Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Tikkurila
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 15.00 EUR
Kurssi: 14.30 EURKurssi hetkellä: 23.7.2020 - 6:47

Tikkurila julkistaa Q2-raporttinsa perjantaina 24.7. klo 11.00. Yhtiö antoi 9.7. ennakkotietoja hyvin sujuneen Q2:n liikevaihdosta ja liikevoitosta, joten numeroiden osalta raportin pääkohdat ovat jo tiedossa. Raportissa mielenkiinnon kohteiksi nousevat siten tarkemmat syyt vahvan alkuvuoden kannattavuuskehityksen taustalla, loppuvuoden kysyntänäkymät ja raaka-ainehintojen kehitykseen liittyvät kommentit.

Tikkurilan 9.7. julkistettujen Q2-ennakkotietojen perustella liikevaihto kasvoi 1 %:n ja oli 172 MEUR. Yhtiön mukaan liikevaihdon kehitystä tuki kuluttajamyynnin poikkeuksellisen hyvä kehitys kaikilla Tikkurilan päämarkkina-alueilla erityisesti neljänneksen lopussa. Samanlaista viestiä on kuulunut mm. Harvialta, Tokmannilta ja Keskolta siitä, että ihmisten kodinkunnostus- ja remontointiaktiviteetti on noussut merkittävästi koronakevään aikana. Ammattilais- ja teollisuusasiakkuuksien osalta koronaviruspandemian vaikutukset olivat Tikkurilan mukaan Q2:n aikana negatiivisia.

Liikevoitto kasvoi ennakkotietojen perusteella 54 % ja oli 32,5 MEUR (21,2 MEUR). Liikevoitto kasvoi selvästi liikevaihdon kasvua nopeammin ja tämän johdosta liikevoittomarginaali nousi vahvalle 20 %:n tasolle (Q2’19: 14 %). Yhtiön mukaan parantuneen kannattavuuden takana oli hyvän kuluttajamyynnin kasvun lisäksi toiminnan jatkuva tehostaminen sekä lyhyen aikavälin tilapäiset säästötoimenpiteet. Tikkurila kertoi aiemmin keväällä koronapandemian iskiessä, että yhtiö varautuu heikkoon kysyntänäkymään kustannussäästöillä, sopeuttamalla henkilöstökuluja ja vähentämällä epäsuoria hankintoja. Meidän arviomme mukaan Tikkurilan myynti oli käynyt Q2:lla yhtiön omia odotuksia paremmin ja kun oma kulurakenne oli vedetty hyvin matalaksi, niin kannattavuus nousi näinkin rajulla vivulla ylöspäin. Kannattavuutta voidaan näillä keinoilla nostaa helposti lyhyellä aikavälillä, mutta liikevaihdon kasvun puuttuminen on mielestämme yksi Tikkurilan pitkän aikavälin tuloskasvunäkymien suurimpia haasteita. Q2-raportin yhteydessä tärkeänä tarkastelukohteena on yhtiön kommentit siitä, kuinka kestävällä pohjalla Q2:lla nähty voimakas kannattavuusparannus on.

Tikkurila perui vuoden 2020 ohjeistuksensa 27.3. koronaviruspandemian aiheuttaman epävarmuuden ja heikon näkyvyyden vuoksi. Tikkurilalla ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa ohjeistusta, eikä yhtiö muuttanut sitä 9.7. annettujen ennakkotietojen yhteydessä. Yhtiö ei voinut myöskään kommentoida tarkemmin loppuvuoden näkymiään, koska hiljainen jakso oli käynnissä. Meidän ennusteemme Tikkurilan vuoden 2020 liikevaihdolle ennen Q2-raporttia on 570 MEUR (kasvu 1 %) ja oikaistulle liikevoitolle 56 MEUR (kasvu 21 %), mikä tarkoittaa 9,9 %:n oikaistua liikevoittomarginaalia (2019: 8,2 %). Yhtiöllä ei vielä ole todennäköisesti riittävää näkyvyyttä koko vuoden liikevaihto- ja tuloskehitykseen, jotta ohjeistusta voitaisiin Q2-raportin yhteydessä palauttaa. Loppuvuoden odotuksista liittyen mm. markkinoiden kysyntätilanteeseen, raaka-ainekustannusten kehitykseen ja nykyisen kannattavuustason kestävyyteen olisi kuitenkin tärkeää saada joitain kommentteja.

Käy kauppaa. (Tikkurila)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot

Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys, jonka tuotteet valmistetaan tarkoin valituista raaka-aineista korkeimpien laatuvaatimusten mukaisesti. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Toimimme seitsemässä maassa ja 2700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 564 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 563,8 569,8 583,2
- kasvu-% 0,4% 1,1% 2,3%
Liikevoitto (EBIT) 43,9 54,6 57,4
- EBIT-% 7,8% 9,6% 9,8%
EPS (oik.) 0,81 0,92 0,96
Osinko 0,50 0,60 0,70
P/E (oik.) 17,7 15,5 14,8
EV/EBITDA 10,5 8,7 8,3
Osinkotuotto-% 3,5% 4,2% 4,9%
Uusimmat ennusteet