Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

Tikkurilan Q4-raportti ei sisältänyt toteutuneiden lukujen tai 2019-ohjeistuksen osalta suuria yllätyksiä. Osingon tiputtaminen alle puoleen edellisvuodesta oli yllättävä ratkaisu ja yhtiö perusteli tätä tulevaisuudessa näkyvillä investoinneilla. Emme tehneet raportin jälkeen suuria muutoksia ennusteisiimme, eikä raportti muuttanut näkemystämme yhtiöstä. Toistamme näin osakkeen 12,5 euron tavoitehinnan ja vähennä-suosituksen.

Tikkurilan liikevaihto kasvoi Q4:llä 3 % ja oli 106 MEUR (konsensus 104). Myyntivolyymit laskivat 1 %:n vertailukaudesta, minkä lisäksi valuuttakurssit (Venäjän rupla ja Ruotsin kruunu) sekä Balkanin alueen liiketoiminnoista luopuminen vaikuttivat liikevaihtoon negatiivisesti. Liikevaihdon kasvu perustui Q4:llä myyntihintojen korotuksiin ja myyntimixin positiiviseen kehitykseen. Yhtiö sanoi ison osan myyntihintojen korotuksista tapahtuneen Q4:llä, joten näiden vaikutus pitäisi näkyä myös vuonna 2019. Oikaistu Q4-liiketulos oli -5,5 MEUR, joka sisälsi 4,8 MEUR:n vakuutuskorvauksen liittyen Venatorin titaanidioksiditehtaan tulipaloon vuonna 2017. Liikevoitto parani näin selvästi yhtiön historian heikoimmasta vertailukaudesta (Q4’17: -26,5 MEUR), jota leimasivat ERP-järjestelmän käyttöönottoon liittyvät ongelmat ja Balkanin toimintojen alaskirjaukset. Tikkurila kärsi koko vuoden raaka-aineinflaatiosta ja epäsuotuisista valuuttakursseista, mutta yhtiö pystyi silti parantamaan oikaistua liikevoittoa 38,8 MEUR:oon (2017: 28,8 MEUR), mikä oli pääosin 2017-2018 aikana läpiviedyn 30 MEUR:n kiinteiden kustannusten säästöohjelman ansiota. Oikaistu liikevoitto jäi kuitenkin 6,9 %:iin (2017: 4,9 %), mikä on selvästi yhtiön tavoitetason 12 % alapuolella. Yhtiö totesi keskeisten raaka-ainehintojen (mm. titaanidioksidin) nousun näyttävän olevan tasaantumassa, mikä tukee kannattavuusparannusta vuonna 2019.

Osinkoehdotus oli 0,33 euroa (2017: 0,80), mikä tarkoittaa 100 %:n osingonjakosuhdetta. Osingon rajua pudotusta yhtiö perusteli taseen vahvistamisella tulevia investointeja sekä ammattilais- ja teollisuusmyyntiin liittyviä kasvupanostuksia varten. Tikkurila on 2 vuotta suunnitellut rakentavansa Venäjälle uutta 30-35 MEUR:n tehdasta, mutta päätöstä ei ole vielä tehty. Marraskuussa 2018 yhtiö kertoi Vantaan tehtaan alkavan lähestyä elinkaarensa loppupäätä ja yhtiö kertoi selvittävänsä tarkemmin myös Suomen tuotannon mahdollista uudelleensijoittamista. Yhtiöllä on käynnissä uuden strategian suunnittelutyö, joka on tarkoitus julkistaa keväällä pidettävällä CMD:llä. Tulemme siellä varmasti kuulemaan lisää kasvuinvestoinneista, sillä Q4-tiedotustilaisuudessa yhtiö ei paljastanut paljoakaan näistä.

Tikkurila ohjeisti, että vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla (562 MEUR) ja oikaistu liikevoitto paranee edellisvuodesta (38,8 MEUR). Ennusteidemme mukaan vuoden 2019 liikevaihto pysyy 562 MEUR:ssa ja raportoitu liikevoitto kasvaa 44 MEUR:oon (EBIT 7,7 %) edellisvuoden 26,5 MEUR:sta (EBIT 4,7 %). Odotamme vuoden 2019 tuloksen olevan yhtiölle pitkästä aikaa ns. ”puhdas tulos”, milloin raportoituja lukuja ei ole pilaamassa erilaiset kertaluonteiset kulut. Tikkurila kirjasi vuoden 2017 ja 2018 tuloksiin tehostamisohjelmasta kertaluonteisia kuluja 9,5 MEUR ja 12,3 MEUR, jotka ovat Tikkurilan kokoluokassa merkittäviä summia. Nämä liittyivät tuotantoverkoston optimointiin, tuotannon lopettamisiin ja yt-neuvottelujen henkilöstövähennyksiin. Yhtiö sai näiden toimenpiteiden avulla leikattua kiinteitä kustannuksia 30 MEUR ja odotamme näiden kulusäästöjen siivittävän yhtiön hyvään kannattavuusparannukseen vuonna 2019.  

Tikkurilan osake on laskenut viimeisen vuoden aikana yli 20 %, mutta jatkuvien tulospettymysten johdosta laskeneiden ennusteidemme valossa osake ei näytä vieläkään erityisen halvalta. Ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2019 ja 2020 ovat 17x ja 15x. Vastaavat EV/EBIT-kertoimet ovat 14x ja 12x. Lähivuosien osinkotuotot (noin 85 %:n osingonjakosuhteella) ovat 4,9 % ja 5,7 %. Vaikka Tikkurilan tulospohjaiset kertoimet ovat noin 10-20 % käyttämämme verrokkiryhmän alapuolella ja osinkotuotot yli kaksinkertaiset verrokkiryhmään nähden, ei arvostus silti ole mielestämme yhtiön tämänhetkisiin tuloskasvunäkymiin peilattuna riittävän houkutteleva positiivisen suosituksen antamiselle.

Käy kauppaa. (Tikkurila)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot

Tikkurila on vahva alueellinen toimija, joka keskittyy Pohjoismaihin ja itäiseen Eurooppaan. Tärkeimmät markkinat ovat Venäjä, Ruotsi, Suomi ja Puola, jotka muodostavat noin 80 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Tikkurila on markkinajohtaja kauppa- ja rakennusmaaleissa Venäjällä, Ruotsissa, Suomessa ja Baltian maissa. Tikkurila luottaa toiminnassaan vahvoihin brändeihin ja elinkaariajattelua tukeviin kestäviin tuotteisiin. Vahva laatumielikuva ja markkinajohtajuus ovat yhtiön tärkeimpiä kilpailuetuja.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 561,5 561,5 572,7
- kasvu-% -3,6% 0,0% 2,0%
Liikevoitto (EBIT) 26,5 43,5 50,1
- EBIT-% 4,7% 7,7% 8,7%
EPS (oik.) 0,61 0,71 0,83
Osinko 0,33 0,60 0,70
P/E (oik.) 19,7 17,4 14,9
EV/EBITDA 12,8 9,3 8,5
Osinkotuotto-% 2,7% 4,9% 5,7%
Uusimmat ennusteet