Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Tikkurila
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 14.50 EUR
Kurssi: 14.46 EURKurssi hetkellä: 6.6.2019 - 8:26

Osallistuimme keskiviikkona Tikkurilan pääomamarkkinapäivään Vantaalla. Tilaisuuden esitykset keskittyivät premium-brändien vahvistamiseen ja tehokkuutta parantaviin toimiin, millä pyritään nostamaan kannattavuus takaisin tavoitetasolle (EBIT yli 12 %). Tilaisuus ei antanut aihetta muuttaa ennusteitamme tai näkemystä yhtiöstä. Tuloskehitys on parin vaikean vuoden jälkeen liikkumassa hyvään suuntaan ja tämä heijastuu mielestämme osakekurssiin jo kohtalaisen hyvin. Toistamme näin 14,5 euron tavoitehintamme ja vähennä-suosituksemme. Päähuomiomme CMD:ltä olivat seuraavat:

  • Tikkurila on markkinajohtaja sisustusmaaleissa Pohjois- ja Itä-Euroopan alueella, ja kuuluu globaalilla 120 miljardin euron maalimarkkinalla 20 suurimman yhtiön joukkoon. Tikkurilan 2018 liikevaihdosta 84 % tuli päämarkkinoilta (Suomi, Ruotsi, Venäjä, Puola ja Baltia), missä yhtiö on selvä markkinaykkönen kaikkialla paitsi Puolassa (#4) ja kaikissa maissa bränditunnettuus sekä hinnoitteluvoima ovat vahvoja. Maalimarkkinoiden kasvuennuste (2017-2022) on Euroopassa vain noin 1-2 % vuodessa, mikä kertoo markkinoiden olevan melko kypsät ja vakaat.
  • Liikevaihdosta 47 % tulee kuluttajilta, 35 % ammattilaisilta ja 18 % teollisuudesta. Viimeaikaiset trendit ovat vieneet ostokäyttäytymistä Big Box -toimijoiden suuntaan (K-Rauta, Bauhaus) ja myös ammattilaisten ja teollisuuden osuus on ollut nousussa, kun DIY (Do It Yourself) vaihtuu DIFM:ksi (Do It For Me). Näissä kanavissa ostajan hintasensitiivisyys ja parempi neuvotteluvoima ovat luoneet painetta Tikkurilan marginaaleihin, mikä vaatii yhtiöltä entistä parempaa brändin rakentamista, tuoteinnovaatioita, tehokkuutta ja uusia palvelukonsepteja, jotta tulostaso saadaan säilytettyä. Yhtiö kertoi panostavansa jatkossa tärkeimpiin premium-brändeihinsä (Tikkurila, Alcro ja Beckers) ja karsivan pienempiä ja vähemmän kannattavia brändejä ja SKU:ta. Uusia tuoteinnovaatioita yhtiö esitteli funktionaalisissa maaleissa, jotka esim. hohtavat valoa, heijastavat lämpöä, säästävät energiaa, suojaavat tulelta/kosteudelta tai vaimentavat ääntä.
  • Asiakkaiden konsolidoitumisen lisäksi Tikkurilan kannattavuus on ollut paineessa muistakin syistä ja viimeiset kaksi vuotta ovat olleet liikevoiton osalta selvästi ”normaalia yli 10 %:n tasoa” heikommat (2018: EBIT 6,9 %; 2017 EBIT: 4,9 %). ERP-järjestelmän uusimisesta tuli toimitusongelmia vuonna 2017, tärkeiden raaka-aineiden hinnat ovat nousseet ja niissä on nähty saatavuusongelmia. Epäsuotuisat valuuttakurssit (Venäjän rupla ja Ruotsin kruunu) ovat myös vaikuttaneet negatiivisesti kannattavuuteen. Tikkurila on kuitenkin nyt selvästi keskittyneempi ja tehokkaampi yhtiö kuin kaksi vuotta sitten. Yhtiö on luopunut Ukrainan, Valko-Venäjän, Serbian, Makedonian ja Saksan heikosti kannattavista toiminnoista. Venäjällä ja Tanskassa on myös suljettu pienet tuotantoyksiköt. Yhtiö