Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Titanium
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 15.50 EUR
Kurssi: 15.05 EUR
Kurssi hetkellä: 26.8.2021 - 8:36

Titanium julkaisi aamulla odotuksiamme vahvemman H1-tuloksen. Yhtiön kulutehokkuus oli alkuvuonna selvästi odotuksiamme parempi, minkä seurauksena tulos parani vertailukaudesta vastoin odotuksiamme. Muilta osin raportissa ei vaikuttaisi olevan suurempia yllätyksiä ja alustavasti näemme vain pieniä muutostarpeita ennusteisiimme.

Titaniumin liikevaihto oli 10,4 MEUR ja täysin linjassa odottamamme 10,3 MEUR:n kanssa. Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta vain 5 %:lla, sillä laskelmiemme mukaan Hoivarahaston palkkiot pysyivät vertailukauden tasolla jatkuvien tuottojen kasvun kompensoidessa kertatuottojen (tuottosidonnaiset ja transaktiopalkkiot) laskun. Hyvin startannut Baltia-rahasto ei ehtinyt näkyä H1-numeroissa muiden kuin muutaman sadantuhannen euron merkintäpalkkioiden osalta. Palkkioiden mix jatkoi laskelmiemme mukaan parantumistaan ja noin 70 %:n palkkioista tulee arviomme mukaan nyt jatkuvista palkkioista (H1’20: 59 %).

Raportin positiivinen yllätys saatiin kuluista, kun henkilöstökulut jäivät selvästi odotuksiamme alhaisemmiksi. Yhtiön henkilöstömäärä laski vertailukaudesta kahdella 64 henkilöön, kun olimme odottaneet lievää nousua. Lisäksi olimme arvioineet asiamiesten myyntipalkkioiden olleen toteutuneita suuremmat. Yhtiön kulutehokkuus onkin säilynyt huikealla tasolla oikaistun liikevoittomarginaalin ollessa 59 %. Liikearvopoistoista oikaistu liikevoitto oli 6,1 MEUR ylittäen 5,5 MEUR:n ennusteemme selvästi.

Muilta osin raportissa ei alustavan silmäilyn perusteella vaikuta olevan suurempia yllätyksiä. Hoivakiinteistömarkkinan osalta yhtiön kommentit ovat edelleen varsin synkät ja markkinatilanteeseen ei selkeästi ole luvassa helpotusta vielä aikoihin. Tämä tukee näkemystämme siitä, että rahasto tulee myös jatkossa tasapainottelemaan suuren käteispainon kanssa ja sijoittajien kannalta uhkana on rahaston uudet väliaikaiset sulkemiset. Baltia-rahaston suhteen kommentit olivat odotetun positiiviset. Taloudellisten tavoitteiden osalta yhtiö kertoi, että tulee päivittämään ne vuoden 2021 aikana. Yhtiö myös hieman yllättäen puhui raportissaan alan konsolidaatiosta. Mielestämme on selvää, että yhtiö haluaa olla osana konsolidaatiota myös jatkossa mihin myös H1-kommentit viittaavat.

Käy kauppaa. (Titanium)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 20,2 22,8 27,2
- kasvu-% 9,6% 12,8% 19,3%
Liikevoitto (EBIT) 9,8 11,3 13,6
- EBIT-% 48,5% 49,5% 50,2%
EPS (oik.) 0,91 1,03 1,21
Osinko 0,81 0,95 1,05
P/E (oik.) 14,3 14,6 12,4
EV/EBITDA 9,8 10,4 8,8
Osinkotuotto-% 6,3% 6,3% 7,0%
Uusimmat ennusteet

Titanium on vuonna 2009 perustettu suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Yhtiön päätuotteena on Titanium Hoivakiinteistörahasto ja pääkohderyhmänä ovat varakkaat yksityishenkilöt. Yhtiöllä on maanlaajuinen myyntiverkosto ja toimipisteitä 8 paikkakunnalla.