Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Tikkurila julkistaa Q4-raporttinsa tiistaina klo 9:00. Yhtiöllä on takanaan kaksi vaikeaa vuotta, joiden aikana tuloskuntoa ovat painaneet liikevaihdon lasku, ERP-ongelmat, raaka-aineiden saatavuushäiriöt, kustannusinflaatio sekä uudelleenjärjestelyohjelmien kulut. Odotamme viimeisen kahden vuoden aikana vuonna tehtyjen uudelleenjärjestely- ja tehostamistoimenpiteiden alkavan näkyä vihdoin kannattavuudessa ja yhtiön tulisi markkinaodotusten täyttämiseksi myös ohjeistaa selvää tulosparannusta vuodelle 2019.

Tikkurilan vertailukausi Q4’17 oli erittäin heikko. Yhtiö oli juuri epäonnistunut uuden ERP-järjestelmän käyttöönotossa, eikä pystynyt vastaamaan täysin markkinoiden kysyntään. Toimitusongelmat ja niistä johtuvat asiakashyvitykset alensivat sekä liikevaihtoa että kannattavuutta vertailukaudella. Odotamme liikevaihdon kasvavan Q4:llä noin 6 % heikosta vertailukaudesta 108 MEUR:oon (konsensus 104 MEUR). Tikkurilan 2018-ohjeistuksen mukaan yhtiön liikevaihto pysyy edellisvuoden tasolla (2017: 582 MEUR). Meidän liikevaihtoennusteemme on konsensuksen ylin (562 MEUR), mikä on 3 % vuoden 2017 alapuolella. Yhtiö on joko rimaa hipoen välttänyt ohjeistuksen laskun tai sitten Q4:ltä on tulossa positiivinen liikevaihtoyllätys.  

Odotamme Q4:n oikaistun liiketuloksen jäävään -7,5 MEUR:oon (Q4’17: -18,3 MEUR). Q4 on toiminnan kausiluontoisuuden takia yleensä tappiollinen, mutta Q4’17 oli käsityksemme mukaan huonoin yhtiön historiassa. Yhtiöllä oli samaan aikaan käynnissä ERP-järjestelmän uusimiseen liittyviä toimitusongelmia, jotka laskivat liikevaihtoa ja kasvattivat sekä suoria että epäsuoria kustannuksia. Samaan aikaan raaka-aine- ja pakkausmateriaalien hinnat olivat nousseet hyvin nopeasti, eikä niiden vaikutusta ehditty siirtää omiin myyntihintoihin. Tähän päälle yhtiö kirjasi vielä liiketulokseen -8,2 MEUR:n kertaluonteiset kulut liittyen pääosin Balkanin alueen liiketoiminnoista luopumiseen. Nyt ERP-ongelmat on saatu selvitettyä, liikevaihto on selvästi korkeammalla tasolla, kiinteät kulut ovat laskeneet merkittävästi ja yhtiö tiedotti joulukuussa kirjaavan oikaistuun liikevoittoon 4,75 MEUR:n vakuutuskorvauksen koskien Venatorin Porin titaanidioksiditehtaan tulipaloa tammikuussa 2017. Näiden tekijöiden pitäisi tarjota hyvät ainekset merkittävälle Q4-tulosparannukselle.

Odotamme osingon laskevan 0,60 euroon (2017: 0,80 euroa), kun konsensusennuste on 0,68 euroa. Osinkoennusteemme tarkoittaa 140 %:n osingonjakosuhdetta ja tarjoaa 4,7 %:n osinkotuottoa nykykurssille.

Tikkurila on viimeisen kahden vuoden aikana luopunut kannattamattomista ulkomaisista tytäryhtiöistä (mm. Serbia, Makedonia, Saksa), optimoinut tuotantoverkostoa ja tuoteportfoliota, toteuttanut merkittäviä henkilöstövähennyksiä ja pyrkinyt tarkempaan kulujen hallintaan. Odotamme näiden toimenpiteiden tarjoavan hyvät lähtökohdat merkittävään tulosparannukseen vuonna 2019 ja yhtiön ohjeistuksen tulisi myös markkinaodotusten täyttämiseksi heijastella tämän tyyppistä viestiä. Ennusteemme 2019 liikevaihdolle on 576 MEUR (kasvu 2 %) ja oikaistulle liikevoitolle 43,8 MEUR (kasvu 19 %).

Käy kauppaa. (Tikkurila)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2018e 2019e 2020e
Liikevaihto 564,3 575,6 587,1
- kasvu-% -3,1% 2,0% 2,0%
Liikevoitto (EBIT) 26,9 43,8 51,3
- EBIT-% 4,8% 7,6% 8,7%
EPS (oik.) 0,66 0,71 0,85
Osinko 0,60 0,70 0,70
P/E (oik.) 19,3 17,9 15,0
EV/EBITDA 14,4 11,1 9,4
Osinkotuotto-% 4,7% 5,5% 5,5%
Uusimmat ennusteet

Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys, jonka tuotteet valmistetaan tarkoin valituista raaka-aineista korkeimpien laatuvaatimusten mukaisesti. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Toimimme seitsemässä maassa ja 2700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 564 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä.