Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Titanium
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 15.50 EUR
Kurssi: 14.95 EUR
Kurssi hetkellä: 23.8.2021 - 6:22

Titanium julkistaa H1-tuloksensa torstaina aamulla. Titaniumin sijoittajatarina otti alkuvuoden aikana ison harppauksen eteenpäin, kun yhtiö lanseerasi onnistuneesti Baltian kiinteistörahaston. Raportissa pääfokus tuleekin olemaan Baltia- sekä Hoivarahastojen näkymissä, sillä nämä määrittelevät lähivuosien tuloskehityksen askelmerkit. H1-tulos on suunnilleen vertailukauden hyvällä tasolla Hoivarahaston palkkioiden polkiessa paikallaan.

Ennustamme Titaniumin liikevaihdon olevan suunnilleen vertailukauden tasolla 10,3 MEUR:ssa (H1’20: 9,9 MEUR). Hoivarahaston liikevaihto (H1’21e: 8,1 MEUR) pysyy paikallaan, kun laskevat kertatuotot (tuottosidonnaiset + transaktiopalkkiot) netottavat kasvavat hallinnointipalkkiot. Baltia-rahasto ei ehdi näkyä H1-numeroissa kuin pienten merkintäpalkkioiden osalta ja muiden rahastojen merkitys kokonaisuudessa on hyvin pieni.

Titaniumilla on FAS-kirjanpidon mukaisesti merkittävät liikearvopoistot. Nämä liikearvopoistot eivät vaikuta yhtiön kassavirtaan ja näin ollen suosittelemme sijoittajia seuraamaan liikearvopoistoista oikaistuja numeroita. Odotamme yhtiön kannattavuuden säilyneen erinomaisella tasolla ja oikaistun liikevoiton olleen suunnilleen vertailukauden tasolla 5,5 MEUR:ssa. Yhtiön kulurakenne on käsityksemme mukaan noussut hieman vuodentakaisesta (panostukset Baltia-rahastoon), mutta kannattavuus on kuitenkin erinomainen (H1’21e EBIT-% 53 %). Oikaistun osakekohtaisen tuloksen odotamme laskevan kahdella sentillä 0,44 euroon (H2'19: 0,46 euroa). 

Titaniumin liikevaihto on H1:llä neljättä kertaa perättäin noin 10 MEUR. Heikentyneen kasvun taustalla on Hoivarahasto, jonka palkkiot ovat arviomme mukaan polkeneet paikallaan laskevien kertatuottojen haudatessa alleen hallinnointipalkkioiden kasvun. Hoivarahaston kasvunäkymä on heikentynyt jo pidempään johtuen kireästä kohdehankintamarkkinasta (avattu tarkemmin laajassa raportissamme) ja tämän seurauksena rahasto jouduttiin keväällä sulkemaan. Vaikka Hoivarahasto onkin jälleen auki elokuussa, on rahasto väistämättä kasvupolkunsa ehtoopuolella. Baltia-rahaston vahva startti onkin Titaniumin omistajien äärimmäisen tärkeää, sillä se tarjoaa yhtiölle uuden kasvupolun sekä pienentää yhtiön riskitasoa. H1-raportissa fokus onkin johdon kommenteissa Baltia-rahastoon liittyen (myynti + kyky allokoida pääomaa markkinaan).

Titaniumin taloudelliset tavoitteet (2021 liikevaihto +20 MEUR, EBIT-% keskimäärin +50 % ja kasvava osinko sekä +70 % voitonjakosuhde) alkavat hiljalleen tulla tiensä päähän ja odotamme yhtiön päivittävän tavoitteet H2:n aikana. Nyt kun yhtiöllä on Baltia-rahaston myötä aiempaa parempi näkyvyys lähivuosien kasvulle, pidämme mahdollisena, että yhtiö antaa uudet tavoitteet jo H1-tuloksen yhteydessä. Käytännössä kysymys on liikevaihtotavoitteen päivityksestä, sillä kannattavuus- ja osinkotavoite tulevat pysymään ennallaan. Yhtiöllä pitäisi olla hyvät edellytykset yltää 30 MEUR liikevaihtoon 2024 mennessä (2024e: 34 MEUR) ja +30 MEUR on mielestämme hyvin linjassa yhtiön konservatiivisen viestintälinjan kanssa.

 

 

Käy kauppaa. (Titanium)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 20,2 22,8 27,2
- kasvu-% 9,6% 12,8% 19,3%
Liikevoitto (EBIT) 9,8 11,3 13,6
- EBIT-% 48,5% 49,5% 50,2%
EPS (oik.) 0,91 1,03 1,21
Osinko 0,81 0,95 1,05
P/E (oik.) 14,3 14,5 12,3
EV/EBITDA 9,8 10,3 8,7
Osinkotuotto-% 6,3% 6,4% 7,0%
Uusimmat ennusteet

Titanium on vuonna 2009 perustettu suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Yhtiön päätuotteena on Titanium Hoivakiinteistörahasto ja pääkohderyhmänä ovat varakkaat yksityishenkilöt. Yhtiöllä on maanlaajuinen myyntiverkosto ja toimipisteitä 8 paikkakunnalla.