Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Tikkurila
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 14.50 EUR
Kurssi: 15.40 EURKurssi hetkellä: 26.4.2019 - 6:57

Tikkurilan Q1 oli odotuksiamme parempi. Yhtiö päivitti samalla taloudelliset tavoitteet ja päätti laittaa Venäjälle suunnitellun tehdasinvestoinnin jäihin. Raportti jätti positiivisen kuvan kannattavuuden kehittymisestä, minkä takia nostimme tulosennusteitamme ja päivitämme tavoitehinnan 14,5 euroon (aik. 12,5 euroa). Toistamme kuitenkin osakkeen vähennä-suosituksen, sillä liikevaihdon kasvu näyttää olevan edelleen kiven alla ja kovat tuloskasvuodotukset ovat mielestämme jo täysimääräisesti hinnoiteltu osakekurssiin.

Tikkurilan Q1-liikevaihto laski 0,7 % vertailukaudesta 129 MEUR:oon (Q1’18: 130 MEUR) ja osui konsensusennusteeseen. Paikallisissa valuutoissa kasvu oli 2,4 %, mutta heikot valuutat (mm. Venäjän rupla ja Ruotsin kruunu) käänsivät liikevaihdon laskuun. Oikaistu liikevoitto parani 8,2 MEUR:oon (Q1’18: 3,6 MEUR), mikä ylitti 6,5 MEUR:n tasolla olleen konsensusennusteen. Yhtiö kompensoi raaka-ainehintojen nousua Q4’18:n aikana hinnankorotuksilla, joita jatkettiin Q1:llä. Hinnankorotusten lisäksi vuosien 2017-2018 aikana toteutettu 30 MEUR:n kiinteiden kustannusten säästöohjelma oli merkittävä tuloskasvun ajuri Q1:llä. Yhtiö toisti odotetusti ohjeistuksen, jonka mukaan liikevaihdon arvioidaan säilyvän edellisvuoden tasolla (561,5 MEUR) ja oikaistun liikevoiton odotetaan paranevan (38,8 MEUR). Pidimme liikevaihtoennusteemme ennallaan 561 MEUR:ssa ja nostimme oikaistua liikevoittoennustettamme 5 %:lla 45,8 MEUR:oon (EBIT 8,2 %).

Tikkurila toisti taloudelliset tavoitteet, joihin kuuluu yli 12 %:n oikaistu liikevoittomarginaali, yli 20 %:n sidotun pääoman tuotto ja alle 70 %:n nettovelkaantumisaste. Yhtiö kuitenkin luopui monta vuotta utopistiselta tuntuneesta 1 miljardin liikevaihtotavoitteesta ja jatkossa yhtiö tavoittelee ”markkinoita nopeampaa liikevaihdon kasvua”. Käsityksemme mukaan maalimarkkinoiden ennustettu kasvu Tikkurilan päämarkkinoilla Suomessa ja Ruotsissa on noin 1-2 %/v. ja Venäjällä ja Puolassa noin 2-4 %/v. Orgaaniset kasvunäkymät ovat matalat, joten tuloskasvu nojaa joko epäorgaaniseen kasvuun tai kannattavuuden nostamiseen tavoitellulle 12 %:n tasolle (EBIT 2018: 6,9 %). Liikevoittotavoite tuntuu haastavalta, sillä Tikkurila ei ole 2000-luvulla kertaakaan ylittänyt 12 %:n liikevoittomarginaalia ja viime vuosina kilpailutilanteen kiristyminen on vaikuttanut kannattavuuteen negatiivisesti. Tikkurila on vuodesta 2017 lähtien suunnitellut uuden liuotinohenteisen tehtaan rakentamista Venäjälle. Yhtiö tiedotti Q1-raportin yhteydessä, ettei investoinnin arvioitu tuotto yllä yhtiön tavoitetasolle ja Venäjän liiketoiminnan kasvua tukeakseen yhtiö selvittää nyt muita vaihtoehtoja. Arviomme mukaan näitä voisivat olla mm. yritysjärjestelyt, jonkinlainen sopimusvalmistus tai nykyisten tehtaiden kapasiteetin lisäinvestoinnit.

Päivitettyjen ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2019 ja 2020 ovat 19x ja 18x. Vastaavien vuosien EV/EBITDA-kertoimet ovat 11x ja 10x. Tulospohjainen arvostus on linjassa verrokkiryhmän kanssa ja neutraalilla tasolla Tikkurilan omaan historialliseen tasoon nähden. Osakekurssi hinnoittelee mielestämme jo täysimääräisesti lähivuosille maalatut kovat tuloskasvuodotukset, emmekä siten näe osakekurssilla olevan seuraavan 12 kuukauden tähtäimellä nousuvaraa. Olemme pitäneet lähivuosien osinkoennusteemme ennallaan 0,60 ja 0,70 eurossa (2018: 0,33 euroa), mikä tarkoittaa noin 80 %:n osingonjakosuhdetta. Lähivuosien osinkotuotot ovat ennusteillamme 4,0 % ja 4,7 %.

Käy kauppaa. (Tikkurila)

Tikkurila on vahva alueellinen toimija, joka keskittyy Pohjoismaihin ja itäiseen Eurooppaan. Tärkeimmät markkinat ovat Venäjä, Ruotsi, Suomi ja Puola, jotka muodostavat noin 80 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Tikkurila on markkinajohtaja kauppa- ja rakennusmaaleissa Venäjällä, Ruotsissa, Suomessa ja Baltian maissa. Tikkurila luottaa toiminnassaan vahvoihin brändeihin ja elinkaariajattelua tukeviin kestäviin tuotteisiin. Vahva laatumielikuva ja markkinajohtajuus ovat yhtiön tärkeimpiä kilpailuetuja.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 561,5 560,6 571,8
- kasvu-% -3,6% -0,2% 2,0%
Liikevoitto (EBIT) 26,5 45,5 51,4
- EBIT-% 4,7% 8,1% 9,0%
EPS (oik.) 0,61 0,79 0,86
Osinko 0,33 0,60 0,70
P/E (oik.) 19,7 19,4 18,0
EV/EBITDA 12,8 11,0 10,1
Osinkotuotto-% 2,7% 3,9% 4,5%
Uusimmat ennusteet