Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: TietoEVRY
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 34.00 EUR
Kurssi: 27.96 EUR
Kurssi hetkellä: 22.10.2021 - 5:24 Analyysi päivitetty: 21.7.2021

TietoEVRY julkaisee Q3-raporttinsa tiistaina kello 8.00. TietoEVRY on selvinnyt suhteellisen kuivin jaloin koronasta ja mittava fuusio alkaa olemaan loppusuoralla, mikä hyvien näkymien kanssa on laskenut liiketoiminnan riskiprofiilia. Odotamme liikevaihdon kasvaneen, mutta kannattavuuden laskeneen vertailukaudesta Q3:lla. Näin odotamme oikaistun liikevoiton olleen vertailukauden tasolla. Yhtiö avasi aikaisemmin syyskuussa päivitettyä strategiaansa ja liiketoimintamallia. Emme odota suurta uutta strategian tiimoilta Q3-raportissa, mutta aihe on luonnollisesti hyvin mielenkiintoinen ja seuraamme mahdollisia kommentteja aiheesta.

Ennustamme TietoEVRYn liikevaihdon kasvaneen 4 % 667 MEUR:oon Financial Services Solutions (13 %) ja Industry Software -liiketoiminnan (7 %) vetämänä. Cloud & Infra hidastaa edelleen kasvua. Konsensus odottaa liikevaihdon kasvaneen 2 %. Liikevaihtoa tukevat valuuttakurssimuutokset (16 MEUR). Yhtiö on kommentoinut koronan painavan H1’21:llä ja kasvun kiihtyvän H2’21:lla.

Odotamme kertaeristä oikaistun liikevoiton olleen 90 MEUR Q3:lla (konsensus 88 MEUR), mikä vastaa vertailukautta hieman heikompaa kannattavuutta. Yhteensä olemme oikaisseet liikevoittoa 22 MEUR:lla (konsensus 24 MEUR) PPA- ja integraatioon liittyvillä kuluilla. Ennustamme oik. liikevoitto-%:n laskeneen 13,4 %:iin Q3:lla (Q3’20 14,0 %) korkeampien rekrytointikulujen (Digital Consulting) ja Cloud & Infran heikomman kannattavuuden ajamana. Isossa kuvassa arvioimme edelleen tehostamistoimenpiteiden ja synergioiden tukevan kannattavuuskehitystä, mutta palkkainflaation ja palveluiden kehittämiskustannusten (investoinnit) hidastavan sitä. Muilla riveillä emme odota muutoksia ja ennustamme osakekohtaisen tuloksen oikaistuna kertaeristä olleen 0,41 euroa (konsensus 0,40 euroa) Q3:lla. TietoEVRY kommentoi edellisessä neljännesraportissaan perinteisesti aina tulevan neljänneksen kannattavuutta liiketoimintatasolla, ja ennusteemme ovat linjassa kommenttien kanssa.

Ennustamme liikevaihdon kasvavan 2 % ja oikaistun liikevoitto-%:n nousevan 13,2 %:iin vuonna 2021 (2020: 12,7 %). Ennusteemme on linjassa yhtiön ohjeistuksen kanssa, joka odottaa orgaanisen kasvun olevan -1 %- +2 % ja oikaistun liikevoittomarginaalin nousevan 13-14 %:iin (12,7 % vuonna 2020). Lisäksi yhtiö odottaa liikevaihdon kääntyvän kasvuun H2:lla. Kannattavuusparannusta ajavat pääosin synergiat, joita toisaalta vaimentavat palkkainflaatio (2-4 %) ja jatkuvat tuotekehitysinvestoinnit (4-5 % liikevaihdosta).

TietoEVRY päivitti strategiaansa ja liiketoimintamalliaan aikaisemmin lokakuussa. Kommenttimme strategiapäivityksestä on luettavissa tästä. Yhtiö julkaisee päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet yhtiölle sekä liiketoiminnoille myöhemmin järjestettävässä pääomamarkkinapäivässä, joka on ymmärryksemme mukaan ensi vuoden loppupuoliskolla.

Käy kauppaa. (Tietoevry)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 2 786,4 2 841,9 2 905,5
- kasvu-% 60,7% 2,0% 2,2%
Liikevoitto (EBIT) 146,7 357,7 334,3
- EBIT-% 5,3% 12,6% 11,5%
EPS (oik.) 2,19 2,40 2,64
Osinko 1,32 1,35 1,40
P/E (oik.) 12,3 11,7 10,6
EV/EBITDA 12,0 7,5 7,5
Osinkotuotto-% 4,9% 4,8% 5,0%
Uusimmat ennusteet

Tietoevry on vuonna 1968 perustettu pohjoismainen digitaalisten palveluiden ja ohjelmistojen tarjoaja. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja sen palveluksessa on asiantuntijoita maailmanlaajuisesti. Yritys palvelee tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa.