Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: TietoEVRY
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 34.00 EUR
Kurssi: 27.82 EUR
Kurssi hetkellä: 26.10.2021 - 8:35 Analyysi päivitetty: 21.7.2021

TietoEVRY julkaisi tänään isossa luvassa odotuksien kanssa linjassa olleen neljännesraportin. Liikevaihto kasvoi hienoisesti ja jäi hieman ennusteista. Operatiivinen kannattavuus oli kuitenkin odotuksia parempi ja tulos ylitti meidän ja markkinoiden odotukset. Lokakuussa julkaistuun uuteen strategiaan ei nopeasti katsottuna tullut merkittäviä lisäyksiä. Näin ennusteisiimme ei alustavasti kohdistu suurempaa muutospainetta.

TietoEVRYn Q3-liikevaihto kasvoi 1 % 648 MEUR:oon ja jäi meidän 667 MEUR:n ja konsensuksen 654 MEUR:n odotuksista. Liikevaihto kasvoi orgaanisesti 1 %:n.  Valuuttakurssimuutoksilla oli 11 MEUR:n positiivinen vaikutus liikevaihtoon, kun taas liiketoimintamyynnillä oli 11 MEUR:n negatiivinen vaikutus. Segmenteittäin liikevaihdon kasvua tuki orgaanisesti Industry Software -alue (10 %) ja Financial Services Solutions -alue (7 %). Liikevaihtoa painoi odotetusti Cloud & Infra -alue (-10 %), mutta paineen tulisi helpottua. Yhtiö rekrytoi neljänneksen aikana yli 1600 osaajaa, mutta samalla vaihtuvuus on jatkunut korkeana ja nettomääräisesti kasvu oli 250 henkilöä. Vaihtuvuuden painamana Digital Consultingin liikevaihto laski 1 %:n. Aviomme mukaan vaihtuvuus oli ~20 % vuositasolla Q3:sta laskettuna, kun aikaisemmin sektorilla on pidetty ”normaalina” noin 10 %:n tasoa. Korkea vaihtuvuus, joka on kuuman markkinan varjopuoli, on luonut haasteita myös muille sektorin yhtiöille kuluvan vuoden aikana.

Kertaeristä oikaistu liikevoitto oli Q3:lla 94 MEUR (Q3’20: 90 MEUR) tai 14,5 % liikevaihdosta. Liikevoitto oli yli meidän ja konsensuksen 88-90 MEUR:n ennusteiden. Tulosta tukivat yhdistymiseen liittyvät 11 MEUR:n synergianettohyödyt Q3:lla. Yhteensä yhtiö on saavuttanut 90 MEUR:n synergiahyötyvauhdin Q3:een mennessä (tavoite 100 MEUR vuoteen 2022 loppuun mennessä). Raportoitua liikevoittoa painoivat edelleen suurehkot 22 MEUR:n kertaluonteiset kulut pääosin integraatioon ja PPA-poistoihin liittyen. Lisäksi yhtiö investoi jatkuvasti tukeakseen tulevaisuuden kehitystä ja erityisesti palkkainflaatio antoi vastatuulta jatkuville tehostustoimille. Verot olivat hieman ennusteitamme korkeammat ja näin osakekohtainen tulos oikaistuna kertaeristä oli 55 senttiä ja linjassa meidän ja markkinoiden 55-56 sentin odotuksien kanssa. Raportoitu osakekohtainen tulos oli 41 senttiä Q3:lla.

TietoEVRY toisti odotetusti ohjeistuksensa ja yhtiö odottaa orgaanisen kasvun olevan -1 %- +2 % (2020 liikevaihto 2 786 MEUR). Lisäksi yhtiö arvioi koko vuoden oikaistun liikevoittomarginaalin nousevan 13-14 %:iin (12,7 % vuonna 2020). Ennustimme ennen Q3-raporttia liikevaihdon kasvavan 2 % ja oikaistun liikevoitto-%:n nousevan 13,2 %:iin vuonna 2021 (2020: 12,7 %). Alustavasti ennusteisiimme ei kohdistu suurempia muutospaineita.

TietoEVRY päivitti strategiaansa ja liiketoimintamalliaan aikaisemmin lokakuussa. Kommenttimme strategiapäivityksestä on luettavissa tästä. Uuteen strategiaan ei nopeasti katsottuna ollut merkittäviä lisäyksiä Q3-raportissa. Yhtiö julkaisee päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet yhtiölle sekä liiketoiminnoille myöhemmin järjestettävässä pääomamarkkinapäivässä, joka on ymmärryksemme mukaan ensi vuoden loppupuoliskolla.

Käy kauppaa. (Tietoevry)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 2 786,4 2 841,9 2 905,5
- kasvu-% 60,7% 2,0% 2,2%
Liikevoitto (EBIT) 146,7 357,7 334,3
- EBIT-% 5,3% 12,6% 11,5%
EPS (oik.) 2,19 2,40 2,64
Osinko 1,32 1,35 1,40
P/E (oik.) 12,3 11,6 10,5
EV/EBITDA 12,0 7,5 7,5
Osinkotuotto-% 4,9% 4,9% 5,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Tietoevry on vuonna 1968 perustettu pohjoismainen digitaalisten palveluiden ja ohjelmistojen tarjoaja. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja sen palveluksessa on asiantuntijoita maailmanlaajuisesti. Yritys palvelee tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa.