Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Tikkurila
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 13.50 EUR
Kurssi: 13.66 EURKurssi hetkellä: 9.8.2019 - 8:03

Tikkurilan Q2 oli odotuksiamme heikompi sekä liikevaihdon että tuloksen osalta. Kannattavuus liikkuu parempaan suuntaan hinnankorotusten, kustannussäästöjen ja paremman myyntimixin avulla, mutta laskevat myyntivolyymit, haastavammaksi muuttuva kilpailuympäristö ja korkeat raaka-ainekustannukset pistävät kapuloita rattaisiin. Laskimme lähivuosien tulosennusteitamme, minkä takia laskemme tavoitehintamme 13,5 euroon (aik. 14,5 euroa). Toistamme osakkeen vähennä-suosituksen, sillä liikevaihdon kasvu näyttää olevan kiven alla ja ennustamamme lähivuosien tuloskasvuodotukset ovat mielestämme jo täysimääräisesti hinnoiteltu osakekurssiin.   

Liikevaihdon ja myyntivolyymin kasvattaminen ei näytä onnistuvan

Tikkurilan Q2-liikevaihto laski 2 % ja oli 170 MEUR (konsensus 177 MEUR). Neljästä suurimmasta markkinasta vain Venäjällä liikevaihto kasvoi Q2:lla (+4 %), kun Ruotsissa (-6 %), Suomessa (-8 %) ja Puolassa (-3 %) liikevaihdon kehitys oli heikkoa. Maalimarkkinoiden kysyntä on ollut alkuvuonna laskussa useimmissa yhtiön toimintamaissa, mikä on laskenut myyntivolyymeja. Tätä vaikutusta on tasoittanut hieman myyntihintojen korotukset ja parantunut myyntimix, mutta ne eivät ole riittäneet kompensoimaan negatiivista volyymikehitystä. Liikevaihdon laskuun liittyi yhtiön mukaan mm. omaa heikkoa myynnin johtamista hetkellä, jolla useita myyntitiimejä on yhdistelty ja kilpailijat ovat päässeet rokottamaan näistä tilanteista. Myös alan isompi trendi, missä maalin myyntiä siirtyy perinteisiltä maalikaupoilta isompiin vähittäiskauppaketjuihin ja ammattilaisten käsiin on vaikuttanut Tikkurilan myyntiin negatiivisesti samoin kuin joidenkin teollisuusasiakkaiden konsolidaatio ja tuotannon siirtäminen pois Suomesta. 

Hinnankorotukset, kustannussäästöt ja parantunut myyntimix siivittivät kannattavuusparannukseen

Oikaistu liikevoitto kasvoi Q2:lla 8 % ja oli 23,2 MEUR (konsensus 25,0 MEUR). Iso teema tulosparannuksen taustalla on alkuvuonna ollut yhtiön kaksi vuotta sitten käynnistämä kiinteiden kulujen 30 MEUR:n kustannussäästöohjelma, jonka avulla yhtiö on pystynyt näinkin vaikeassa markkinassa ja volyymien laskiessa pitämään kiinni kohtalaisen hyvästä oikaistusta liikevoittomarginaalista 13,7 % (Q2’18: 12,4 %). Hinnankorotukset ja premium-tuotteiden kasvanut suhteellinen osuus myynnistä tukivat myös kannattavuusparannusta.

Vuoden 2019 ohjeistus toistettiin, liikevaihto-ohjeistuksessa on vielä tekemistä

Ohjeistuksen mukaan liikevaihdon arvioidaan säilyvän edellisvuoden tasolla (561,5 MEUR) ja oikaistun liikevoiton odotetaan paranevan (38,8 MEUR). Laskimme liikevaihtoennusteemme 556 MEUR:oon (aik. 565 MEUR) ja oikaistun liikevoittoennusteemme 44,6 MEUR:oon (aik. 46,5 MEUR). Näillä näkymin yhtiö pääsee helposti liikevoitto-ohjeistukseen, mutta näemme pienen mahdollisuuden liikevaihto-ohjeistuksen laskulle vielä tänä vuonna. Markkinoilta ei näytä tällä hetkellä olevan tulossa kovinkaan paljon vetoapua loppuvuonna tarvittavaa myyntikiriä varten. Laskimme samalla vuosien 2020-2021 tulosennusteitamme noin 5 %:lla. Odotamme tällä hetkellä yhtiön liikevaihdon kasvun olevan lähivuosina noin 2 %:n tasolla ja oikaistun liikevoiton noin 9 %:n tasolla. mikä on selvästi yhtiön oman pitkän aikavälin tavoitetason (EBIT yli 12 %) alapuolella.

Tuotto-odotus ei riitä positiiviseen suositukseen

Ennusteidemme mukaiset 2019 ja 2020 P/E-luvut ovat 18x ja 17x. Vastaavien vuosien EV/EBITDA-kertoimet ovat 10x ja 9x. Odotamme lähivuosien osinkotuottojen olevan 4,4 % ja 5,1 %. Tulospohjaisessa arvostuksessa on mielestämme varaa joustaa vielä alaspäin, minkä takia seuraavan 12 kuukauden tuotto-odotus jää liikaa osinkotuoton varaan. Pelkän osingon tarjoama tuotto-odotus ei mielestämme ole riittävä positiiviselle suositukselle.

Käy kauppaa. (Tikkurila)

Tikkurila on vahva alueellinen toimija, joka keskittyy Pohjoismaihin ja itäiseen Eurooppaan. Tärkeimmät markkinat ovat Venäjä, Ruotsi, Suomi ja Puola, jotka muodostavat noin 80 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Tikkurila on markkinajohtaja kauppa- ja rakennusmaaleissa Venäjällä, Ruotsissa, Suomessa ja Baltian maissa. Tikkurila luottaa toiminnassaan vahvoihin brändeihin ja elinkaariajattelua tukeviin kestäviin tuotteisiin. Vahva laatumielikuva ja markkinajohtajuus ovat yhtiön tärkeimpiä kilpailuetuja.

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 561,5 556,5 567,6
- kasvu-% -3,6% -0,9% 2,0%
Liikevoitto (EBIT) 26,5 42,3 49,4
- EBIT-% 4,7% 7,6% 8,7%
EPS (oik.) 0,61 0,78 0,82
Osinko 0,33 0,60 0,70
P/E (oik.) 19,7 17,5 16,7
EV/EBITDA 12,8 10,0 9,1
Osinkotuotto-% 2,7% 4,4% 5,1%
Uusimmat ennusteet