Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Tikkurila
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 12.50 EUR
Kurssi: 11.32 EURKurssi hetkellä: 30.4.2020 - 8:27

Tikkurilan Q1 osui lähelle odotuksia ja sekä liikevaihto että liikevoitto paranivat. Yhtiön mukaan alkuvuosi on sujunut Covid-19 -pandemiasta huolimatta melko normaalisti. Vaikka yhtiö odottaa sekä kauppa- ja rakennusmaalien että teollisuusmaalien kysynnässä näkyvän negatiivista kehitystä lähikuukausina, olivat kommentit markkinatilanteesta hieman odotuksiamme positiivisempia, minkä takia teimme maaliskuussa rajusti laskeneisiin ennusteisiimme pieniä korjauksia ylöspäin. Nostamme tavoitehintamme 12,5 euroon (aik. 11,5 euroa) ja toistamme lisää-suosituksemme.   

Alkuvuosi sujui odotusten mukaisesti ja sekä liikevaihto että liikevoitto kasvoivat

Q1-liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 133 MEUR (konsensus 130 MEUR). Kasvu tuli pääosin Venäjältä (+27 %), missä myyntiä tukivat hyvä hinta- ja myyntimix sekä myynnin kasvu suurissa vähittäismyymälöissä suuren ketjuasiakkaan ansiosta. Muista isoista maista Suomen liikevaihto kasvoi (+4 %), Ruotsi pysyi vertailukauden tasolla (-1 %) ja Puola laski (-9 %) johtuen hyvästä vertailukaudesta. Myyntivolyymit ja valuutat vaikuttivat negatiivisesti liikevaihtoon ja kasvu nojasi täysin myyntimixin ja hintojen kehitykseen. Tämä kertoo yhtiön strategisesta keskittymisestä premium-maaleihin. Tikkurila on viime vuosina karsinut portfoliotaan ja keskittynyt premium-brändeihin (Tikkurila, Alcro ja Beckers). Tämä näkyy nyt hyvänä liikevaihto- ja tuloskehityksenä, vaikka volyymit ovat pysyneet laskussa. Liikevoitto kasvoi 8 % 8,5 MEUR:oon (Q1’19: 7,9 MEUR), kun konsensusennuste oli 9,1 MEUR. Tuloskasvua ajoivat hyvä myyntimix ja hintojen korotukset.

Covid-19-pandemian vaikutukset ovat olleet vielä vähäiset, mutta tärkeät ulkomaalauskaudet ovat vasta edessä

Tikkurila perui 2020-ohjeistuksensa 27.3. Covid-19-pandemiaan liittyvän epävarmuuden takia. Yhtiö ei vielä Q1-raportissa antanut ohjeistusta vuodelle 2020, sillä Q1 on normaalisti pieni kvartaali ja tulos tehdään pääosin tärkeällä ulkomaalauskaudella (Q2-Q3). Tikkurilan liikevaihdosta ~80 % tulee kauppa- ja rakennusmaaleista, missä asiakkaat tekevät tilauksia lyhyellä varoitusajalla, joten näkymä on hyvin rajattu. Liikevaihdosta ~20 % tulee teollisuusmaaleista, missä kysyntä riippuu asiakkaiden oman toiminnan kehityksestä. Yhtiön mukaan kysynnän vaikutukset ovat olleet suurissa toimintamaissa vielä melko vähäiset, mutta tulevina kuukausina kysynnän arvioidaan laskevan sekä kauppa- ja rakennusmaaleissa että teollisuusmaaleissa. Yhtiön kommentit markkinasta olivat yleisesti hieman pelättyä parempia ja nostimme lähivuosien liikevaihto- ja tulosennusteitamme 2-3 %. Odotamme liikevaihdon laskevan tänä vuonna 7 % 527 MEUR:oon ja oikaistun liikevoiton laskevan 19 % 38 MEUR:oon (EBIT 7,2 %). Kannattavuus on tänä vuonna selvästi pitkän aikavälin tavoitteen alapuolella (EBIT yli 12 %). Tikkurila on valmistautunut kysynnän laskuun kustannussäästöillä, sopeuttamalla henkilöstökuluja ja vähentämällä epäsuoria hankintoja. Tämä ei kuitenkaan täysin voi kompensoida lähikvartaalien negatiivista kysyntänäkymää. Tikkurilan tärkeimpien raaka-aineiden hinnat ovat sidoksissa öljyn ja titaanidioksidin hintoihin, jotka ovat laskeneet alkuvuonna. Jos hinnat pysyvät pidempään alhaalla, voivat ne alkaa pian lievittää volyymilaskusta tulevaa kannattavuuspainetta. Tikkurilan vahva tase, viime vuosina tehdyt tehostamisohjelmat ja hyvän hinnoitteluvoiman brändit auttavat yhtiötä selviämään vaikeista ajoista. Meidän 2021-2022 kasvuennusteemme ovat matalat ~2 % ja EBIT-marginaalit kaukana 12 %:n tavoitetasosta 9,1 % ja 9,6%.

Heikko markkinatilanne tarjoaa hyvän ostopaikan pitkän aikavälin sijoittajalle

Ennusteidemme mukaiset 2020 ja 2021 P/E-luvut ovat 19x ja 14x ja EV/EBITDA-kertoimet ovat 9x ja 8x. Tikkurilan alennus verrokkiryhmään on 5-25 %. Tulosennusteemme ovat selvästi yhtiön pitkän aikavälin tavoitteen (EBIT yli 12 %) ja meidän ennusteidemme mukaisen ”normaalin tuloskunnon” alapuolella ja näemme heikon markkinatilanteen nyt avaavan hyvän ostopaikan. Ennustamallamme 75-90 %:n osingonjakosuhteella osinkotuotot ovat 4,4 % ja 5,3 %.

Käy kauppaa. (Tikkurila)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot

Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys, jonka tuotteet valmistetaan tarkoin valituista raaka-aineista korkeimpien laatuvaatimusten mukaisesti. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Toimimme seitsemässä maassa ja 2700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 564 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 563,8 526,5 538,9
- kasvu-% 0,4% -6,6% 2,3%
Liikevoitto (EBIT) 43,9 36,6 49,3
- EBIT-% 7,8% 6,9% 9,1%
EPS (oik.) 0,81 0,59 0,82
Osinko 0,50 0,50 0,60
P/E (oik.) 17,7 19,3 13,8
EV/EBITDA 10,5 9,3 7,7
Osinkotuotto-% 3,5% 4,4% 5,3%
Uusimmat ennusteet