Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Tikkurila
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 15.50 EUR
Kurssi: 14.26 EURKurssi hetkellä: 27.7.2020 - 6:56

Tikkurilan alkuvuosi sujui olosuhteisiin nähden erittäin hyvin. Q2-tulos oli annettujen ennakkotietojen mukaisesti odotetun vahva ja teimme lähivuosien tulosennusteisiimme pieniä positiivisia muutoksia sen jälkeen. Nostamme hyvän Q2-raportin johdosta tavoitehintamme 15,5 euroon (aik. 15,0 euroa) ja toistamme lisää-suosituksemme.

Vahva Q2-tulos oli jo tiedossa 9.7. annettujen ennakkotietojen takia 

Liikevaihto kasvoi 1,3 % ja oli 172 MEUR. Kasvun taustalla oli hyvä myynti- ja hintamix, sillä volyymit jäivät edellisvuoden tasolle (+0,3 %) ja valuuttojen vaikutus oli negatiivinen (-3,3 %). Tikkurila on uuden strategian mukaan keskittynyt enemmän premium-maaleihin. Määrätietoinen kehitys brändiportfolion ja SKU-määrän karsimiseksi on näkynyt siinä, että volyymikehitys on jo pitkään ollut negatiivista tai nollassa, mutta hyvä hinta- ja myyntimix ovat paikanneet tätä. Kauppa- ja rakennusmaalien kuluttajakysyntä oli Q2:lla vahvaa, mutta koronapandemia vaikutti ennakoidusti negatiivisesti ammattilais- ja teollisuusliiketoimintaan. Oikaistu liikevoitto kasvoi 49 % ja oli 35 MEUR. Vahvan kannattavuuden taustalla oli suotuisa myynti- ja hintamix, pitkäaikaiset tehokkuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet, laskeneet raaka-aine- ja pakkausmateriaalikustannukset sekä väliaikaiset säästötoimenpiteet, jotka tehtiin Covid-19-pandemian takia. Käsityksemme mukaan yhtiö varautui maaliskuussa poistetun ohjeistuksen yhteydessä selvästi pahempaan kevääseen kustannussäästöillä, sopeuttamalla henkilöstökuluja ja vähentämällä epäsuoria hankintoja. Arviomme mukaan myynti kävi Q2:lla selvästi yhtiön omia odotuksia paremmin ja kun oma kulurakenne oli vedetty näin matalaksi, niin kannattavuus nousi rajulla vivulla ylös.

Liikevoitto-ohjeistus vuodelle 2020 palautettiin, mutta kasvun puuttuminen on edelleen yhtiölle haaste

Koska H1’20 oli niin vahva, Tikkurila palautti 27.3. koronaviruksen takia perutun ohjeistuksen. Yhtiön mukaan oikaistun liiketuloksen arvioidaan paranevan edellisestä vuodesta (2019: 46,4 MEUR). Meidän oikaistu liikevoittoennusteemme nousi hieman 57 MEUR:oon (aik 56 MEUR), mikä tarkoittaa 22 %:n kasvua ja 10,0 %:n oikaistua EBIT-marginaalia. Tikkurila ei anna ohjeistusta liikevaihdosta, koska kysynnän odotetaan heilahtelevan kaikissa asiakasryhmissä. Pidimme liikevaihtoennusteemme ennallaan 570 MEUR:ssa (2019: 564 MEUR). Yhtiö pyrki tiedotustilaisuudessa mielestämme hieman hillitsemään loppuvuoden näkymiä, ettei odotukset pääse hyvän H1:n jälkeen karkaamaan turhan korkealle. Yhtiö vetosi heikkoon näkyvyyteen ja siihen, että kysynnän odotetaan normalisoituvan Q2-lopun poikkeuksellisen vahvalta tasolta. Tikkurilan liikevaihdosta yli 80 % tulee neljästä maasta (Suomi, Venäjä, Ruotsi ja Puola), missä BKT:t laskevat noin 5-6 % vuonna 2020. Tämän uskotaan vaikuttavan negatiivisesti ainakin ammattilais- ja teollisuusmaalien kysyntään. Tikkurilan kannattavuus on parantunut selvästi parin heikon vuoden jälkeen, mutta pitkän aikavälin tuloskasvunäkymille suurin hidaste on vaisut päämarkkinoiden kasvunäkymät. Odotamme lähivuosien liikevaihdon kasvun jäävän ~2 %:n tasolle ja liikevoittomarginaalin pysyvän ~10 %:n tasolla (yhtiön taloudellinen tavoite EBIT yli 12 %). Yhtiön olisi nyt aika panostaa kasvuun, sillä liikevaihto on alemmalla tasolla kuin vuonna 2010 ja hintoja nostamalla, kuluja karsimalla sekä toimintaa tehostamalla on vaikeaa saavuttaa pitkällä aikavälillä kestävää tuloskasvua.

Matala tulospohjainen arvostus ja hyvä osinkotuotto puoltavat positiivisen suosituksen toistamista

Ennusteidemme mukaiset 2020 ja 2021 P/E-luvut ovat 15x ja 14x ja vastaavat EV/EBIT-kertoimet ovat 12x ja 11x. Tikkurilan arvostus on yhtiön oman historiallisen tason alapuolella ja alennus verrokkiryhmään nähden on 25-40 %. Ennustamamme osinkotuotot lähivuosille ovat 4,2 % ja 4,9 % (jakosuhde 65-80 %), mitkä ovat noin kaksinkertaiset verrokkiryhmään nähden. Matala tulospohjainen arvostus, hyvä osinkotuotto, vahva markkina-asema ja ennustamamme maltillinen tuloskasvu antavat mielestämme vielä hyvät syyt pysyä osakkeen kyydissä.

Käy kauppaa. (Tikkurila)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot

Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 2 700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 562 miljoonaa euroa vuonna 2018. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.  www.tikkurilagroup.fi

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 563,8 569,8 583,1
- kasvu-% 0,4% 1,1% 2,3%
Liikevoitto (EBIT) 43,9 55,3 58,0
- EBIT-% 7,8% 9,7% 9,9%
EPS (oik.) 0,81 0,96 0,99
Osinko 0,50 0,60 0,70
P/E (oik.) 17,7 14,9 14,4
EV/EBITDA 10,5 8,5 8,1
Osinkotuotto-% 3,5% 4,2% 4,9%
Uusimmat ennusteet