yhdistetty oikaistu liikevoitto oli 342 MEUR vuonna 2019). Yhtiö arvioi nyt koronapandemian negatiivisen vaikutuksen Q4:lle olevan 4 % ja tulokseen noin 2 %. Teimme vain pieniä tarkennuksia operatiivisiin ennusetisiin Q3-raportin myötä ja arvioimme vertailukelpoisen liikevaihdon laskevan 4 % ja oikaistun liikevoiton olevan 349 MEUR tai 12,4 % liikevaihdosta. Ohjeistus ja yhtiön kommentit paransivat luottamusta myös ensi vuoteen ja ennustamme vajaan 5 %:n tuloskasvua lähivuosille. Nostimme samalla osinkoennusteita ja ennusteemme vastaa noin 5 %:n osinkotuottoa.

Arvostuskuva puoltaa vahvaa näkemystä osakkeesta

TietoEvryn ja sektorin kysyntäfundamentit ovat vahvistuneet, yhtiön näkymät parantuneet ja sektorin hyväksyttävä arvostustaso näkemyksemme mukaan noussut syksyn aikana. Ennusteillamme tämän vuoden oikaistut P/E- ja EV/EBIT-kertoimet ovat 11x ja 10x ja vastaavasti 10x ja 9x vuodelle 2021. EV/EBIT-kertoimet ovat vajaa 30 % ja P/E-kertoimet 45 % alle verrokkien. Näkemyksemme mukaan osakkeen absoluuttinen ja suhteellinen arvostus on hyvin houkutteleva. Osakkeen tuotto-odotus nousee myös ~5 %:n tuloskasvun, 5 %:n osinkotuoton ja arvostuskertoimien nousuvaran valossa houkuttelevalle tasolle ~15 %:iin. Näkemyksemme mukaan arvostus tarjoaa selvää turvamarginaalia korona- ja integraatioriskeille ja riskikorjattu tuotto-odotus on siten mielestämme hyvin houkutteleva ja puoltaa vahvaa näkemystä sektorin vakaasta ja matalariskisestä yhtiöstä.

Käy kauppaa. (TietoEVRY)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 1 734,2 2 820,3 2 893,9
- kasvu-% 8,4% 62,6% 2,6%
Liikevoitto (EBIT) 124,2 142,2 287,7
- EBIT-% 7,2% 5,0% 9,9%
EPS (oik.) 1,75 2,16 2,37
Osinko 0,64 1,20 1,30
P/E (oik.) 15,8 10,5 9,6
EV/EBITDA 12,4 11,3 8,0
Osinkotuotto-% 2,3% 5,3% 5,7%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

TietoEVRY luo digitaalista etumatkaa yrityksille ja yhteiskunnalle. Olemme digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka yhdistää paikallisen osaamisen sekä globaalit kyvykkyydet asiakkaidemme eduksi. Pohjoismaiset arvot luovat perustan onnistumisellemme.