Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Titanium: Baltiassa aloitettu ryminällä

Analyytikon kommentti 02.07.2021 7:13 Titanium
Yhtiö: Titanium
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 15.50 EUR
Kurssi: 14.70 EUR
Kurssi hetkellä: 2.7.2021 - 6:58

Tarkistamme Titaniumin tavoitehintamme 15,5 euroon (aik. 14,0) ja nostamme suosituksemme tasolle lisää (aik. vähennä). Yhtiön uuden Baltia Kiinteistörahaston myynti on lähtenyt selvästi odotuksiamme paremmin liikkeelle ja yhtiön sijoitustarina ottaa tämän myötä ison askeleen parempaan suuntaan. Uusi rahasto parantaa yhtiön tuloskasvupotentiaalia ja laskee riskiprofiilia, minkä seurauksena arvostuskuva on selvästi aiempaa houkuttelevampi.  Korkeasta riskitasosta huolimatta näemme osakkeen tarjoavan vahvan tuotto-odotuksen tuloskasvun sekä kasvavan osinkotuoton myötä.

Uudella rahastolla lentävä lähtö

Titanium kertoi torstaina, että sen Baltia Kiinteistöt rahaston sijoituskapasiteetti on kasvanut rahaston käynnistyksen yhteydessä yli 60 MEUR:oon. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rahastoon on kerätty sijoittajilta pääomaa yli 30 MEUR. Taso on mielestämme erittäin hyvä, kun huomioidaan, että kyseessä on uusi tuote ja lisäksi rahaston myyntiaika on ollut kohtuullisen lyhyt. Onkin selvää, että rahasto on otettu Titaniumin asiakaskunnassa erittäin hyvin vastaan ja pahimmat huolet rahaston jäämisestä sutimaan lähtökuoppiin voidaankin nyt unohtaa.

Onnistuuko yhtiö myymään kahta tuotetta samanaikaisesti?

Hoivarahasto on ollut kiinni huhtikuusta alkaen johtuen liian suuresta käteispainosta. Yhtiö ei ole muuttanut arviotaan rahaston avautumisesta jälleen elokuussa ja pidämmekin todennäköisenä, että rahasto ottaa taas elokuussa vastaan merkintöjä. Odotamme Hoivan myynnin jatkuvan hyvänä H2 aikana. Keskeinen kysymys liittyykin Titaniumin myyntiorganisaation kykyyn myydä kahta tuotetta samanaikaisesti. Historiallisesti yhtiö ei ole tässä onnistunut, vaan myynti on keskittynyt lähes täysin Hoivarahastoon. Baltian suhteen olemme kuitenkin varovaisen optimistisia, sillä se on profiililtaan selvästi Titaniumin aiempia rahastoja (pl. Hoiva) kiinnostavampi. Tässä onnistuminen olisi erittäin positiivista, sillä se nostaisi aliteholla pyörivän myyntikoneen tehoa selvästi.

Ennusteita tarkistettu ylöspäin ja tuloskasvun riski pienenee

Olemme tarkistaneet ennusteitamme ylöspäin selvästi Baltia Kiinteistöt rahaston osalta. Odotamme rahaston oman pääoman kasvavan 60 MEUR:oon H2 loppuun mennessä (aik. 25 MEUR) ja 210 MEUR:oon 2024 (aik. 150 MEUR). Rahaston erittäin houkuttelevasta palkkiorakenteesta johtuen tämä kasvu näkyy voimakkaasti konsernitasolla ja lähivuosien 2022-2024 välillä tulosennusteemme ovat nousseet 6-8 %:lla. Ennusteiden nousun lisäksi vähintään yhtä tärkeää on Baltia rahaston myötä laskenut riskitaso. Baltia rahaston ennusteemme ovat nyt selvästi aiempaa tukevammalla pohjalla ja Titaniumilla on ensi kertaa historiassa edellytykset saada tarinalle selkeä toinen tukijalka Hoivarahaston rinnalle, mikä parantaa tuloskasvuedellytyksiä ja sekä laskee sen riskiä.

Arvostuskuva on muuttunut selvästi aiempaa houkuttelevammaksi Baltian vahvan startin myötä

Kohonneesta tuloskasvupotentiaalista johtuen tulevaisuuden kertoimiin on aiempaa mielekkäämpää nojata. Lisäksi riskitason lasku tukee osakkeelle hyväksyttäviä arvostuskertoimia. 2021 P/E-kerroin on noin 14x joka on riskitaso huomioiden varsin neutraali. Kuitenkin ennustamamme vahva lähes 15 %:n vuotuinen tuloskasvu yhdessä lähes 7 %:n kasvavan osinkotuoton kanssa tarjoaa vahvan tuotto-odotuksen. Muistutamme sijoittajia, että vaikka tuotto-odotus onkin ennusteiden realisoituessa erittäin hyvä, liittyy yhtiön kehitykseen edelleen selvästi keskimääräistä verrokkia enemmän riskiä.

Käy kauppaa. (Titanium)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 20,2 22,8 27,2
- kasvu-% 9,6% 12,8% 19,3%
Liikevoitto (EBIT) 9,8 11,3 13,6
- EBIT-% 48,5% 49,5% 50,2%
EPS (oik.) 0,91 1,03 1,21
Osinko 0,81 0,95 1,05
P/E (oik.) 14,3 14,2 12,1
EV/EBITDA 9,8 10,1 8,6
Osinkotuotto-% 6,3% 6,5% 7,1%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Titanium on vuonna 2009 perustettu suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Yhtiön päätuotteena on Titanium Hoivakiinteistörahasto ja pääkohderyhmänä ovat varakkaat yksityishenkilöt. Yhtiöllä on maanlaajuinen myyntiverkosto ja toimipisteitä 8 paikkakunnalla.