on saanut 30 MEUR:n kiinteiden kulujen säästöohjelman avulla laskettua kiinteän kulumassan suhteessa liikevaihtoon 37 %:n tasolta 33 %:iin ja pohjatyö kannattavalle kasvulle on tehty. Vuonna 2018 myyntivolyymit ja liikevaihto lähtivät jo paikallisissa valuutoissa kasvuun ja tuloksessa nähtiin merkittävä parannus, minkä odotamme jatkuvan tänä vuonna. Raaka-aineiden korkea hintataso ja saatavuusongelmat voivat kuitenkin aiheuttaa vielä hankaluuksia.
  • Tikkurila toisti 2019 alussa päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, jotka ovat 1) liikevaihdon markkinoita nopeampi kasvu, 2) oikaistu liikevoitto yli 12 %, 3) sidotun pääoman tuotto (ROCE) yli 20 %, 4) nettovelkaantumisaste alle 70 % ja 5) osingonjakosuhde yli 40 %. Yhtiö on vielä kaukana kannattavuustavoitteista ja johdon mukaan 12 %:n liikevoittomarginaalin saavuttaminen ”tulee viemään ainakin muutaman vuoden”. Portfolion optimoinnin ja myynnin kasvattamisen lisäksi näemme hyviä tulosparannusmahdollisuuksia mm. tuotannon optimoinnista ja hankintatoiminnoista. Tikkurilan liikevaihdosta noin 50 % menee raaka-aine- ja pakkausmateriaaleihin (noin 280 MEUR) ja 100 MEUR menee epäsuoriin hankintoihin (mm. logistiikka, toimitilat, markkinointi jne). Yhtiön omien sanojen mukaan näissä hankinnoissa ei olla vielä käännetty läheskään kaikkia kiviä ja uusia sopimuksia neuvottelemalla ja/tai keskittämällä on hankintatoiminnoista saavutettavissa vielä merkittäviä säästöjä.
  • Pidimme CMD:n jälkeen ennusteemme muuttumattomana. Odotamme 2019 liikevaihdon jäävän edellisvuoden tasolle 561 MEUR:oon ja oikaistun liikevoiton kasvavan 18 % tasolle 46 MEUR (EBIT 8,2 %). Lähivuosien 2020-2022 aikana odotamme liikevaihdon kasvavan 2 %/vuosi ja liikevoittomarginaalin nousevan 9,3 %:iin (2022e). Päivitetyillä ennusteillamme P/E-luvut vuosille 2019 ja 2020 ovat 18x ja 17x ja EV/EBIT-kertoimet ovat 15x ja 13x. Molemmat tulospohjaiset kertoimet ovat kansainvälisen verrokkiryhmän tasolla, mutta hieman Tikkurilan historiallisen tason yläpuolella. Emme näe nykyisissä kertoimissa nousuvaraa, mikä tarkoittaa, että osakekurssin nousu vaatisi taakseen korkeampia tulosennusteita. Tällä hetkellä me (ja yleisesti markkinat) emme luota yhtiön 12 %:n EBIT-tavoitteen saavuttamiseen ja tästä syystä lähivuosien tulosennusteet ovat selvästi sen alapuolella. Lähivuosien osinkoennusteemme ovat kohtalaisen hyvät 4,1 % ja 4,8 % (osingonjakosuhde noin 80 %).

Käy kauppaa. (Tikkurila)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot

Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 2 700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 562 miljoonaa euroa vuonna 2018. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.  www.tikkurilagroup.fi

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 561,5 560,6 571,8
- kasvu-% -3,6% -0,2% 2,0%
Liikevoitto (EBIT) 26,5 45,5 51,4
- EBIT-% 4,7% 8,1% 9,0%
EPS (oik.) 0,61 0,79 0,86
Osinko 0,33 0,60 0,70
P/E (oik.) 19,7 18,2 16,9
EV/EBITDA 12,8 10,3 9,5
Osinkotuotto-% 2,7% 4,1% 4,8%
Uusimmat ennusteet