Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Titanium
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.50 EUR
Kurssi: 8.88 EUR
Kurssi hetkellä: 25.8.2020 - 5:45

Titanium julkistaa H1-tuloksensa torstaina aamulla. Yhtiön alkuvuosi on sujunut koronakriisistä huolimatta hyvin ja odotamme vahvaa tulosta. Hoivarahaston väliaikainen uusmyynnin hyytyminen ei ole mielestämme erityisen huolestuttavaa ja odotamme rahaston palaavan takaisin selvään kasvuun H2:lla. Hoivarahaston näkymät ovatkin tuloksen lisäksi raportissa suurimman kiinnostuksen kohteena.

Ennustamme Titaniumin liikevaihdon kasvavan vertailukaudesta 11 %:lla 8,9 MEUR:oon. Kasvua ajaa tuttuun tyyliin yhtiön keihäänkärkituote Hoivakiinteistöt (osuus liikevaihdosta ~75 %). Vaikka Hoivarahaston kasvu onkin alkuvuonna ollut olematonta, näkyy viime vuoden voimakas kasvu nyt täysimääräisesti hallinnointipalkkioiden kasvuna. Lisäksi rahasto kirjaa arviomme mukaan kohtuulliset tuottosidonnaiset sekä transaktiopalkkiot alkuvuodelta. Muiden rahastojen osalta Kansainväliset kiinteistöt ja Kasvuosinko ovat jatkaneet kasvuaan, mutta niiden merkitys konsernille jää pieneksi. Suurin epävarmuus liikevaihdossa liittyy muusta omaisuudenhoidosta saataviin palkkioihin (H1’20e: 1,7 MEUR vs. H1’19: 1,4 MEUR). Koronakriisi on todennäköisesti kasvattanut selvästi asiakasaktiviteettia, joka voi hyvin heijastua kasvaneina transaktiopalkkioina. Nämä ovat kuitenkin luonteeltaan kertaluontoisia ja niiden merkitys on koko konsernin kannalta varsin pieni.

Titaniumilla on FAS-kirjanpidon mukaisesti merkittävät liikearvopoistot. Nämä liikearvopoistot eivät vaikuta yhtiön kassavirtaan ja näin ollen suosittelemme sijoittajia seuraamaan liikearvopoistoista oikaistuja numeroita. Kulutaso on yhtiölle tyypillisesti pysynyt hyvin tiukkana ja kannattavuus säilyy erinomaisella tasolla. Ennustamme liikearvon poistoista oikaistun liikevoiton olevan 4,4 MEUR ja 15 % vertailukautta korkeampi. Tuloslaskelman alimmilla riveillä ei pitäisi olla yllätyksiä ja oikaistu EPS kasvaa 0,35 euroon (H1’19: 0,30e).

Hoivarahaston myynti on alkuvuonna ollut vaisua ja tuotto-osuuden irtoaminen huomioiden nettomerkinnät ovat olleet lähellä nollaa. Alkuvuoteen on osunut kaksi poikkeuksellista tapahtumaa, kun ensin UB:n jakelusopimuksen purkautuminen ja myöhemmin koronakriisi aiheuttivat merkittävät lunastukset. Rahaston tuottotaso on kuitenkin säilynyt hyvällä tasolla (viim. 12kk tuotto 7,8 % & nettovuokratuotto 5,8 %) ja arviomme mukaan nykyinen hyvin epävarma nollakorkoympäristö tukee rahaston uusmyyntiä. Odotammekin rahaston palaavan H2:lla takaisin selvään kasvuun ja myös johdon kommenttien tulisi tukea tätä.

Titaniumilla ei ole voimassa olevaa ohjeistusta ja yhtiö todennäköisesti toistaakin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa (2021 liikevaihto saavuttaa yli 20 MEUR:n tason ja oikaistu liikevoittomarginaali +50 %). 

 

Käy kauppaa. (Titanium)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 18,4 19,3 21,5
- kasvu-% 10,3% 4,6% 11,3%
Liikevoitto (EBIT) 7,0 8,2 9,3
- EBIT-% 37,7% 42,3% 43,4%
EPS (oik.) 0,79 0,80 0,88
Osinko 0,72 0,75 0,80
P/E (oik.) 11,9 11,1 10,1
EV/EBITDA 8,2 7,9 7,0
Osinkotuotto-% 7,7% 8,4% 9,0%
Uusimmat ennusteet

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöi-syyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.