Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Tikkurila
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 15.00 EUR
Kurssi: 15.38 EURKurssi hetkellä: 11.2.2020 - 6:38

Tikkurila julkistaa Q4-raporttinsa keskiviikkona 12.2. klo 9.00. Yhtiö on alkanut pitkän haastavan jakson jälkeen osoittaa positiivisia kannattavuuskäänteen merkkejä, ja tulos on kasvanut alkuvuonna 2019 selvästi. Emme usko yhtä vahvan tuloskehityksen jatkuvan Q4:llä, sillä vertailukauden oikaistu liikevoitto sisälsi merkittävän 4,8 MEUR:n positiivisen vakuutuskorvauksen. Kausiluonteisuuden takia Q4 on tappiollinen ja koko vuoden tulos tehdään lähes kokonaan kesän ulkomaalauskaudella. Keskitymmekin raportissa enemmän alkaneen vuoden markkinanäkymiin ja yhtiön antamaan ohjeistukseen.

Odotamme Q4-liikevaihdon kasvaneen 2 % vertailukaudesta 108 MEUR:oon. Meidän ennusteemme on linjassa konsensuksen kanssa. Maalimarkkinoiden myyntivolyymien kehitys on ollut Tikkurilan kypsillä päämarkkinoilla haasteellista jo pitkään. Yhtiö on viime vuonna pystynyt kompensoimaan tätä hyvin mm. positiivisella hinta- ja myyntimixillä sekä myyntihintojen korotuksilla. Odotamme samojen tekijöiden pitävän liikevaihdon pienessä kasvussa myös Q4:llä, mutta koko vuoden osalta odotamme liikevaihdon jäävän edellisvuoden tasolle 564 MEUR:oon (kasvu +0,4 %).

Odotamme oikaistun liiketuloksen olevan -6,9 MEUR (Q4’18: -5,5 MEUR). Vertailukauden oikaistu liiketulos sisälsi 4,8 MEUR:n vakuutuskorvauksen Venatorin titaanidioksiditehtaan vuoden 2017 tulipaloon liittyen, joten tuloskehityksessä kannattaa ottaa tämä huomioon. Iso teema Tikkurilan vuonna 2019 nähdyn tulosparannuksen taustalla on noin kaksi vuotta sitten käynnistetty kiinteiden kulujen 30 MEUR:n säästöohjelma, jonka avulla Tikkurila on pystynyt vaikeassa markkinatilanteessa ja myyntivolyymien laskiessa parantamaan kannattavuuttaan. Odotamme operatiivisen tuloskunnon parantuneen vertailukaudesta mm. kustannussäästöohjelman, myyntihintojen korotusten ja premium-tuotteiden kasvaneen suhteellisen osuuden kautta. Viime vuosina nähty raaka-ainehintojen voimakas nousu on myös taittunut, minkä pitäisi tukea tulosparannusta. Tikkurila kirjasi Q4’18:llä Tanskan tuotantolaitoksen sulkemisesta -3,1 MEUR:n kertaerän, mikä painoi raportoidun liiketuloksen -8,6 MEUR:oon. Emme odota Q4’19:n sisältävän kertaeriä, joten raportoitu liikevoittoennusteemme (-6,9 MEUR) on vertailukauden yläpuolella (Q4’18: -8,6 MEUR).

Arvioimme Tikkurilan koko vuoden EPS:n nousevan 0,78 euroon (2018: 0,33 euroa) ja yhtiön nostavan osinkoaan selvästi edellisvuoden matalalta tasolta. Meidän osinkoennusteemme on 0,60 euroa per osake (2018: 0,33 euroa), mikä tarkoittaa 77 %:n osingonjakosuhdetta (2018: 100 %). Konsensusennuste osingolle on 0,65 euroa.

Ennen Q4-raporttia konsensusennuste 2020-liikevaihdolle on 580 MEUR (kasvu 3 %) ja liikevoitolle 54 MEUR (EBIT 9,3 %). Meidän ennusteemme vuoden 2020 liikevaihdolle on 577 MEUR (kasvu 2 %) ja oikaistulle liikevoitolle 52 MEUR (kasvu 11 %). Markkinaodotusten täyttymiseksi Tikkurilan pitäisi arviomme mukaan ohjeistaa vuodelle 2020 hieman kasvavaa liikevaihtoa sekä paranevaa suhteellista kannattavuutta. 

Käy kauppaa. (Tikkurila)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot

Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys, jonka tuotteet valmistetaan tarkoin valituista raaka-aineista korkeimpien laatuvaatimusten mukaisesti. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Toimimme seitsemässä maassa ja 2700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 564 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä.

Tunnusluvut 2019e 2020e 2021e
Liikevaihto 563,9 576,6 590,1
- kasvu-% 0,4% 2,2% 2,3%
Liikevoitto (EBIT) 44,7 52,0 54,1
- EBIT-% 7,9% 9,0% 9,2%
EPS (oik.) 0,83 0,87 0,92
Osinko 0,60 0,70 0,80
P/E (oik.) 18,5 17,7 16,7
EV/EBITDA 10,7 9,6 9,7
Osinkotuotto-% 3,9% 4,6% 5,2%
Uusimmat ennusteet