Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Tikkurila
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 11.50 EUR
Kurssi: 10.12 EURKurssi hetkellä: 30.3.2020 - 7:39

Tikkurila perui 2020 ohjeistuksen vedoten heikkoon näkyvyyteen Covid-19 -pandemian vaikutuksista. Laskimme liikevaihto- ja tulosennusteitamme selvästi, minkä takia laskemme tavoitehintamme 11,5 euroon (aik. 15,0 euroa). Osakkeen arvostus on kurssilaskun jäljiltä houkutteleva, joten nostamme suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä).

Tikkurila perui aiemmin vuodelle 2020 annetun tulosohjeistuksen

Aiemman 2020-ohjeistuksen mukaan liikevaihdon arvioitiin säilyvän edellisvuoden tasolla (564 MEUR) ja oikaistun liikevoiton arvioitiin paranevan edellisvuodesta (46,4 MEUR). Yhtiö perui nyt ohjeistuksensa vedoten heikkoon näkyvyyteen Covid-19 -pandemian vaikutuksista. Yhtiö totesi, että Q1 on sujunut suunnitelmien mukaan. Yhtiön tehtaat ja myynti ovat myös toimineet normaalisti huolimatta toimintaympäristön haasteellisuudesta. Yhtiön mukaan viranomaistoimenpiteet muuttavat nopeasti toimintaedellytyksiä, erityisesti Venäjällä, missä tuoreen määräyksen mukaan koko Tikkurilan paikallinen henkilöstö on ensi viikon palkallisella vapaalla. Yhtiö pyrkii jatkamaan toimintaa mahdollisimman normaalisti, mutta lähitulevaisuuden ennustaminen on nyt poikkeuksellisen vaikeaa. Yhtiö totesi tarkentavansa näkymiä myöhemmin, kun taloudellisia vaikutuksia voidaan luotettavammin arvioida.

Lähivuosien ennustemuutokset olivat selvästi negatiivisia

Tikkurilalla alkaa vuoden tärkein sesonki, sillä suurin osa liikevaihdosta ja tuloksesta syntyy ulkomaalauskaudella Q2-Q3. Arviomme mukaan koronavirus laskee merkittävästi kuluttaja-asiakkaiden ostoja (47 % liikevaihdosta), sillä kaikki harkinnanvarainen kulutus kärsii nyt ihmisten rajoittaessa liikkumista ja huolehtiessa omasta taloudestaan. Arviomme mukaan koronavirus laskee myös ammattilaisasiakkaiden (35 % liikevaihdosta) ja teollisuusasiakkaiden (18 % liikevaihdosta) ostoja, sillä projektien lykkääminen on luonnollinen varautumiskeino epävarmojen aikojen keskellä. Laskimme 2020-liikevaihtoennustettamme 9 % 514 MEUR:oon ja liikevoittoennustettamme 28 % 37 MEUR:oon (EBIT 7,1 %). Vuoden 2021 ennusteemme laskivat liikevaihdon osalta 9 % 526 MEUR:oon ja liikevoiton osalta 12 % 48 MEUR:oon (EBIT 9,1 %). Yhtiö toisti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, jotka ovat 1) liikevaihdon kasvu markkinoita nopeammin 2) liikevoittomarginaali yli 12 % 3) ROCE yli 20 % ja 4) gearing alle 70 %.

Raaka-ainemarkkinoilta voi tulla pitkään odotettua helpotusta kannattavuuteen

Raaka-aine- ja pakkausmateriaalit ovat noin 50 % Tikkurilan liikevaihdosta ja niiden rooli tuloskehityksessä on suuri. Tikkurilan tärkeimpien raaka-aine- ja pakkausmateriaalien hinnat riippuvat öljyn, energian ja metallien hinnoista. Öljyn hinta on laskenut yli 50 % vuoden alusta, mikä tuo arviomme mukaan lähikvartaaleina merkittävää helpotusta raaka-ainekustannuksiin ja lieventää siten volyymilaskusta tulevaa kannattavuuspainetta. Tikkurilalla on päämarkkina-alueilla vahvan markkinaosuuden ja bränditunnettuuden takia hyvä hinnoitteluvoima. Yhtiö on myös vahvan taseen, viime vuosina tehtyjen säästöohjelmien ja heikosti kannattavien toimintojen divestointien jälkeen hyvässä kunnossa ottamaan koronavirusepidemian vastaan.

Osakkeen arvostus on pitkän aikavälin tuloskuntoon nähden jo houkutteleva

Vuoden 2020 matalilla ennusteillamme P/E on 17x ja EV/EBITDA 8x. Vuoden 2021 ennusteillamme P/E on 13x ja EV/EBITDA 7x. Tulosennusteemme (EBIT 7-9 %) ovat selvästi yhtiön pitkän aikavälin tavoitteen (EBIT yli 12 %) ja meidän ennusteidemme mukaisen ”normaalin tuloskunnon” alapuolella ja näemme heikon markkinatilanteen nyt avaavan hyvän ostopaikan. Ennustamallamme 70-80 %:n osingonjakosuhteella osinkotuotot ovat 4,9 % ja 5,9 %.

Käy kauppaa. (Tikkurila)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot

Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys, jonka tuotteet valmistetaan tarkoin valituista raaka-aineista korkeimpien laatuvaatimusten mukaisesti. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Toimimme seitsemässä maassa ja 2700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 564 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 563,8 514,2 526,2
- kasvu-% 0,4% -8,8% 2,3%
Liikevoitto (EBIT) 43,9 36,7 47,7
- EBIT-% 7,8% 7,1% 9,1%
EPS (oik.) 0,81 0,61 0,79
Osinko 0,50 0,50 0,60
P/E (oik.) 17,7 16,6 12,8
EV/EBITDA 10,5 8,3 7,1
Osinkotuotto-% 3,5% 4,9% 5,9%
Uusimmat ennusteet