Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Titanium
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 12.00 EUR
Kurssi: 13.30 EUR
Kurssi hetkellä: 24.11.2020 - 5:15

Toistamme Titaniumin 12,0 euron tavoitehintamme ja laskemme suosituksen vähennä-tasolle (aik. lisää). Osakekurssi on kohonnut noin 20 % edellisen päivityksemme jälkeen ja ennusteiden pysyessä muuttumattomina on tämä valunut täysimääräisesti arvostuskertoimiin. Kertoimien valossa osake alkaakin näyttää hintavalta ja kurssinousu on painanut osakkeen riski-/tuottosuhteen epätyydyttäväksi. Näemmekin nykyisen kurssitason oivana paikkana kotiuttaa voittoja osakkeesta. Kuukauden takainen laaja raporttimme on edelleen hyvin ajankohtainen ja luettavissa täältä.

Syksy sujunut hyvin

Titaniumin syksy on sujunut odotuksiemme mukaisesti. Alkuvuonna nähtyjen isojen lunastusten jälkeen syyskuun vahva myynti ja tyrehtyneet lunastukset olivat selkeä helpotus. Myös lokakuussa myynti on jatkunut odotuksiemme mukaisesti positiivisena ja mielestämme syksyn kehitys onkin vahvistanut näkemystämme siitä, että yhtiö selvisi koronakriisistä säikähdyksellä ja lähes naarmuitta.

Ennusteet pysyneet muuttumattomina, odotamme vakaata tuloskasvua Hoivarahaston vetämänä

Yhtiöllä on hyvät edellytykset jatkaa Hoivarahastovetoista kasvuaan lähivuosina, kun rahaston uusmyynti säilyy hyvällä tasolla markkinatrendien tukemana. Ennustamme liikevaihdon kasvavan 2020-2023 noin 10 % vuodessa ja tämä kasvu tulee käytännössä täysin Hoivarahaston hallinnointipalkkioista. Yhtiön kulurakenne pysyy erittäin tiukkana ja näkemyksemme mukaan yhtiöllä on edellytykset ylläpitää erinomaista lähes 60 %:n oikaistua liikevoittomarginaalia tulevina vuosina. Näin ollen tuloskasvu tulee lähivuosina pitkälti liikevaihdon kasvun kautta ja liikearvopoistoista oikaistu EPS kasvaa lähivuodet hieman yli 10 %:n tahtia. Vaikka Titaniumin riippuvuus Hoivarahastosta säilyykin erittäin korkealla, tulee yhtiön palkkiotuottojen jakauma jatkamaan parantumistaan painopisteen siirtyessä ennustettaviin hallinnointipalkkioihin. Pidemmällä aikavälillä Hoivarahaston kasvu uhkaa nykyisellä palkkiorakenteella hyytyä ja yhtiön olisikin ensiarvoisen tärkeää onnistua laajentamaan tuote- ja palvelutarjontaansa tulevan kasvupohjan rakentamiseksi. Yhtiön voitonjako pysyy ennusteissamme hyvin vuolaana ja ennustamme Titaniumin jakavan valtaosan tuloksestaan ulos omistajille.

Kurssinousu on keikauttanut tuotto-/riskisuhteen väärään asentoon

Titaniumin osakekurssi on reilussa kuukaudessa kohonnut noin 20 %:lla edellisen päivityksemme jälkeen. Koska ennusteemme ovat pysyneet ennallaan, on tämä valunut täysimääräisesti yhtiön arvostuskertoimiin. Arvostustaso onkin kohonnut historiallisen korkealle ja 2020 tulosennusteellamme laskettu oikaistu P/E-kerroin kohoaa noin 14x tasolle. Taso on yli yhtiölle hyväksymämme tason (P/E 10-12x) ja näkemyksemme mukaan nykyinen kurssitaso hinnoitteleekin jo tuloskasvun jatkumista. Tässä on merkittävä ero aiempaan, sillä tähän asti pörssihistoriansa aikana Titanium on aina ollut edullinen toteutuneella tulostasolla ja tulevaisuuden tuloskasvu onkin tullut osakkeessa kaupan päälle. Arvostusero suhteessa verrokkeihin on myös kaventunut erittäin matalaksi ja arvostus on enää hieman alle verrokkiryhmän. Titaniumin riskitasossa ei kuitenkaan ole tapahtunut muutoksia ja yhtiön riskiprofiili on selvästi verrokkeja korkeampi (riippuvuus Hoivarahastosta), mikä puoltaisi nykyistä suurempaa alennusta. Myös Hoivarahaston hallinnoitavasta varallisuudesta maksettava hintalappu on kohonnut historiallisen korkealle ollen nyt selvästi yli 30 % (pörssihistorian aikana 20-25 %). Myös tämä toimii selvänä jarruna arvostustasolle ja korostaa osakkeeseen liittyviä riskejä, mikäli Hoivarahaston kehitys poikkeaisi odotuksistamme.

Käy kauppaa. (Titanium)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 18,4 20,7 22,9
- kasvu-% 10,3% 12,1% 10,7%
Liikevoitto (EBIT) 7,0 10,2 11,6
- EBIT-% 37,7% 49,4% 50,7%
EPS (oik.) 0,79 0,94 1,06
Osinko 0,72 0,81 0,91
P/E (oik.) 11,9 14,1 12,5
EV/EBITDA 8,2 10,1 9,0
Osinkotuotto-% 7,7% 6,1% 6,8%
Uusimmat ennusteet

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöi-syyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.