Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Tikkurila
Suositus: Pidä
Tavoitehinta: 31.25 EUR
Kurssi: 32.55 EUR
Kurssi hetkellä: 19.1.2021 - 5:51

Tikkurila tiedotti saaneensa Akzo Nobelilta sitomattoman ehdotuksen hankkia kaikki Tikkurilan osakkeet hintaan 31,25 € per osake. Ehdotus on jatke Tikkurilan ympärille syntyneeseen tarjouskilpailuun, jota olemme kommentoineet täällä. PPG teki 18.12. julkisen ostotarjouksen Tikkurilasta (25,0 €/osake) ja korotti sitä kilpailevan tarjouksen vuoksi 5.1. (27,75 €/osake). Kilpailevan tarjouksen tekijää ei vielä silloin mainittu nimeltä, mutta maanantaina selvisi, että se oli tanskalainen Hempel Group. Akzo Nobel on tarjouksessaan lyöttäytynyt yhteen Hempelin kanssa siten, että kilpailuviranomaisten hyväksynnän varmistamiseksi Akzo myisi kauppa- ja rakennusmaaliliiketoimintansa Pohjoismaissa ja Baltiassa Hempelille. Pidämme Akzo Nobelin tarjousta uskottavana ja toteuttamiskelpoisena, minkä takia nostamme tavoitehintamme 31,25 euroon (aik. 27,75). Päivitämme suosituksemme yritysostotilanteesta johtuvan poikkeuksen vuoksi pidä-tasolle (aik. lisää), sillä pidämme uusien korotettujen tarjousten ilmestymistä vielä mahdollisena ja tästä syystä omistajien kannattaa pitää osakkeistaan kiinni ja katsoa tämä huutokauppa loppuun, vaikka kurssi nousi jo Akzo Nobelin ehdotuksen yläpuolelle.

Akzo Nobel teki PPG:tä korkeamman ostoehdotuksen, mutta se ei ole sitova

Tikkurilan hallitus suositteli hyväksymään jo PPG:n alkuperäisen ostotarjouksen (25,0 €/osake), joka teki Tikkurilasta 1,1 miljardin euron arvoisen. Osa Tikkurilan suurista omistajista (Oras Invest, Varma, Mandatum ja Kaleva) sitoutui jo silloin hyväksymään ostotarjouksen. PPG korotti 5.1. kilpailevan tarjouksen seurauksena vastikettaan (27,75 €/osake) ja Tikkurilan hallitus suosittelee nyt tämän tarjouksen hyväksymistä. Akzo Nobelin tarjousehdotus on 1,4 miljardia euroa (31,25 €/osake). Tämän toteutuminen on kuitenkin epävarmaa, koska tarjous ei ole sitova ja se on ehdollinen useille edellytyksille (mm. due diligence -tarkastus, yhdistymissopimuksen solmiminen ja Tikkurilan hallituksen suositus tarjouksen hyväksymisestä).  

Yrityskauppa vahvistaisi Akzo Nobelia ja Hempel Groupia

Tikkurilalla on paljon päällekkäisyyksiä Akzo Nobelin kanssa samoilla markkina-alueilla, eikä yhtiöt voisi siksi arviomme mukaan yhdistyä sellaisinaan ilman kilpailuviranomaisten kanssa syntyviä ongelmia. Tiedotteessaan Akzo Nobel totesikin sitoutumisesta myydä kauppa- ja rakennusmaaliliiketoimintansa Pohjoismaissa ja Baltiassa Hempelille, mikäli Akzo päätyisi ostamaan Tikkurilan. Järjestely antaisi Akzolle markkinajohtajan aseman Puolassa ja Venäjällä, mitkä ovat olleet yhtiölle haastavia markkinoita. Hempel puolestaan vahvistaisi asemiaan Pohjoismaissa ja Baltiassa. Maantieteen ja tuotetarjonnan näkökulmasta PPG on edelleen erinomainen ostajakandidaatti Tikkurilalle. Tikkurila on markkinajohtaja Pohjois- ja Itä-Euroopassa (Suomi, Ruotsi, Puola ja Venäjä), jotka ovat PPG:lle vähemmän tuttuja markkinoita. Tikkurilalla on myös vahvat brändit kuluttajamaaleissa, kun PPG toimii enemmän teollisuusmaaleissa. Puhtaasti synergioiden näkökulmasta koemme PPG:llä olevan valmiudet maksaa Tikkurilasta paljon ja pidämme uutta korotettua tarjousta PPG:ltä edelleen mahdollisena.

Tarjouskilpailun johdosta Tikkurilan arvostus on noussut jo todella korkealle, mikä voi rajoittaa uusia hintakorotuksia

Tikkurilan 2020 ja 2021 P/E-luvut ovat 31-32x ja EV/EBITDA-kertoimet 17x. Arvostus on 2020 ennusteilla 10-20 % verrokkien yläpuolella ja 2021 osalta preemio nousee 30-50 %:iin. Heikomman kasvu- ja kannattavuusprofiilin takia Tikkurila ei ansaitse tulla arvostetuksi preemiolla verrokkiryhmään nähden ja vain toisen teollisen ostajan synergiat voivat perustella tällaisen hinnan. Vaikka Akzo Nobelin tarjous ei ole sitova, on se mielestämme uskottava ja parempi kuin PPG:n tarjous. Nähtäväksi jää, peruuttaako Tikkurilan hallitus antamansa suosituksen PPG:n nykyiselle tarjoukselle (27,75 €) ja lähtee viemään Akzon kanssa yhdistymissopimuksen tekoa eteenpäin. Tämä vaatisi Akzolta vielä nopean due diligence -tarkastuksen ja sitovan tarjouksen, jotta Tikkurilan hallitus voisi ottaa Akzon tekemän tarjouksen ”tosissaan”. Sen jälkeen Tikkurilan hallituksen pitäisi peruuttaa suosituksensa PPG:n tarjoukselle ja suositella omistajilleen Azko Nobelin tarjouksen hyväksymistä. Tässä välissä PPG:lle pitää kuitenkin vielä antaa mahdollisuus korottaa omaa tarjoustaan, mikä on mielestämme vielä mahdollista.

Käy kauppaa. (Tikkurila)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot
Thomas Westerholm

Thomas Westerholm

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 577,1 590,5 604,2
- kasvu-% 2,4% 2,3% 2,3%
Liikevoitto (EBIT) 61,2 60,8 62,6
- EBIT-% 10,6% 10,3% 10,4%
EPS (oik.) 1,02 1,04 1,08
Osinko 0,70 0,75 0,80
P/E (oik.) 31,9 31,3 30,1
EV/EBITDA 17,3 17,3 17,2
Osinkotuotto-% 2,2% 2,3% 2,5%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Tikkurila on vuonna 1862 perustettu pohjoismainen maalialan yritys, jonka pääbrändejä ovat Tikkurila, Alcro ja Beckers. Yhtiön päämarkkinoita ovat Suomi, Ruotsi, Venäjä ja Puola. Tikkurilan tuotteet keskittyvät pääosin premium hinta- ja laatukategoriaan ja niitä on saatavilla noin 40 maassa.