Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Titanium
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.50 EUR
Kurssi: 9.24 EUR
Kurssi hetkellä: 27.8.2020 - 8:41

Titanium julkisti aamulla todella vahvan H1-raportin ja tulos ylitti odotukset reippaasti. Vaikka liikevaihtoylitys vaikuttaakin olevan varsin pehmeä, oli kulurakenteen kehitys jälleen positiivinen yllätys ja kokonaisuutena raportti vaikuttaa erittäin hyvältä. Näemmekin alustavasti ennusteissamme lieviä nousupaineita ja odotamme positiivista kurssireaktiota tälle päivälle.

Titaniumin liikevaihto kasvoi H1:llä 23 %:lla 9,9 MEUR:oon. Liikevaihto ylitti 8,9 MEUR:n ennusteemme reippaasti ja arviomme mukaan ero syntyy kahdesta tekijästä: 1) Hoivarahaston tuottosidonnaiset ja transaktiopalkkiot sekä 2) Omaisuudenhoidon transaktiopalkkiot. Näin ollen ylitys tuli todennäköisesti pitkälti kertaluontoisista eristä, mikä laimentaa ylityksen merkityksellisyyttä. Yhtiön arvon kannalta kriittiset jatkuvat tuotot olivat käsityksemme mukaan hyvin linjassa ennusteidemme kanssa.

Yhtiön kulutaso oli jälleen erittäin hyvä ja kulut olivat jälleen odotuksiamme matalammat. Yhtiö on trimmannut koneensa Investium-kaupan jälkeen erinomaiseen kuntoon ja henkilöstömäärä pysyi vahvasta kasvusta huolimatta käytännössä lähes ennallaan (64 + 5 asiamiestä). Odotuksia matalampien kulujen ja selkeän liikevaihtoylityksen seurauksena liikearvopoistoista oikaistu liikevoitto oli yhtiön historian paras ja yhtiö teki 5,8 MEUR:n oikaistun liikevoiton. Titaniumilla on FAS-kirjanpidon mukaisesti merkittävät liikearvopoistot. Nämä liikearvopoistot eivät vaikuta yhtiön kassavirtaan ja näin ollen suosittelemme sijoittajia seuraamaan liikearvopoistoista oikaistuja numeroita. Tuloslaskelman alimmilla riveillä ei totutusti ollut yllätyksiä ja oikaistu EPS oli niin ikään historian paras (0,46 euroa).

Hoivarahaston näkymien osalta yhtiö vaikuttaa olevan varovaisen positiivinen. Kohdehankinta on H1:n aikana sujunut hyvin ja yhtiö on laajentanut kumppaniverkostoaan. Markkinatilannetta varjostaa edelleen sote-uudistuksen pitkittyminen, joka väliaikaisesti rajoittaa eri toimijoiden investointihalukkuutta. Johdon kommentit rahaston näkymiin liittyen ovat keskeinen kiinnostuksen kohde iltapäivän tulosinfossa.

Titanium ei tuttuun tyyliin anna tarkempaa ohjeistusta ja se tyytyi toistamaan pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa (2021 liikevaihto saavuttaa yli 20 MEUR:n tason ja oikaistu liikevoittomarginaali +50 %). H1-suorituksen jälkeen on hyvin mahdollista, että yhtiö saavuttaa tavoitteensa jo kuluvana vuonna ja emme yllättyisi, mikäli yhtiö päivittäisi tavoitteensa jo ensi keväänä H2-raportin yhteydessä.

Käy kauppaa. (Titanium)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 18,4 19,3 21,5
- kasvu-% 10,3% 4,6% 11,3%
Liikevoitto (EBIT) 7,0 8,2 9,3
- EBIT-% 37,7% 42,3% 43,4%
EPS (oik.) 0,79 0,80 0,88
Osinko 0,72 0,75 0,80
P/E (oik.) 11,9 11,6 10,5
EV/EBITDA 8,2 8,2 7,4
Osinkotuotto-% 7,7% 8,1% 8,7%
Uusimmat ennusteet

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöi-syyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.