Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Tikkurila
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 14.50 EUR
Kurssi: 15.40 EURKurssi hetkellä: 26.4.2019 - 6:57

Tikkurilan Q1 oli odotuksiamme parempi. Yhtiö päivitti samalla taloudelliset tavoitteet ja päätti laittaa Venäjälle suunnitellun tehdasinvestoinnin jäihin. Raportti jätti positiivisen kuvan kannattavuuden kehittymisestä, minkä takia nostimme tulosennusteitamme ja päivitämme tavoitehinnan 14,5 euroon (aik. 12,5 euroa). Toistamme kuitenkin osakkeen vähennä-suosituksen, sillä liikevaihdon kasvu näyttää olevan edelleen kiven alla ja kovat tuloskasvuodotukset ovat mielestämme jo täysimääräisesti hinnoiteltu osakekurssiin.

Tikkurilan Q1-liikevaihto laski 0,7 % vertailukaudesta 129 MEUR:oon (Q1’18: 130 MEUR) ja osui konsensusennusteeseen. Paikallisissa valuutoissa kasvu oli 2,4 %, mutta heikot valuutat (mm. Venäjän rupla ja Ruotsin kruunu) käänsivät liikevaihdon laskuun. Oikaistu liikevoitto parani 8,2 MEUR:oon (Q1’18: 3,6 MEUR), mikä ylitti 6,5 MEUR:n tasolla olleen konsensusennusteen. Yhtiö kompensoi raaka-ainehintojen nousua Q4’18:n aikana hinnankorotuksilla, joita jatkettiin Q1:llä. Hinnankorotusten lisäksi vuosien 2017-2018 aikana toteutettu 30 MEUR:n kiinteiden kustannusten säästöohjelma oli merkittävä tuloskasvun ajuri Q1:llä. Yhtiö toisti odotetusti ohjeistuksen, jonka mukaan liikevaihdon arvioidaan säilyvän edellisvuoden tasolla (561,5 MEUR) ja oikaistun liikevoiton odotetaan paranevan (38,8 MEUR). Pidimme liikevaihtoennusteemme ennallaan 561 MEUR:ssa ja nostimme oikaistua liikevoittoennustettamme 5 %:lla 45,8 MEUR:oon (EBIT 8,2 %).

Tikkurila toisti taloudelliset tavoitteet, joihin kuuluu yli 12 %:n oikaistu liikevoittomarginaali, yli 20 %:n sidotun pääoman tuotto ja alle 70 %:n nettovelkaantumisaste. Yhtiö kuitenkin luopui monta vuotta utopistiselta tuntuneesta 1 miljardin liikevaihtotavoitteesta ja jatkossa yhtiö tavoittelee ”markkinoita nopeampaa liikevaihdon kasvua”. Käsityksemme mukaan maalimarkkinoiden ennustettu kasvu Tikkurilan päämarkkinoilla Suomessa ja Ruotsissa on noin 1-2 %/v. ja Venäjällä ja Puolassa noin 2-4 %/v. Orgaaniset kasvunäkymät ovat matalat, joten tuloskasvu nojaa joko epäorgaaniseen kasvuun tai kannattavuuden nostamiseen tavoitellulle 12 %:n tasolle (EBIT 2018: 6,9 %). Liikevoittotavoite tuntuu haastavalta, sillä Tikkurila ei ole 2000-luvulla kertaakaan ylittänyt 12 %:n liikevoittomarginaalia ja viime vuosina kilpailutilanteen kiristyminen on vaikuttanut kannattavuuteen negatiivisesti. Tikkurila on vuodesta 2017 lähtien suunnitellut uuden liuotinohenteisen tehtaan rakentamista Venäjälle. Yhtiö tiedotti Q1-raportin yhteydessä, ettei investoinnin arvioitu tuotto yllä yhtiön tavoitetasolle ja Venäjän liiketoiminnan kasvua tukeakseen yhtiö selvittää nyt muita vaihtoehtoja. Arviomme mukaan näitä voisivat olla mm. yritysjärjestelyt, jonkinlainen sopimusvalmistus tai nykyisten tehtaiden kapasiteetin lisäinvestoinnit.

Päivitettyjen ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2019 ja 2020 ovat 19x ja 18x. Vastaavien vuosien EV/EBITDA-kertoimet ovat 11x ja 10x. Tulospohjainen arvostus on linjassa verrokkiryhmän kanssa ja neutraalilla tasolla Tikkurilan omaan historialliseen tasoon nähden. Osakekurssi hinnoittelee mielestämme jo täysimääräisesti lähivuosille maalatut kovat tuloskasvuodotukset, emmekä siten näe osakekurssilla olevan seuraavan 12 kuukauden tähtäimellä nousuvaraa. Olemme pitäneet lähivuosien osinkoennusteemme ennallaan 0,60 ja 0,70 eurossa (2018: 0,33 euroa), mikä tarkoittaa noin 80 %:n osingonjakosuhdetta. Lähivuosien osinkotuotot ovat ennusteillamme 4,0 % ja 4,7 %.

Käy kauppaa. (Tikkurila)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot

Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 2 700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 562 miljoonaa euroa vuonna 2018. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.  www.tikkurilagroup.fi

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 561,5 560,6 571,8
- kasvu-% -3,6% -0,2% 2,0%
Liikevoitto (EBIT) 26,5 45,5 51,4
- EBIT-% 4,7% 8,1% 9,0%
EPS (oik.) 0,61 0,79 0,86
Osinko 0,33 0,60 0,70
P/E (oik.) 19,7 19,4 18,0
EV/EBITDA 12,8 11,0 10,1
Osinkotuotto-% 2,7% 3,9% 4,5%
Uusimmat ennusteet