Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Tikkurila
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 13.50 EUR
Kurssi: 13.66 EURKurssi hetkellä: 9.8.2019 - 8:03

Tikkurilan Q2 oli odotuksiamme heikompi sekä liikevaihdon että tuloksen osalta. Kannattavuus liikkuu parempaan suuntaan hinnankorotusten, kustannussäästöjen ja paremman myyntimixin avulla, mutta laskevat myyntivolyymit, haastavammaksi muuttuva kilpailuympäristö ja korkeat raaka-ainekustannukset pistävät kapuloita rattaisiin. Laskimme lähivuosien tulosennusteitamme, minkä takia laskemme tavoitehintamme 13,5 euroon (aik. 14,5 euroa). Toistamme osakkeen vähennä-suosituksen, sillä liikevaihdon kasvu näyttää olevan kiven alla ja ennustamamme lähivuosien tuloskasvuodotukset ovat mielestämme jo täysimääräisesti hinnoiteltu osakekurssiin.   

Liikevaihdon ja myyntivolyymin kasvattaminen ei näytä onnistuvan

Tikkurilan Q2-liikevaihto laski 2 % ja oli 170 MEUR (konsensus 177 MEUR). Neljästä suurimmasta markkinasta vain Venäjällä liikevaihto kasvoi Q2:lla (+4 %), kun Ruotsissa (-6 %), Suomessa (-8 %) ja Puolassa (-3 %) liikevaihdon kehitys oli heikkoa. Maalimarkkinoiden kysyntä on ollut alkuvuonna laskussa useimmissa yhtiön toimintamaissa, mikä on laskenut myyntivolyymeja. Tätä vaikutusta on tasoittanut hieman myyntihintojen korotukset ja parantunut myyntimix, mutta ne eivät ole riittäneet kompensoimaan negatiivista volyymikehitystä. Liikevaihdon laskuun liittyi yhtiön mukaan mm. omaa heikkoa myynnin johtamista hetkellä, jolla useita myyntitiimejä on yhdistelty ja kilpailijat ovat päässeet rokottamaan näistä tilanteista. Myös alan isompi trendi, missä maalin myyntiä siirtyy perinteisiltä maalikaupoilta isompiin vähittäiskauppaketjuihin ja ammattilaisten käsiin on vaikuttanut Tikkurilan myyntiin negatiivisesti samoin kuin joidenkin teollisuusasiakkaiden konsolidaatio ja tuotannon siirtäminen pois Suomesta. 

Hinnankorotukset, kustannussäästöt ja parantunut myyntimix siivittivät kannattavuusparannukseen

Oikaistu liikevoitto kasvoi Q2:lla 8 % ja oli 23,2 MEUR (konsensus 25,0 MEUR). Iso teema tulosparannuksen taustalla on alkuvuonna ollut yhtiön kaksi vuotta sitten käynnistämä kiinteiden kulujen 30 MEUR:n kustannussäästöohjelma, jonka avulla yhtiö on pystynyt näinkin vaikeassa markkinassa ja volyymien laskiessa pitämään kiinni kohtalaisen hyvästä oikaistusta liikevoittomarginaalista 13,7 % (Q2’18: 12,4 %). Hinnankorotukset ja premium-tuotteiden kasvanut suhteellinen osuus myynnistä tukivat myös kannattavuusparannusta.

Vuoden 2019 ohjeistus toistettiin, liikevaihto-ohjeistuksessa on vielä tekemistä

Ohjeistuksen mukaan liikevaihdon arvioidaan säilyvän edellisvuoden tasolla (561,5 MEUR) ja oikaistun liikevoiton odotetaan paranevan (38,8 MEUR). Laskimme liikevaihtoennusteemme 556 MEUR:oon (aik. 565 MEUR) ja oikaistun liikevoittoennusteemme 44,6 MEUR:oon (aik. 46,5 MEUR). Näillä näkymin yhtiö pääsee helposti liikevoitto-ohjeistukseen, mutta näemme pienen mahdollisuuden liikevaihto-ohjeistuksen laskulle vielä tänä vuonna. Markkinoilta ei näytä tällä hetkellä olevan tulossa kovinkaan paljon vetoapua loppuvuonna tarvittavaa myyntikiriä varten. Laskimme samalla vuosien 2020-2021 tulosennusteitamme noin 5 %:lla. Odotamme tällä hetkellä yhtiön liikevaihdon kasvun olevan lähivuosina noin 2 %:n tasolla ja oikaistun liikevoiton noin 9 %:n tasolla. mikä on selvästi yhtiön oman pitkän aikavälin tavoitetason (EBIT yli 12 %) alapuolella.

Tuotto-odotus ei riitä positiiviseen suositukseen

Ennusteidemme mukaiset 2019 ja 2020 P/E-luvut ovat 18x ja 17x. Vastaavien vuosien EV/EBITDA-kertoimet ovat 10x ja 9x. Odotamme lähivuosien osinkotuottojen olevan 4,4 % ja 5,1 %. Tulospohjaisessa arvostuksessa on mielestämme varaa joustaa vielä alaspäin, minkä takia seuraavan 12 kuukauden tuotto-odotus jää liikaa osinkotuoton varaan. Pelkän osingon tarjoama tuotto-odotus ei mielestämme ole riittävä positiiviselle suositukselle.

Käy kauppaa. (Tikkurila)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot

Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 2 700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 562 miljoonaa euroa vuonna 2018. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.  www.tikkurilagroup.fi

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 561,5 556,5 567,6
- kasvu-% -3,6% -0,9% 2,0%
Liikevoitto (EBIT) 26,5 42,3 49,4
- EBIT-% 4,7% 7,6% 8,7%
EPS (oik.) 0,61 0,78 0,82
Osinko 0,33 0,60 0,70
P/E (oik.) 19,7 17,5 16,7
EV/EBITDA 12,8 10,0 9,1
Osinkotuotto-% 2,7% 4,4% 5,1%
Uusimmat ennusteet